Inloggen
home > van de voorzitter > bezinning

Bezinning

 

Mei 2017

We lopen al aardig tegen de vakantieperiode aan. Voor Verdiwel en ons allemaal hoop ik een wat rustiger tijd. Tijd voor ontspanning en daarmee bezinning. Ik hoor de laatste tijd regelmatig dat inspanning gevolgd hoort te worden door ontspanning. De boog kan ook niet altijd gespannen staan, dat weten we allemaal. Juist in de ontspanning doe je nieuwe energie en nieuwe inzichten op en vallen puzzelstukjes soms zomaar op hun plek.
Nu eerst echter nog die drukke juni maand waarin altijd alles af moet voordat de zomervakantie losbarst. Veel overleggen, veel voorbereiden voor aanbestedingen of subsidieaanvragen voor het nieuwe jaar. Het lijkt ook wel of de transformatie nu pas echt begint.

Ik weet niet of dit in elk deel van Nederland zo is, maar in mijn regio zijn gemeenten zich op de inrichting van het sociale domein aan het bezinnen. 2015 was vooral een jaar van afwachten of de aardverschuiving van de transitie zonder kleerscheuren was verlopen. Een wethouder zei: ‘Wij hielden onze adem in’. Om na dat eerste ervaringsjaar in 2016 te bezinnen op de transformatie. 2017/2020 zijn jaren waarin het sociale domein opnieuw wordt vormgegeven. Nieuwe entiteiten ontstaan, oude veranderen of verdwijnen.

Volgens mij zijn dit voor ons allemaal heel spannende jaren!

De vraag is hoe je al die veranderingen tegemoet treedt. Verzet je je ertegen, omarm je het, ben je kritisch, bouw je mee? Dilemma’s waar we allemaal mee te maken hebben. Ook bij mij roept verandering soms toch eerst weerstand op. Daarna kan ik weer ruimte voelen om na te denken, me te positioneren en te bouwen. Dat voelt veel beter, daar krijg ik energie van!

Vast staat dat wij als directeuren in het sociale domein een belangrijke rol en verantwoordelijkheid hebben om te staan voor waar we in geloven: welbevinden, burgerkracht en buurtkracht. Dit vraagt om het vakmanschap in sociaal werk dat onze professionals bieden, individueel of collectief. Onze professionals zijn actief in de wijken en buurten en vormen een netwerk met de partners in wonen, zorg en welzijn. Wij als geven hier sturing aan vanuit persoonlijk leiderschap, visie en strategie.

Een mooie opdracht!

Greet Bouman,

Voorzitter Verdiwel