Inloggen
home > van de voorzitter > leerzaam gluren

Leerzaam gluren

 

juni 2017

 

Gluren bij de buren is altijd leuk! Nederlanders hebben vaak de gordijnen open en dat levert mooie inkijkjes op. Zo ook op 2 juni bij het inkijkje in Alphen aan de Rijn, waarbij leden van Divosa en Verdiwel elkaar ontmoeten rond thema’s als armoede, schulden en laaggeletterdheid.

In de presentaties en pitches werd duidelijk dat armoede en schulden een fors probleem zijn in onze samenleving. 20% van de mensen heeft schulden, bedrijven en organisaties hebben vaak te maken met loonbeslagen van eigen personeel en er ontstaan nieuwe, werkende armen.

We nog veel kunnen winnen bij nauwere samenwerking tussen overheid, sociaal werk en het bedrijfsleven. Er zijn mooie voorbeelden, maar niet overal komt deze samenwerking eenvoudig tot stand. 

 

Het landelijke project Moedige Mensen van Sociaal Werk Nederland richt zich juist op het bevorderen van deze samenwerking en het vormen van regionale bestuurlijke netwerken van bedrijfsleven, sociale sector en – niet te vergeten – ervaringsdeskundigen. Samen kun je een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede in Nederland.

De toegevoegde waarde van het bedrijfsleven en het ondernemerschap bleek tijdens de Landelijke Moed en Nu bijeenkomst op 22 juni. Allereerst van de Rabobank, die Moedige Mensen geweldig ondersteunt. Een mooi initiatief is in Den Haag vanuit Schuldenlab070 tot stand gekomen. Door één van de partners, de ADG dienstengroep, is een app ontwikkeld die mensen helpt bij het op orde brengen van hun financiën. Met de FiKks app krijgen zij inzicht in hun financiën, doen ze van betalingen en kunnen ze achterstanden wegwerken van achterstanden. Je kiest zelf ‘Tinderlike’ een maatje. Deze vrijwilligers komen uit het bedrijfsleven. De gemeente Den Haag start eind oktober met een grote pilot. Ron Steenkuijl van ADG Dienstengroep vertelt hierover met passie en grote maatschappelijke betrokkenheid.

Nadja Jungmann, lector schulden en incasso Hogeschool Utrecht, lector van het jaar 2017, breekt een lans voor een hoogleraarschap op dit terrein. ‘Op de kleinste microbiologische onderwerpen is er een hoogleraarschap, maar voor zo’n groot maatschappelijk thema niet.’ Zij wijst op het grote maatschappelijke ongenoegen over schulden in de samenleving. Ook geeft zij aan dat mensen een slechtere variant van henzelf worden als hun financiën niet op orde zijn. Schaarste doet wat met je brein! Zij pleit voor stress sensitieve dienstverlening.

De gemeente Alphen aan den Rijn is zich hiervan bewust en start met een pilot Mobility Mentoring. Het wegnemen van stress is een noodzakelijke voorwaarde om blijvend uit de armoede te komen. Een doorbraak in armoedebestrijding. Dat verdient navolging!

Alphen aan den Rijn is alvast stress reducerend begonnen met hun Serviceplein, waar het prettig en op de menselijke maat binnenkomen is. Een verademing! Participe bemenst samen met collega’s van de gemeente het Serviceplein. Inwoners kunnen er terecht met al hun vragen over werk, inkomen, schulden, leerplicht, zorg en welzijn. Wie wil kan gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Daarnaast zijn er medewerkers te vinden van andere organisaties, waaronder de reclassering, Meldpunt Zorg en Overlast en een gedragskundige.

 

Leerzaam dat gluren bij de buren!