Inloggen
home > over verdiwel > missie

Missie

Transferpunt voor kennis en relaties

Verdiwel is een beroepsvereniging van en voor ambitieuze directeur-bestuurders en directeuren van organisaties voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Verdiwel is een transferpunt voor kennis en relaties, een toegang tot netwerken, een platform voor collegiale ontmoeting en uitwisseling waar kennis en visie, ambitie en vakmanschap samen komen. Waar leden onderling betrokken en kritisch reflecteren op hun functioneren als bestuurders. Leden van Verdiwel geloven in de kracht van de samenleving en claimen de positie die welzijn en maatschappelijke dienstverlening toekomt bij het versterken van de Participatiesamenleving.