Inloggen
home > in de schijnwerpers > collega in de schijnwerpers: carla venema

Collega in de schijnwerpers: Carla Venema

mei 2017

 

‘ZorgDat is een sprankelende organisatie met 38 enthousiaste medewerkers en 400 vrijwilligers, waarvan er 250 individueel achter de voordeur komen,’ vertelt Carla Venema, directeur van ZorgDat in Harderwijk. Bij Hulp & Ondersteuning gaat het om bijvoorbeeld mantelzorgondersteuning, een maatjesproject voor jongeren en hulp bij autisme. Ook zijn er vrijwilligers die palliatieve zorg verlenen of als buurtbemiddelaar optreden. ‘Zelf ben ik de enige leidinggevende,’ zegt Carla. ‘Onze professionals werken heel zelfstandig. Ik ga er vanuit dat ze hun taken goed uitvoeren en kijk naar het eindresultaat.

 

ZorgDat gaat in al haar werkzaamheden uit van de volgende visie: ‘In een samenleving is iedereen van betekenis voor elkaar. Om dat te bereiken biedt ZorgDat in alle levensfases stimulering, ondersteuning, ontwikkeling en begeleiding. Hierbij is de vrijwillige inzet essentieel.’

ZorgDat heeft drie werkvelden: Hulp & ondersteuning, Jeugd en Samenleving. Onder Hulp & Ondersteuning valt persoonlijke hulp, die door vrijwilligers wordt uitgevoerd.  ‘Bijzonder aan ZorgDat is dat wij behalve breed welzijnswerk ook informele zorg bij burgers achter de voordeur bieden met onze vrijwilligers,’ vertelt Carla. ‘Maatschappelijk werk wordt in Harderwijk door Stimenz uitgevoerd, een grote organisatie voor maatschappelijke dienstverlening voor de Veluwe en Apeldoorn.’

 

Zouden jullie niet liever zelf maatschappelijk werk uitvoeren?

‘Bij ons is het een bewuste keus om dat niet te doen. Maatschappelijk werk is eerstelijns hulpverlening en welzijnswerk is echt een ander vak. Wel is het zo dat Stimenz bij ons in komt wonen. Hun maatschappelijk werkers krijgen flexwerkplekken in ons gebouw. Een vergelijkbare regeling hebben we met Stichting Present, een landelijke, kerkelijke organisatie die grote eenmalige klussen organiseert waarbij groepen mensen kennis maken met vrijwilligerswerk. Ook Kwintes, een organisatie voor ambulante ggz, werkt vanuit ons pand. Zo houden we de lijnen kort en kunnen we goed samenwerken. We zijn echt een open organisatie.’

 

Hoe onderscheiden jullie je als organisatie voor sociaal werk van die samenwerkingspartners?

‘Onze kracht is dat mensen langer bij ons terecht kunnen voor verdere ontwikkeling. Bijvoorbeeld een moeder meldt zich aan voor taalstimulering. Dat bieden we klassikaal aan. Die moeder ontmoet dus andere ouders. Ze komt uit haar isolement, krijgt meer zelfvertrouwen. Haalt haar rijbewijs en denkt na over betaald werk. Haar kind gaat nu naar de peuterspeelzaal en krijgt daardoor een betere startpositie voor de basisschool. Het sociaal werk pakt de leefomgeving van de deelnemers erbij, kijkt of het financieel ook goed loopt. We werken integraal en dat is de kracht van welzijn. Onze samenwerkingspartners zijn vaak hulpverleningsinstanties en slechts betrokken bij één van de voorgenoemde onderdelen.’

 

Wanneer ben je bij ZorgDat als directeur begonnen?

‘Bij ZorgDat ben ik directeur vanaf 2013. Daarvoor was ik directeur van de Algemene Hulpdienst, een organisatie voor informele zorg. Daar begon ik in 2000, we hadden twee beroepskrachten. Ik ben aangetrokken voor de professionalisering en groei van de organisatie. Dat is gelukt. In 2013 fuseerde de Algemene Hulpdienst met de lokale welzijnsorganisatie en werden we ZorgDat. Eén jaar later kwamen daar ook welzijnstaken voor ouderen bij.’

 

ZorgDat is een mooie, duidelijke naam. Hoe reageren bewoners en samenwerkingspartners erop?

‘Die naam hebben we heel bewust gekozen om duidelijk aan te geven dat we niet langer bezig waren met zorgen voor, maar zorgen dat mensen zoveel mogelijk zelf doen. Om mensen te activeren en duidelijk te maken dat zij niet alleen bij ons komen om iets te halen, maar ook om iets te brengen. Omdat we ook nog als underline “Support in welzijn” hebben, is voor iedereen duidelijk wat wij doen.’

 

Jullie zijn de welzijnsorganisatie voor de gemeente Harderwijk. Hoe typeer je dit werkgebied?

‘Veel mensen associëren Harderwijk met de Biblebelt, maar dat is niet terecht. Deze stad is een beetje een doorsnede van de Nederlandse samenleving. Meer dan 15 procent heeft een migrantenachtergrond. De sfeer is: iedereen mag hier wonen. Sinds vorig jaar is hier een AZC geopend en de komst daarvan gaf relatief weinig tumult. Dat AZC staat niet ergens aan de rand van de stad, maar midden het centrum. Bedrijven en organisaties doen hun best bewoners van het AZC als vrijwilligers mee te laten draaien in de stad. Ook bij grote evenementen worden asielzoekers als vrijwilligers ingezet. Er is openheid en gastvrijheid en wellicht heeft dat ook te maken met de christelijke achtergrond van veel Harderwijkers. De kerken zijn ook actief op dit terrein. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn hier veel Belgische vluchtelingen opgevangen in een groot kampement. Opvang van vluchtelingen zit in de roots van de stad. Er is hier veel toerisme, met name van dagjesmensen. En cultuur heeft hier ook een stevige positie.’

 

Hoe gaat het met de transformatie van het sociaal domein in Harderwijk?

‘Voor héél Harderwijk komt er één sociaal team dat binnenkort van start gaat. Dat team wordt gevormd door professionals van MEE Veluwe, het maatschappelijk werk, het WMO-loket, Sociale Dienst Veluwerand, twee organisaties voor thuiszorg en ZorgDat. We werken al best goed samen in Harderwijk. Het sociaal team gaat zich vooral richten op de aanpak en preventie van multi-problem situaties. Daar gaan we eerst mee experimenteren.’

 

Noem eens een bijzondere dienst van ZorgDat waar je trots op bent?

‘Wij doen veel in samenwerking met partners, maar een project waarmee we vorig jaar zelf gestart zijn is “Dieren in de wijk”. Voor kwetsbare inwoners is hun huisdier soms hun enige maatje, soms de enige die ze vertrouwen. Als je partner overleden is, maar hond er nog is, dan is die hond erg belangrijk in je leven. Als het deze mensen niet meer – of tijdelijk niet lukt om voor hun huisdier te zorgen, kunnen zij  bij “Dieren in de wijk” aan een vrijwilliger komen die dan komt helpen. Die vrijwilligers zijn ook kwetsbare mensen, maar die komen in hun kracht als ze anderen helpen met de verzorging van hun huisdieren. Dat is erg mooi om te zien. Een vrijwillige coördinator zorgt voor de matches. Met dit project leggen we meer verbindingen in de wijken. Bovendien komen er op die manier soms inwoners in beeld die we nog niet kenden. Voor dit project hebben we een bijdrage van het Oranje Fonds gekregen. We hebben een methodiek ontwikkeld, die binnenkort in boekvorm beschikbaar komt. Dan kunnen andere organisaties daar profijt van hebben.‘

 

Hoe ziet ZorgDat er over twee jaar uit?

‘Met de fusie hebben we een stevige basis neergezet, een organisatie die past bij deze tijd van transformatie. Maar ik denk dat over twee jaar onze diensten nog beter op elkaar afgestemd zijn, ook intern. En dat we dan nog meer in samenhang met het hele werkveld opereren.’