Inloggen
home > in de schijnwerpers > collega in de schijnwerpers: eufride klein rouweler

Collega in de schijnwerpers: Eufride Klein Rouweler

April 2017

 

‘Cultuur verbindt, versterkt, inspireert, zorgt voor ontmoeting en draagt bij aan sociale samenhang. Perspectief wil met sociaal culturele activiteiten bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen.’ Cultuur is een bindende factor binnen de samenleving, is de filosofie van Stichting Perspectief in Beuningen, zoals deze is verwoord op de website van de organisatie. ‘Je kunt heel gemakkelijk de verbinding maken met sociaal werk,’ zegt directeur Eufride Klein Rouweler. ‘Als er bijvoorbeeld een voorstelling over dementie of mantelzorg wordt gespeeld, kun je die thema’s makkelijk bespreekbaar maken.’ 

Met vijf vanuit inwonersperspectief opgestelde zinsneden maakt Perspectief duidelijk waarvoor mensen uit Beuningen bij deze organisatie terecht kunnen: Ik wil ontmoeten;  Ik zoek vrijwilligers(werk); Ik zoek advies & begeleiding; Ik zoek cultuur; Wat gebeurt er in mijn dorp? Perspectief heeft 20 medewerkers en 240 vrijwilligers.

 

Sinds wanneer ben je directeur van Stichting Perspectief? Wat heb je hiervoor gedaan?

‘Sinds 1 jan 2012 ben ik daar directeur. Daarvoor was ik directeur van SBOG, een provinciale koepelorganisatie van ouderenbonden in Gelderland. Ik begon als verpleegkundige A in het ziekenhuis. Volgde de verkorte opleiding HBO-Verpleegkunde en ben vervolgens psychologie gaan studeren. Daarna heb ik een tijdje als psycholoog gewerkt. Omdat ik beleidswerk erg leuk vond, vooral ten behoeve van ouderen, ben ik bij SBOG gaan werken. Dat heb ik elf jaar gedaan. Ik raakte steeds meer geïnteresseerd in het welzijnswerk. Mooi in deze sector vind ik dat het uitgangspunt is wat mensen al kunnen. Bovendien heb  je heel gemotiveerde professionals in het sociaal werk , die samen met inwoners aan de slag gaan om de samenleving zo leefbaar mogelijk te maken. Het brede palet van Perspectief – van jongerenwerk en cultuur tot en met dagbesteding en ouderenwerk – vond ik ook een uitdaging.’

 

De gemeente Beuningen bestaat uit vier dorpen: Beuningen, Winssen, Ewijk en Weurt. Hoe typeer je dit werkgebied?

‘De gemeente heeft in totaal 25.000 inwoners. Beuningen is de grootste kern met 17.000 inwoners. Daar wonen veel mensen die in Nijmegen werken. Beuningen heeft nog een oude kern. Winssen, Ewijk en Weurt zijn kleine, gemoedelijke en gezellige dorpen. Voor de hele gemeente geldt dat mensen echt iets voor elkaar over hebben. We hebben hier nooit een tekort aan vrijwilligers.’

 

Jullie koppelen cultuur aan welzijn. Welke voordelen levert dat op?

‘Ons hoofdgebouw zit in een oude boerderij met daarin een prachtig theater met alle faciliteiten: theater De Molen. Een sfeervolle plek. Je kunt heel gemakkelijk de verbinding maken met sociaal werk. Als er bijvoorbeeld een voorstelling over dementie of mantelzorg wordt gespeeld, kun je die thema’s makkelijk bespreekbaar maken. Het theater is ook geschikt om mensen elkaar verhalen te laten vertellen. Ze zijn daar opener in hun gevoelens, vinden herkenning bij elkaar. Dat geldt niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen. In het theater zijn allerlei cursussen, van ballet tot musical, waarbij men naar een voorstelling werkt. De verbinding met ouders ontstaat doordat zij helpen met decors of kostuums en naar de voorstellingen komen kijken. Behalve het theater hebben we ook de Kunstroute, een evenement waarbij kunstenaars in Beuningen een weekend hun deuren open zetten. Duizenden mensen fietsen dat weekend langs 30 locaties en komen in aanraking met allerlei vormen van kunst, gemaakt door lokale professionele en amateur kunstenaars. Een grote actieve groep vrijwilligers organiseert dit met ondersteuning van een beroepskracht.’

 

Wat is bij jullie de stand van zaken van de transformatie?

We hebben één sociaal wijkteam voor die 25.000 inwoners. Het wijkteam is een netwerkorganisatie waarin het maatschappelijk werk, het loket van de gemeente, zorgorganisaties, MEE en twee professionals van ons samenwerken. Om het team zit een op preventie gerichte schil en daarin zijn wij het meest actief. Met advies en begeleiding dragen wij eraan bij dat menen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ons aanbod varieert van dagbesteding en burenhulp tot mantelzorgondersteuning en eetpunten. We willen meer in de dorpen werken, uitgaan van de wensen van wijkbewoners, verbindingen leggen en met name het collectieve aanbod uitbreiden zodat iedereen mee doet.’

 

Waar denk je dan aan?

‘In het sociaal wijkteam zijn de lijnen kort en weet men elkaar snel te vinden. Het maatschappelijk werk had vorig jaar wachtlijsten. We hebben toen een gezamenlijke cursus gegeven voor mensen met burn-out. Perspectief verbindt met de wijk en maatschappelijk werk gaat in op het omgaan met de problemen. Zo hebben we twee moeders met allebei een puberende zoon met elkaar in contact gebracht. Ze kenden elkaar niet, maar bleken dicht bij elkaar te wonen. Die zonen hadden weinig aansluiting met leeftijdgenoten en dat probleem is door ons jongerenwerk opgelost. De moeders vonden steun bij elkaar. We willen meer van dat soort verbindingen maken en samen optrekken. Waar we nu op inzetten is de keten van ontmoeten naar zorg goed invullen. Daarvoor zijn we drie jaar geleden gestart met een ondersteuningsinloop de Molensoos. Een groot succes. We breiden uit naar de andere dorpen!’

 

Wat gebeurt er in die ondersteuningsinlopen?

‘Daar komen mensen zonder indicatie voor een leuke dag of ochtend. Er komen veel ouderen en mensen met psychische problemen, maar ook mensen met toenemende problematiek en zwaar belaste mantelzorgers. In die ondersteuningsinloop praten mensen makkelijker over problemen dan voorheen. Mensen die vereenzaamden en nergens meer zin in hadden, gaan in die inlopen aan de slag – soms als vrijwilliger – en bloeien helemaal op! Een beroepskracht is altijd aanwezig. Wanneer de zorg te complex wordt, verwijzen we naar het sociaal team. Betreft de complexe zorg een oudere dan verwijzen we door naar onze eigen dagverzorging ‘t Praothuis.’

 

Wat zijn twee bijzondere diensten van Perspectief?

‘In de oude schuur naast ons pand is een werkplaats/reparatiecafé. Hier komen mannen die het fijn vinden om elkaar te treffen, maar vooral iets willen doen. In samenwerking met Werk & Inkomen willen we die werkplaats uitbouwen. Dan gaat het om mensen die een uitkering krijgen en eigenlijk moeten solliciteren, maar wiens kansen nihil zijn omdat ze al ouder zijn of de taal niet goed machtig. Een tweede bijzondere dienst zijn de bruggenbouwers. Dit project doen we samen met MEE. Bruggenbouwers zijn vrijwilligers die een half jaar mensen op weg helpen om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Bijvoorbeeld een jongen uit het speciaal onderwijs die wil sporten, maar de drempel naar zo’n sportvereniging te hoog vindt krijgt hulp van een bruggenbouwer. Onder het motto “Dementalent” zorgen bruggenbouwers er voor dat dementerende ouderen zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen aan de samenleving, bijvoorbeeld door mee te zingen in een koor.’

 

Wat wil je de komende jaren als directeur met Stichting Perspectief bereiken?

‘Dat mensen uit Beuningen het normaal vinden om samen te leven. Ook mensen die het wat moeilijker hebben horen erbij, doen mee en voelen zich opgenomen in die vitale samenleving. Daarbij kan Perspectief bruggen slaan en meer uitleg geven, bijvoorbeeld door voorlichting op scholen over omgaan met mensen die anders zijn. Maar natuurlijk ook door laagdrempelige activiteiten te organiseren, die aansluiten bij de behoeftes van de inwoners.’