Inloggen
home > van de voorzitter > bruggen slaan

Bruggen slaan                                                 

Augustus 2017

 

Ondanks de vakantierust zijn het toch roerige tijden op het wereldtoneel. Vreselijke aanslagen volgen elkaar op, recentelijk weer twee in Spanje. Op zo’n moment relativeert dat wel waar wij mee bezig zijn. Hoe bereik je de mensen die dit soort daden plegen? Toch denk ik dat bijdragen aan een samenleving waar iedereen telt wel heel wezenlijk is. Om ons een steentje bij te dragen aan een samenleving waarin dit soort daden zoveel mogelijk worden voorkomen. Een platform bieden voor dialoog tussen verschillende groepen blijkt heel nuttig te zijn. Naar aanleiding van aanslagen in Brussel en Istanboel heeft een jongerenwerker zijn locatie dagenlang, van vroeg tot laat, opengesteld om jongeren hun verhaal te laten doen. Hij hoorde dat veel jongeren ervaarden dat er wel veel aandacht was voor de aanslagen in Brussel maar nauwelijks voor die in Istanboel. Dit is te ver van ons Nederlands bed kennelijk. Zo’n signaal serieus nemen is belangrijk.

 

Een voormalig rechts-extremistische man vertelde in een volgepakt jongerencentrum hoe hij tot zijn fundamentalisme was gekomen. De dialoogbijeenkomsten leidden tot prachtige gesprekken tussen jongeren met diverse achtergronden in culturen die elkaar op het wereldtoneel elkaar bevechten. Jongeren met een Koerdische naast jongeren met een komaf uit verschillende Turkse geledingen, een Palestijn en iemand met een Joodse achtergrond, iedereen respecteerde elkaar en luisterde naar elkaar.

Deze inzet op inclusie en het tegengaan van segregatie en uitsluiting is ook wezenlijk als het gaat om Nieuwkomers. Wij kunnen investeren in het werken met taalmaatjes en vrijwilligers, zodat de nieuwkomers zich welkom voelen, de taal leren, een dak boven hun hoofd hebben en werk krijgen. Evenals inzet van outreachende hulpverlening gericht op dak- en thuisloze jongeren. En we kunnen  bijdragen aan een succesvolle terugkeer van jongeren die uit de (gesloten) jeugdzorg in onze wijken en dorpen.

We doen deze activiteiten altijd in een netwerksamenwerking, met andere organisaties, maar ook vooral met inwoners. Uiteindelijk zijn het die inwoners die een inclusieve samenleving vormen, duurzamer dan de interventies van beperkte groepen professionals. De buurman blijft, de professional gaat naar de volgende interventie. Maar professionals kunnen die inwoners wel stimuleren die inclusieve samenleving met elkaar te vormen.

Volgens mij zoeken we allemaal naar manieren en vormen om die inclusieve samenleving te versterken.  Dat blijft een mooi thema om eens gezamenlijk in te verdiepen.

Tot binnenkort tijdens één van onze activiteiten!

Greet Bouman, voorzitter bestuur Verdiwel