Inloggen
home > over verdiwel > lid worden en opzeggen

Lid worden en opzeggen

Leden Verdiwel

Verdiwel is een landelijke vereniging van directeuren en bestuurders van grote en middelgrote, brede welzijns- en maatschappelijke dienstverleningsorganisaties. De leden benoemen uit hun midden het bestuur en zij betalen jaarlijks contributie. In 2020 bedraagt de contributie € 2.516,50 voor leden met organisatieomzet van meer dan drie miljoen euro en € 1.578,50 voor leden met een organisatieomzet van minder dan drie miljoen euro.’Zie voor meer informatie de statuten van Verdiwel.

Meerhoofdig lidmaatschap Verdiwel.

Onder leden van Verdiwel is een ledenpeiling uitgezet over een mogelijk meerhoofdig lidmaatschap van onze beroepsvereniging. Op basis van deze peiling heeft het bestuur onderstaand voorstel aan de leden voorgelegd tijdens de ALV op 13 september 2019 in Utrecht. Dit voorstel is unaniem aangenomen. 

Verdiwel stelt extra inschrijving open van een directielid van eenzelfde organisatie tegen een extra (laag) tarief van € 500,- voor organisaties met een omzet hoger dan driemiljoen euro en van € 250,- voor organisaties met een omzet lager dan driemiljoen euro. Meerdere directeuren of als zodanig fungerende managers kunnen volwaardig lid worden van Verdiwel.

 

Lees hier het complete besluit

 

Kernfuncties

Verdiwel heeft drie kernfuncties:
1. ontmoeting, uitwisseling en verdieping van inzichten en ervaringen;
2. profilering en positionering van lokaal welzijn;
3. ontwikkeling van kwaliteit en expertise.

Aanmelding

Aanmelding voor het lidmaatschap kan door daartoe een verzoek te doen via het inschrijfformulier.

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap is jaarlijks mogelijk en mits vier weken van te voren aangekondigd, eindigt het per 31 december van het lopend jaar.
Anders eindigt het per 31 december van het jaar daarop.