Inloggen
home > over verdiwel > lid worden en opzeggen

Lid worden en opzeggen

Leden Verdiwel

Verdiwel is een landelijke vereniging van directeuren en bestuurders van grote en middelgrote, brede welzijns- en maatschappelijke dienstverleningsorganisaties.
De leden benoemen uit hun midden het bestuur en zij betalen jaarlijks contributie. Zie voor meer informatie de statuten van Verdiwel.

Kernfuncties

Verdiwel heeft drie kernfuncties:
1. ontmoeting, uitwisseling en verdieping van inzichten en ervaringen;
2. profilering en positionering van lokaal welzijn;
3. ontwikkeling van kwaliteit en expertise.

Aanmelding

Aanmelding voor het lidmaatschap kan door daartoe een verzoek te doen via het inschrijfformulier.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap is jaarlijks mogelijk en mits vier weken van te voren aangekondigd, eindigt het per 31 december van het lopend jaar.
Anders eindigt het per 31 december van het jaar daarop.