Inloggen
home > van de voorzitter > collegialiteit, openheid en gelijkwaardigheid

Collegialiteit, openheid en gelijkwaardigheid

April - 2017 

 

De warmte van het voorjaar laat nog wat op zich wachten, maar tijdens onze tweedaagse Voorjaarsworkshop eind maart was het heerlijk warm, letterlijk en figuurlijk! We konden even afstand nemen van de uitdagingen van de dagelijkse praktijk en ons voeden met inleidingen van goede sprekers, deskundigheid van de collega’s en de onderlinge verbondenheid. Deze kwam prachtig tot uitdrukking in ons Verdiwel lied “MEEDOEN!”. We zijn heel trots op onszelf, want in no time werd het lied ingestudeerd en opgenomen, maar het Eurovisie Songfestival zit er voor ons voorlopig nog niet in. Thuisgekomen doet ieder het hare of zijne met de opgedane indrukken en kennis. Zo inspireerde het een collega al tot een meerjarenplan met een beperkte scope, want al te ver vooruit zien werkt niet meer. Het Verdiwel College van filosoof Ruud Meij bracht diepgang, maar ook concrete verbinding met ons werk.

 

In de voorafgaande ALV werd de jaarrekening goedgekeurd en werd uit de terugblik op het jaarprogramma van 2016 duidelijk dat leden hierover – gelukkig! –  heel tevreden zijn en zien wat ze gemist hebben als ze niet bij een activiteit konden zijn.

Ook werd geconstateerd dat de verbreding van het lidmaatschap tot leden met kleinere organisaties een heel goede stap is geweest. Strategische en leiderschapsthema’s doen zich in kleinere en grotere organisaties voor en juist de diversiteit is verrijkend. Leden merkten op dat er sprake is van een heel goede sfeer. Collegialiteit, openheid en gelijkwaardigheid dragen hier flink aan bij.

Op 20 april was ik bij het afscheid van onze collega Gerard Faas van de Raster Groep, die terecht in het zonnetje werd gezet en heel lovend werd toegesproken. Verdiwel kan Gerard als mede-oprichter en naamgever dankbaar zijn. Gerard heeft als cadeau één van de laatste Verdiwel reversspelden ontvangen. Zeker verdiend!

Naast vertrekkers zijn er ook nieuwkomers. We hebben de afgelopen tijd zestien nieuwe leden mogen verwelkomen en dat maakt ons weer veel rijker!

 

Greet Bouman,

voorzitter Verdiwel