Inloggen
home > over verdiwel > jaarthema 2017

 

Jaarthema 2020:

"Uitgesproken Verdiwel"

 

“Uitgesproken Verdiwel!” is het jaarthema van Verdiwel in 2020. In 2020 wil Verdiwel focussen op het duiden van maatschappelijke ontwikkelingen en samen met leden een visie op de toekomst van het sociaal werk uitdragen. Vandaar: “Uitgesproken Verdiwel”. Natuurlijk bespreken we ook hoe jullie in jullie werkgebied een duidelijke, adequate visie op sociaal werk uit kunnen dragen en verzilveren.

Dat is nodig, want het sociaal werk slaagt er nog onvoldoende in haar preventieve positie in het sociaal domein in te nemen. Uitgaven voor gespecialiseerde jeugdzorg blijven stijgen, terwijl in een aantal gemeenten wordt bezuinigd op sociaal werk, dat juist een centrale rol speelt in de omslag van curatie naar preventie! Positieve ontwikkeling is wel dat er nu veel meer ruimte is voor een preventieve aanpak en echte transformatie.

Wat daarbij helpt is als we onszelf goed framen en dus positioneren. Vandaar de Verdiwel Lezing van Hans de Bruijn getiteld “Laat je niet framen, frame zelf!”.

 

Leiderschap en strategie zijn de hoofdthema’s van Verdiwel. Alle activiteiten die Verdiwel organiseert, passen in deze twee brede thema’s. Als beroepsvereniging willen wij alle leden een platform bieden om collega-bestuurders te ontmoeten. Een platform waar jullie inspiratie halen en innovatieve inzichten opdoen die je direct in je eigen lokale setting gebruiken. In elke activiteit is aandacht voor implementatie van innovatieve aanpakken en methodieken. En voor communicatie daarover! Vanuit uitgesproken visies!

Op 11 maart gaan we in een ALV met elkaar in gesprek over deze koers. En over het idee om een Mediagroep of PR-groep op te richten, bestaande uit leden en bestuursleden die een alert en krachtig geluid of tegengeluid laat horen, met name via twitter.

Graag bieden we jullie ook in 2020 een inspirerend en uitdagend programma!

 

Greet Bouman,

Voorzitter Verdiwel