Inloggen
home > over verdiwel > 2019 over verdiwel

Over Verdiwel

 

Verdiwel, transferpunt voor kennis en relaties: samen sterk

Verdiwel is een transferpunt voor kennis en relaties, een toegang tot netwerken, een platform voor collegiale ontmoeting en uitwisseling waar kennis en visie, ambitie en vakmanschap samen komen. Waar leden onderling betrokken en kritisch reflecteren op hun functioneren als bestuurders. Leden van Verdiwel geloven in de kracht van de samenleving en claimen de positie die het sociaal werk toekomt bij het versterken van de participatiesamenleving.
De kernfuncties Verdiwel zijn:
1. ontmoeting, uitwisseling en verdieping van inzichten en ervaringen;
2. profilering en positionering van lokaal welzijn;
3. ontwikkeling van kwaliteit en expertise.
Verdiwel wil koploper zijn in welzijnsland en dit blijven. Voor de troepen uit. Een serieuze gesprekspartner voor ministeries en overheid. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden. Door ons te verenigen slaan we de handen in één. Kunnen we van elkaar leren.
En zo met elkaar van Nederland een nog beter land maken. Samen zijn we sterker.


Activiteiten Verdiwel
Verdiwel organiseert jaarlijks ongeveer tien bijeenkomsten, gewoonlijk in de middag, met verschillende formules als Verdiwel Zomergasten, de Verdiepingsbijeenkomst en de Najaarsworkshop, die niet alleen voor leden, maar ook voor managers toegankelijk is. Hoogtepunt van de activiteiten is de jaarlijkse tweedaagse Voorjaarsworkshop in maart.
Daarnaast organiseert Verdiwel werkbezoeken bij leden. Verdiwel heeft een interactieve website (portal) met extranet, zodat leden nog meer baat bij hun rendement hebben. Leden krijgen maandelijks een digitale, aan de website gekoppelde nieuwsbrief.
Via ledenpeilingen kunnen zij elkaar vragen stellen over allerlei onderwerpen. De uitkomsten van de ledenpeilingen verschijnen in de nieuwsbrief. Voor veel leden zijn ook de informele contacten met leden van groot belang.
Elk jaar heeft Verdiwel een jaarthema. Voor 2019 is dat: “50 tinten Verdiwel; inspireren, experimenteren, implementeren en transformeren”. Meer info over Verdiwel: www.verdiwel.nl


Staffel in contributie
De leden van Verdiwel zijn directeur-bestuurders en directeuren van middelgrote en grote organisaties voor sociaal werk. De afgelopen jaren groeide de belangstelling voor het lidmaatschap sterk groeit onder directeuren en bestuurders van organisaties met een omzet van rond drie miljoen euro en lager. Om het lidmaatschap ook voor deze groep toegankelijk te maken, besloot de Algemene Ledenvergadering van Verdiwel om met ingang van 2018 een staffel in de contributie aan te brengen. Voor 2019 is voor leden met een omzet van meer dan drie miljoen euro het contributiebedrag van € 2.455 vastgesteld en voor leden met een omzet van minder dan drie miljoen het contributiebedrag van € 1.540,-.
Daarvoor zijn alle activiteiten gratis toegankelijk. Alleen voor de Voorjaarsworkshop en de Najaarsworkshop met lunch en diner geldt een bescheiden, nader vast te stellen eigen bijdrage.