Inloggen
home > in de schijnwerpers > ward vijgen

Collega in de schijnwerpers: Ward Vijgen

‘In het sociaal werk gebeuren heel veel dingen die ogenschijnlijk kleine inspanningen vergen, maar een hoog maatschappelijk rendement hebben.’ Dat viel Ward Vijgen het meest op toen hij na bestuursfuncties in de jeugdzorg per 1 januari 2019 bij Trajekt in Maastricht als directeur-bestuurder aan de slag ging. Op basis van het gedachtengoed van Positieve Gezondheid werken aanbieders van (jeugd)zorg en welzijn in Maastricht samen in de pilot “Blauwe zorg in de wijk” en “Krachtenbundeling Malberg” om tegen lagere kosten een betere gezondheid te realiseren.

 

‘Waar mensen zijn, zijn wij.’ Dat is het adagium van Trajekt. ‘Dé welzijnsonderneming voor Maastricht en het Heuvelland,’ zo lezen we op haar website. De organisatie streeft naar een volwaardig leven voor de inwoners van deze regio. Haar professionals werken samen met en dichtbij de mensen, vanuit de vele gemeenschapshuizen en andere buurtvoorzieningen. De kernwaarden zijn als volgt verwoord:  ‘Elke vraag is uniek en wordt opgelost met alles waar Trajekt voor staat. Professioneel, gedreven en integer maar vooral samen. Dit beleven staat bij Trajekt centraal. Samenwerken, verbinden en signaleren; hier is Trajekt sterk in. Vanuit een passie voor het werk denken we samen met onze opdrachtgevers na over onze dienstverlening en zoeken we naar verbeteringen en kansen. Dit zit in de genen van de hele organisatie en is een van de belangrijkste pijlers in het bestaan. Wij noemen dit “ondernemen in welzijn”.’

Trajekt voert sociaal werk uit in Maastricht en in de gemeenten van Heuvelland: Valkenburg aan de Geul, Eijsden-Margraten, Meerssen, Gulpen-Wittem en Vaals. Heuvelland heeft in totaal ruim 85.000 inwoners en Maastricht ruim 121.500. De grootste opdrachtgevers van Trajekt zijn de gemeente Maastricht en de gemeenten in het Heuvelland. Daarnaast voert Trajekt incidentele opdrachten uit voor scholen, woningcorporaties en fondsen. Bij Trajekt zijn zo’n 140 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers actief.

 

Hoe typeer je het werkgebied van Trajekt?

‘Maastricht is een grote stad met grotestedenproblematiek, zoals armoede en eenzaamheid. Er zijn ook echte volksbuurten. In de dorpen van Heuvelland is andere problematiek, waaronder vergrijzing. Ouderen hebben er soms moeite met de jeugd in hun buurt. Er wordt eerder overlast ervaren. Dit maakt met name het jongerenwerk vaak situationeel. Daarnaast zijn in de dorpen van het Heuvelland de lijnen kort. Medewerkers schakelen snel met ambtenaren, wethouders en zelfs de burgemeester. In de stad is dit allemaal wat formeler. We hebben daar te doen met een breed scala aan ambtenaren die allemaal hun deelgebied bestieren.’

 

Jij was bestuurder van het DaCapo College in Sittard-Geleen, maar ook bij Jeugdzorg Limburg en Rubicon Jeugdzorg. Sinds 1 januari 2019 ben je directeur-bestuurder van Trajekt. Wat valt je op als je door een jeugdzorgbril naar Trajekt kijkt?

‘Dat er in het sociaal werk heel veel dingen gebeuren die ogenschijnlijk kleine inspanningen vergen, maar een hoog maatschappelijk rendement hebben. Sociaal werkers gaan in en buiten de wijkservicepunten op allerlei manieren met inwoners aan de slag, variërend van hulp bij het invullen van formulieren tot het organiseren van laagdrempelige ontmoetingen. Zij zijn de ogen en oren in de wijken en kunnen met een vroegtijdige aanpak erger voorkomen. Dat viel mij op vanaf de eerste dag dat ik als directeur-bestuurder van Trajekt aan de slag ging. Zowel in de zorg als in het sociaal werk doen de medewerkers hun werk met hun hart. De betrokkenheid is hoog, bij Trajekt hoef je niemand te vragen: Waar sta jij ’s morgens voor op?’

 

Hoe is bij jullie de stand van zaken in de transformatie van het sociale domein?

‘Zorgorganisaties hebben grote behoefte aan input van sociaal werkers, want die weten wat er in de wijken speelt. Opbouwwerkers en jongerenwerkers komen op plekken waar zorgprofessionals niet komen. We willen ontschotten tussen zorginstellingen enerzijds en tussen professionals uit de eerste en uit de tweede lijn anderzijds. Een mooi voorbeeld is de pilot “Krachtenbundeling Malberg”. In vier wijken in Maastricht – Malberg, Oud-Caberg, Boschpoort en Bosscherveld – hebben twaalf organisaties de krachten gebundeld in deze pilot. Gebaseerd op het gedachtengoed van Positieve Gezondheid van Machteld Huber willen we zorg en welzijn beter organiseren, tegen lagere kosten en met een betere gezondheid als resultaat. De focus ligt niet op zorg, maar het team biedt begeleiding op verschillende leefgebieden, zoals wonen, leren, werken en vrije tijd. Inwoners blijven zelf eigenaar van hun traject. Professionals doen wat nodig is. Collectief waar mogelijk en individueel waar nodig. Daarbij willen we professionals zoveel mogelijk de ruimte geven om te kunnen doen wat nodig is. Zij vinden elkaar altijd wel en regels moeten als het ware secundair aan die samenwerking zijn. Deelnemende organisaties zijn de Levantogroep, Stichting Radar, Anacare, Youz, Kredietbank Limburg, Altracura, Xonar, Envida, Mee Zuid Limburg, ZIO Zorg in ontwikkeling, Trajekt en de gemeente Maastricht.’

 

Noem eens een bijzonder project of activiteit van Trajekt waar je trots op bent?

‘Ik ben trots op de rol die wij op dit moment vervullen in krachtenbundeling bij tal van initiatieven en activiteiten. Daarnaast zijn onze medewerkers  aanwezig in de buurt, zij kennen de mensen daar. Kinderen en volwassenen die deelnemen aan activiteiten en die vrijwilliger worden. Gisteren hoorde ik nog van een maatschappelijk werker die een man begeleidt met meervoudige problematiek. Mede dankzij die begeleiding zet hij nu veel stappen in zelfstandig wonen en in zijn leven op orde krijgen. Waar ik ook trots op ben is de Escaperoom voor jongeren met schulden die het risico van dak- of thuisloosheid lopen. Het gaat om een educatieve Escaperoom, die uit drie ruimten bestaat: de tienerkamer van hoofdpersoon Berend, het park en de woonkamer van een familielid waar Berend tijdelijk verblijft. In die drie ruimtes voeren jongeren allerlei opdrachten uit, waardoor ze leren hoe  ze met geld om kunnen gaan en hoe je uit problematische situaties komt, maar ook hoe je die kunt voorkomen. Ik ben op veel dingen trots. Trajekt is een mooie organisatie met relevant werk. We maken met al onze activiteiten het verschil, we voegen waarde toe. Ik ben gewoon trots op Trajekt!’

 

Wat is jouw ambitie als directeur-bestuurder voor de komende jaren?

‘In elk geval wil ik een organisatie neerzetten die op de goede manier haar werk kan doen, die haar relevantie zichtbaar maakt en goede innovatieve projecten realiseert die aansluiten bij de wensen en behoeften van de mensen in ons werkgebied.’