Inloggen
home > van de voorzitter > warme coalities

Warme coalities

 

februari 2017

 

Het werkbezoek aan Kwadraad was een groot succes! Vorig jaar gaven verschillende leden te kennen dat ze graag werkbezoeken aan organisaties van leden in het activiteitenprogramma zien. Er is behoefte om in elkaars keuken te kijken. Dat leverde op 15 februari een interessante, inspirerende middag op. In deze nieuwsbrief vindt u een verslag van dit werkbezoek, dat bij een andere organisatie voor herhaling vatbaar is. Voorafgaand aan het werkbezoek hadden we een Verdiepingsbijeenkomst over het thema  ‘Concurreren, aanbesteden en samenwerken’. Uit het voorstelrondje werd meteen al duidelijk hoe verschillend sociaal werk lokaal georganiseerd is. Uit het gesprek werd duidelijk dat vertrouwen, transparantie en warme coalitie van groot belang zijn in het speelveld van welzijn. Zeker als er sprake is van concurrentie – bijvoorbeeld via aanbestedingen – is het goed om transparant te zijn als je in het werkgebied van een ander wilt aanbesteden of werk wilt gaan uitvoeren.

 

Vertrouwen tussen samenwerkingspartners mondt regelmatig uit in ‘warme coalities’ waarin het leuk is om met elkaar samen te werken, waarin ieder iets toevoegt en je elkaar graag mag. Dan kun je bergen verzetten en succesvol zijn in een coalitie voor aanbesteding. Mooi is ook als je met je samenwerkingspartners de gemeente echt kan ontzorgen door zelf de succesvolle coalitie van hoofd- en onderaannemers samen te stellen. In het werkgebied van Kwadraad en Participe is een coalitie van welzijn en zorg samengesteld die onder andere ‘Tom in de Buurt’ realiseert.  In Heerlen en Wijchen wordt via coöperaties aanbesteed, vooral in de zorgsector. We hoorden veel inspirerende voorbeelden! Het is mooi als op deze manier de systeemwereld en leefwereld optimaal worden verbonden merkte één van de deelnemers op.

Ook viel ons op dat in ons gezelschap het merendeel van de directeuren en bestuurders rond de transitie is gestart. Ieder komt met ervaringen uit een ander veld binnen en dat geeft nieuwe input.

Tenslotte kwamen nog enkele dilemma’s ter sprake: zichtbaarheid versus onzichtbaarheid. Verkopen van jezelf versus ondersteunen van anderen. Profileren versus anderen laten stralen. Wellicht mooie thema’s voor volgende Verdiepingsbijeenkomsten.

 

Greet Bouman,
voorzitter Verdiwel