Inloggen
home > van de voorzitter > hfftige preventieve inzet

Mijn dagelijks werk bestaat natuurlijk net als dat van jullie uit het besturen van een sociaal werk organisatie.  Het is al weer 5½ jaar geleden dat ik de overstap maakte vanuit de jeugdzorg. Ik weet nog goed hoe enthousiast ik was over het preventieve karakter van het maatschappelijk werk en het welzijnswerk. In de tien jaar dat ik een bureau jeugdzorg bestuurde, heb ik heel veel ellende bij kinderen en gezinnen gezien. En wat waren er veel ondertoezichtstellingen door vechtscheidingen! Ik heb heel veel bewondering voor de professionals die zich dag en nacht inzetten om verbetering aan te brengen in de levens van deze ouders en kinderen!

 

En ik ben heel blij om te zien dat preventie steeds meer aandacht krijgt. En terecht! Wat doen wij allemaal veel belangrijk werk in het vroegtijdig aanpakken en liefst voorkomen van problemen. En in het werken met de kracht en talenten van kinderen en ouders en sociale netwerken rond gezinnen. Uitgaan van mogelijkheden en kansen is natuurlijk veel positiever en duurzamer dan multiproblematiek op te moeten pakken, al dan niet in crisissituaties.

Onlangs bestond ons programma Hfftig programma tien jaar. Ooit met steun van de Lions in Apeldoorn opgezet. In dat programma ondersteunt een volwassen coach een jongere in het bereiken van doelen of het aanleren van vaardigheden. Denk aan voorkomen van schooluitval, planning voor school, toewerken naar zelfstandigheid en zelfstandig wonen, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen.

Onze professional begeleidt 50 vrijwillige coaches, er is een prachtig scholingsprogramma en er is intervisie voor de coaches. Met mooie resultaten: een jongere die schulden had, problemen thuis en drugs gebruikte, is nu bedrijfsleider van een cafetaria. Zulke resultaten, daar doen we het voor!

Sinds een tijdje hebben we ook een relatiedesk, bedacht door één van onze professionals. Doelstelling hiervan is om relatieproblemen van partners heel snel bespreekbaar te maken en op te lossen. Lukt dat niet, dan is het streven erop gericht dat partners op een goede manier uit elkaar gaan, waarbij de belangen van kinderen voorop staan. Opnieuw een heel beperkte inzet van een professional, ondersteund door vrijwillige mediators, die zorgen dat veel inwoners deze ondersteuning krijgen.

En zo hebben we binnen Stimenz heel veel programma’s en zijn we actief in de kwetsbare buurten van Apeldoorn. Net als jullie in jullie werkgebied.

Voorkomt dit nu zwaardere zorg? Zeker! Maar dat is niet de enige reden dat wij ons sociaal werk doen: wij werken aan een krachtige samenleving, leveren een belangrijke bijdrage aan de sociale basis in een gemeente en aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dat motiveert mij!

 

Greet Bouman,

Voorzitter Verdiwel