Inloggen

Gedrevenheid en verbinding

 

Wat een verademing om tijdens de Najaarsworkshop “Veranderavontuur Engage!” weer een aantal leden te ontmoeten en samen met games aan de slag te gaan. De tweede golf kwam er al aan. Daags tevoren waren er 1.200 nieuwe besmettingen. Begrijpelijk dat verschillende leden zich op de valreep voor deze bijeenkomst afmeldden. Eén van hen zat met haar hele gezin in quarantaine. We waren nog maar net gewend aan de versoepeling van de voorzorgsmaatregelen, activiteiten in de accommodaties van alle leden waren nog maar net opnieuw van start gegaan, of de regels werden al weer strenger.

Deze tweede coronagolf valt bijna iedereen zwaarder dan de eerste. Ook omdat het perspectief zo onduidelijk is. In de kern zijn wij allemaal gedreven en van de verbinding. Dan is het moeilijk om met alle geldende beperkingen je werk te doen. Hoe blijven we in contact met de medewerkers van onze organisaties? Hoe houden we vrijwilligers betrokken en gemotiveerd? Soms heb ik helemaal genoeg van Zoom en Teams. Maar gelukkig heb ik ook goede ervaringen met prachtige digitale gesprekken waarin prima interactie is en je elkaar echt raakt.

Aanpak Coronacrisis

Serie: Sociaal werk in de tweede coronagolf

 

Aflevering 7

Gemeente Tiel investeert extra in preventie en samenredzaamheid

 

Bij Mozaïek werken sociaal werkers zoveel mogelijk op locatie of in de wijken of dorpen. Maar collega’s van ketenpartners en ambtenaren werken thuis en online. ‘Daardoor zijn gemeenten meer op afstand komen te staan en staat de onderlinge samenhang binnen het ambtelijk apparaat nu onder druk,’ zegt Johan Andrée, directeur-bestuurder van Mozaïek Welzijn in Tiel. Volgens hem vallen veel netwerkpartijen terug op hun corebusiness. ‘Er vallen gaten in de netwerksamenwerking.’ Dit probleem doet zich volgens Johan vooral voor in kleinere gemeenten. Er gaat ook veel goed. Stichting Mozaïek en hun ketenpartners hebben een breed aanbod van diensten en activiteiten om Tielenaren tijdens de pandemie te ondersteunen. En de gemeente investeert in 2021 extra in preventie en samenredzaamheid.

Lees hier het hele interview

 

Aflevering 6

Sociaal werk moet in Outbreak Management Team!

Interview met Annelies Möhlman, Maatschappelijk Welzijn Coevorden

 
De toegevoegde waarde van sociaal werk wordt door de overheid steeds meer onderkend. De sector heeft haar waarde in zowel de eerste als in de tweede coronagolf duidelijk aangetoond. ‘Daarom vind ik dat het sociaal werk ook in het Outbreak Management Team vertegenwoordigd zou moeten zijn,’ zegt Annelies Möhlmann, directeur-bestuurder van Maatschappelijk Welzijn in Coevorden. Ze maakt zich zorgen om eenzaamheid onder jongeren. ‘Veel jongeren hebben niet genoeg meer aan hun digitale wereld en vereenzamen. Onze jongerenwerkers hebben veel individuele contacten met jongeren, bellen hen, spreken af samen een wandeling te maken zodat jongeren hun verhaal kwijt kunnen.’

De samenwerking met de gemeente is heel goed, zowel op uitvoerings- als op bestuurlijk niveau. Ook de samenwerking met de huisartsen is versterkt. De gemeente zet in op gezondheid in brede zin, wil dit programma doorontwikkelen en daarom hoeft Maatschappelijk Welzijn Coevorden niet te vrezen voor bezuinigingen in 2021.

Lees hier het hele interview 

 

Aflevering 5

Je kunt het best wijkgericht, gemeenschapsopbouwend werken

aflevering 5

Interview met Anita Keita van Versa Welzijn in Hilversum

Versa Welzijn werkt volgens het Rijnlands model en ABCD in de wijken; twee kanten van dezelfde medaille. Dit houdt onder meer in dat teams zelforganiserend zijn en Versa werkt als een gemeenschap. Dat was een voordeel in de eerste en in de tweede coronagolf. ‘Teams waren zelf aan zet,’ zegt Anita Keita van Versa Welzijn in de Gooi en Vechtstreek. ‘Ze voelden zich vrij om te doen wat nodig was. Ze hoefden niet op een manager of een crisisteam te wachten.’ Ook Versa heeft zichzelf in tijden van corona goed op de kaart gezet. ‘Wij begrijpen dat gemeenten worstelen met tekorten voor jeugdzorg en Wmo, maar proberen gemeenten ervan te overtuigen dat je het best wijkgericht kunt werken, gemeenschapsopbouwend, in plaats van 150 ambulante begeleiders met auto’s door de regio laten rijden om hun geïndiceerde uren af te werken met nul binding met de wijken.’ De grootste uitdaging bij corona is, juist nu, blijven werken aan je visie, met gemeenten en andere partners.

Lees hier het hele interview

 

Aflevering 4

Men beseft het belang van niet alleen zorg, maar ook van Welzijn.’

Serie: Sociaal werk in de tweede coronagolf

 

Interview met Johan van Buren van Welzijn Bloemendaal

 

 

Rita Kruik van Welzijn Bloemendaal vertelde in het interview van 1 mei dat ze het Odensehuis, gesloten in de maanden maart en april, weer wilde openen en dat daartoe een protocol moest worden uitgewerkt. Het Odensehuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek in Bloemendaal voor mensen met beginnende dementie, mantelzorgers en eenzame ouderen. ‘We hanteren daar specifieke voorzorgsmaatregelen,’ zegt Johan van Buren, die inmiddels zeven maanden directeur is van de organisatie. Die staat goed op de kaart. ‘De burgemeester heeft een aantal activiteiten bezocht en laat op die manier zijn waardering voor ons werk zien. Men beseft het belang van niet alleen zorg, maar ook van welzijn.’

Lees hier het hele interview

 

Aflevering 3

Sociaal werkers kunnen nu echt hun rol pakken

Interview met Paul Vlootman, directeur-bestuurder van Welzijnswerk Midden Drenthe

 

Wat zijn overeenkomsten en verschillen in de aanpak van sociaal werk tussen de eerste en de tweede coronagolf? Dat is de centrale vraag in dit interview met Paul Vlootman, directeur-bestuurder van Welzijnswerk Midden Drenthe, die ook in de eerste serie is geïnterviewd. ‘Die verschillen zijn groot, want in het noorden en oosten van het land raakt de tweede coronagolf ons dieper en harder dan de eerste,’ antwoordt Paul Vlootman, directeur-bestuurder van Welzijnswerk Midden-Drenthe. ‘De gemeente is tevreden over onze aanpak. We vertrouwen elkaar, sociaal werkers kunnen echt  hun rol pakken en er is geen geneuzel over details.’ Hoeft hij geen bezuinigingen te vrezen? ‘Nee! Sterker nog: we kregen loonindexering zonder harde strijd.’

Lees hier het hele interview

 

Aflevering 2

Inspelen op het nieuwe normaal

‘Natuurlijk hoor ik privé en ook wel van medew!erkers dat ze balen omdat de voetbal niet doorgaat, dat een concert is uitgesteld. Dat voelt iedereen. Maar als specialisten van het dagelijks leven zien zij in elke context mogelijkheden om hun doelgroepen te ondersteunen.’ Aan het woord is Marco van Westerlaak, directeur-bestuurder van Stichting Welzijn West Betuwe. Ook vrijwilligers van zijn organisatie zetten zich extra in. Sommige organisaties in West Betuwe zijn gesloten, maar de zeven hulppunten van Welzijn West Betuwe blijven open. ‘Zo voorkom je veel beweging van de ene naar de andere kern en kun je problemen oplossen vóór ze groter worden.’

Lees hier het hele interview

 

Aflevering 1

Geen sprint maar een marathon!

‘Er zijn grote verschillen tussen de eerste en de tweede coronagolf,’ zegt Truus van Tiggelen, directeur van Xtraplus in Den Haag. ‘Tijdens de eerste dachten we dat het om een sprint ging, maar nu weten we dat het om een marathon gaat.’ Gemeenten verwachten dat het sociaal werk weer de dingen doet die het moet doen. ‘De huidige situatie lijkt het nieuwe normaal te worden. Maar dat is het niet!’ Om al het werk goed te blijven doen, maakt Xtraplus extra kosten.

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

 

 

 

‘We moeten community building blijvend stimuleren!’Mohamed El Hamdaoui van Bindkracht10 Nijmegen

Lees hier het hele interview.

 

Serie: Aanpak coronacrisis. Hoe gaan  Verdiwel leden hiermee om

 

 

 

 

 

Gemeente Middelburg kiest voor investeren in preventie

Aschwin van den Abeele, directeur-bestuurder van Welzijn Middelburg. 

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

Wij gaan ons herbezinnen op de organisatie van interne en externe overleggen

Paul Vlootman, directeur-bestuurder van Welzijnswerk Midden-Drenthe. 

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

 

Nieuwe vormen van vrijwilligerswerk door coronacrisis

Liesbeth Koornneef directeur-bestuurder van Vitis Welzijn in Westland.

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

 

Sociaal werk kan zorg, onderwijs en veiligheid versterken!’

Aanpak coronacrisis: René Verkuylen, bestuurder van Stichting  DOCK, bestuurslid van Verdiwel en van Sociaal Werk Nederland

 Lees hier het hele interview

 

Enkele dagen vóór de intelligente lockdown van kracht werd, startte Verdiwel met een serie interviews met leden en hun medewerkers over hun aanpak van de coronacrisis. Uit vrijwel alle interviews blijkt dat sociaal werkers creatief, flexibel en innovatief waren in het zo goed mogelijk bedienen van hun doelgroepen in de totaal veranderde omstandigheden van de zogenoemde intelligente lockdown. Online werken kwam in een stroomversnelling, evenals beeldbellen en het gebruik van sociale media. Waar nodig gingen sociaal werkers op hun doelgroepen af of werd noodopvang georganiseerd. Vanzelfsprekend met in achtneming van de geldende voorzorgsmaatregelen. Dit alles leverde niet alleen waardering op van die doelgroepen zelf, maar ook van gemeenten en ketenpartners. Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland, is geïnterviewd over kansen en bedreigingen ná de coronacrisis. Aan zijn uitspraken ontlenen we de titel van dit artikel: ‘Sociaal werk moet aangetoonde meerwaarde verzilveren!’

Lees hier het hele artikel

 

 
 
 
 
Herwaardering voor wat dichtbij is!

Aanpak coronacrisis Jorinde Klungers, Perspectief Zutphen

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

Sociaal werk moet aangetoonde meerwaarde verzilveren’

Aanpak coronacrisis: Lex Staal van Sociaal Werk Nederland

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

We moeten meer tijd nemen voor het diepere gesprek!’

Aanpak coronacrisis: Robert Tops. Lees hier het hele interview

 

 

 

 

Stelselverandering moet investeren in preventie lonend maken

Aanpak coronacrisis: Lucien Peeters van Forte Welzijn in Overbetuwe en Berg en Dal. Lees hier het hele interview

 

 

 

 

“Perspectief in flexibel reageren op situaties die op je afkomen”

Vigdis van der Giesen, directeur-bestuurder van de HefGroep in Rotterdam. Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

"Met zijn allen  kunnen we meer dan we dachten"

Anna Rijpsma, opbouwwerker bij Welzijn Lelystad.

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

 

We moeten zorgverleners overtuigen van onze toegevoegde waarde!

Inge Wellecomme, manager WELZIN/Indebuurt033.

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

De meeste mensen deugen

Rita Kruik van Welzijn Bloemendaal. 

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

Wij willen onze dagopvang voor ouderen weer openen!

Eufride Klein-Rouweler, directeur van Stichting Perspectief in Beuningen. 

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

Wat doen jullie veel!

Els Spraakman, teamleider Kinderwerk bij De Schoor in Almere en regisseur van vier van de dertien Brede Scholen in Almere.

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

Kwetsbare mensen zijn extra kwetsbaar in een crisis

Ward Vijgen, directeur-bestuurder van Trajekt.

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

 

Persoonlijk contact is zuurstof voor het hart en het hoofd

Jessica van der Bilt-Wulder van Stichting Netwerk in Hoorn. 

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

Na de coronacrisis komen nieuwe vragen op ons af

Mieke Pirson, directeur-bestuurder van Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) en Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML). Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

 

Van crisiscommunicatie naar verandercommunicatie

Johan Brongers, voorzitter RvB Tinten Welzijnsgroep

Mirjam Flantua senior communicatieadviseur Tinten Welzijnsgroep

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

Tóch weer face to face contacten met kwetsbare doelgroepenHester Plomp, directeur-bestuurder van Scala Welzijn in Oosterwolde. 

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

Roland van der Heijden van Sociom in Cuijk

legt de leden van Verdiwel als ledenpeiling de onderstaande vragen voor:  

Lees hier de reacties

 

 

 

 

 

Als sociaal werkers moeten we nu heel flexibel en creatief inspringen

Gönül  Güler en Sheila Bijtenhoorn, sociaal werkers bij WelschapSocius in Heemskerk.

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

Gratis online buurtplatform voor wie wil helpen in tijden van corona

Berny de Vries, Social Innovator bij WijkConnect. 

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

We willen bijdragen aan oplossingenErik de Rooij, directeur Farent, 's Hertogenbosch

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

De kapitein blijft op het schip!

Trix Cloosterman, directeur Welzijn De Meierij in Schijndel tevens bestuurslid van Verdiwel.

Lees hier het hele interview

 

Over Verdiwel

Verdiwel wil koploper zijn in welzijnsland en dit blijven. Voor de troepen uit.  Een serieuze gesprekspartner voor ministeries en overheid. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden.
Door ons te verenigen slaan we de handen in één. Kunnen we van elkaar leren.  En zo met elkaar van Nederland een nog beter land maken. Samen zijn we sterker.

 

Verdiwel, Samen sterk

Agenda
maart 2021
april 2021
Collega in de schijnwerpers
Johan Bosman

‘We moeten geen brandjes blussen, maar lucifers afpakken,’ zegt Johan Bosman, directeur-bestuurder van Stichting Welzijnswerk in Hoogeveen. ‘We moeten veel meer inzetten op collectieve oplossingen en andere vormen van preventie. En veel meer normaliseren: accepteren dat butsen en builen bij het leven horen.’ SWW nam deel aan de Thematranche Welzijn. Het belangrijkste resultaat zijn de zelforganiserende teams. En een nog betere relatie met de gemeente.

 

Lees verderJaarthema 2020

“Uitgesproken Verdiwel!”

 

“Uitgesproken Verdiwel!” is het jaarthema van Verdiwel in 2020. In 2020 wil Verdiwel focussen op het duiden van maatschappelijke ontwikkelingen en samen met leden een visie op de toekomst van het sociaal werk uitdragen. Vandaar: “Uitgesproken Verdiwel”. Natuurlijk bespreken we ook hoe jullie in jullie werkgebied een duidelijke, adequate visie op sociaal werk uit kunnen dragen en verzilveren.

Dat is nodig, want het sociaal werk slaagt er nog onvoldoende in haar preventieve positie in het sociaal domein in te nemen. Uitgaven voor gespecialiseerde jeugdzorg blijven stijgen, terwijl in een aantal gemeenten wordt bezuinigd op sociaal werk, dat juist een centrale rol speelt in de omslag van curatie naar preventie! Positieve ontwikkeling is wel dat er nu veel meer ruimte is voor een preventieve aanpak en echte transformatie.

Wat daarbij helpt is als we onszelf goed framen en dus positioneren. Vandaar de Verdiwel Lezing van Hans de Bruijn getiteld “Laat je niet framen, frame zelf!”.

 

 

Nieuws
imageDeze zomer NOG meer burenruzies verwacht
Het belooft een warme zomer te worden. Dan lopen de gemoederen tussen buren geregeld op. Er is vooral meer last van geluid en stank van barbecue, vuurkorven, en dieren. Door ......
Lees verder >
image"Zelforganisatie biedt houvast in crisistijd"
                        En toen was er ineens een crisis. Eén die onze samenleving op zijn grondvesten doet schudden. Waarin diepgewortelde ......
Lees verder >
imageOnline training tegen eenzaamheid helpt clint over sociale drempel
Welzijn Lelystad, Welzijn Stede Broec, Stichting-Pulse uit IJsselstein en Combiwel Buurtwerk/ABC-Alliantie uit Amsterdam zijn de eerste organisaties die de online training ‘Meer contact’ gaan inzetten. Deze training is gericht op ......
Lees verder >
imageDurf te balanceren op het randje
Met lef en open blik verder met de uitdagingen binnen het sociaal domein De transitie is vijf jaar geleden begonnen, nu is het tijd voor de échte transformatie. Hoe doen ......
Lees verder >
imageHoe ontwikkel je outcome gerichte resultaatafspraken?
Veel gemeenten maken de omslag van sturen op output naar sturen op outcome. Hoe komen zij en aanbieders van sociaal werk tot resultaatafspraken die helpen de gestelde maatschappelijke doelen te ......
Lees verder >

Vierde editie Leergang Sociaal Werk Werkt!

Omdat er voor de derde editie een wachtlijst was en verschillende belangstellenden vroegen of die werd herhaald, organiseren Sociaal Werk Nederland, Movisie en Verdiwel een vierde editie van de Leergang “Sociaal Werk Werkt!”.

Het zichtbaar maken van de effecten van sociaal werk wordt steeds belangrijker. Gemeenten willen grip krijgen op het effect van hun sociaal beleid. Een groot deel van het gemeentelijke budget gaat hier immers naartoe. Als vervolg van de Thematranche Welzijn van In voor zorg! organiseren Sociaal Werk Nederland, Verdiwel en Movisie in samenwerking met Mike Hoogveld, partner van NLMTD, de leergang “Sociaal Werk Werkt!” met drie modules:

  1. “Impact en outcome sociaal werk”;
  2. “Waardevolle dienstverlening op basis van maatschappelijke vraagstukken”;
  3.  “Agile en dienend Leiderschap”.

Deelnemers kunnen ervoor kiezen aan alle modules mee te doen, of aan één of twee modules. De leergang vond in 2017-2018 voor het eerst plaats. Een tweede editie volgde in 2018-2019 en een derde in 2019. Omdat er nog steeds belangstelling is organiseren we in 2020 dus een vierde editie van deze succesvolle Leergang.

 

Steeds meer organisaties verkeren in een ‘vrijwel continue schakelmodus’: ze zijn steeds aan het veranderen. Dat geldt ook voor organisaties voor sociaal werk. In hun boek “Engage! Reisgids voor veranderavonturen” beschrijven Woody van Olffen, Raymond Mas en Wouter Visser organisatieveranderingen als leeravonturen. Het boek is schematisch opgezet en bevat talloze praktische tips. De belangrijkste betreft het bijhouden van het Chance Canvas, mee je het hele veranderingsproces in kaart kunt brengen met een verhalenbord, een omslagenbord en een actiebord. Directeuren en bestuurders die hun organisaties met actieve inzet van zoveel mogelijk medewerkers willen veranderen, zullen veel plezier aan deze reisgids beleven!

 

 

Het dogma aanbesteden

Het gebeurt niet vaak dat een auteur er zo goed in slaagt een titel en subtitel te vinden die haar of zijn boek in slechts vijftien woorden zo goed samenvat als Jos van der Lans met zijn publicatie: “Het dogma aanbesteden; en waarom we het in het sociaal domein achter ons moeten laten”.

Het essay begint met een in 2002 geschreven, maar in 2022 gesitueerd verhoor van Dick de Wit, in 2002 voorzitter van Verdiwel en bestuurder van de Goudse welzijnsorganisatie Factor G. De parlementaire enquêtecommissie wil weten of in 2002 ‘in Verdiwel-verband wel eens over het verdelen van de markt’ werd gesproken. Waarop De Wit antwoordt: ‘Nee, want naar onze mening was er geen sprake van een markt’.

 

Uit de gereedschapskist van de futuroloog

De toekomst laat zich moeilijk voorspellen, maar je kunt haar wel verkennen. Bijvoorbeeld door trends door te trekken of trendbreuken aannemelijk te maken. Of door het krachtenveld van maatschappelijke groeperingen, bedrijven en overheden of technologische ontwikkelingen te analyseren. Ideaal is het als je een rol kunt spelen in het creëren van de toekomst! In “Toekomst verkennen” beschrijven Freija van Duijne en Peter van der Wel het belang van toekomstverkenningen, maar ook welke beperkingen in ons brein daarbij opspelen. Zeer interessant is hun “gereedschapskist van de futuroloog”, waarmee je als bestuurder van een organisatie voor sociaal werk ook aan de slag kunt.  

 

 

Hoe jongerenwerkers werken aan preventie

Het jongerenwerk is onderdeel van de pedagogische basisvoorzieningen en richt zich op begeleiding van jeugdigen in de leeftijd van 10 tot 24 jaar die steun nodig hebben bij hun volwassenwording. Jongerenwerkers werken methodisch in de leefwereld van vooral kwetsbare jongeren. Bijvoorbeeld jongen met een gebrek aan vaardigheden of capaciteiten. In het boek “Hoe jongerenwerkers werken aan preventie” beschrijven Judith Metz, Jolanda Sonneveld en Jeremy Rijnders de doelgroep en methodieken en presenteren zij 22 overtuigende praktijkverhalen over hoe jongerenwerkers met een individuele jongeren aan de slag gaan met een preventieve aanpak.

 

 

Samenleving lijkt niet veel zorgzamer geworden

De decentralisaties van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet hebben nog niet opgeleverd wat ervan verwacht werd. Veel mensen voelen zich goed geholpen, maar in de praktijk blijkt het niet eenvoudig ‘om verwachtingen als integraal werken, samenwerken en maatwerk bieden in alle gevallen waar te maken.’ Door die hulp is de participatie slechts beperkt toegenomen ‘en sommige mensen met een ondersteuningsbehoefte worden niet bereikt. De samenleving lijkt nog niet veel zorgzamer geworden en het stelsel is nog steeds complex.’ Dat lezen we in de vijftien pagina’s tellende samenvatting van “Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid” van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In het belang van kwetsbare burgers komt het SCP met een aantal aanbevelingen, zoals wees realistisch en denk breed.

 

Vul het formulier in en word ook lid van Verdiwel.

Impressie Verdiwel Najaarsworkshop Veranderavontuur Engage!

Woensdag 16 september in De Observant in Amersfoort

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona heeft onze samenleving stilgezet. En tegelijkertijd is corona in het sociaal werk een vonk voor enorme verandering en beweging, van creativiteit en innovatie. Hoe houden we die vast? Hoe verzilveren we onze ervaringen? Dat vraagt een veranderstrategie. Met deze vragen gaan we aan de slag met de inleiders Raymond Maas en Woody van Olffen. Omdat je van ervaren en doen veel meer leert dan van horen en zien, gaan de deelnemers aan de slag met een spel onder leiding van gamemaster Dirk Jan Bolderheij. Voor Van Olffen en Maas is het de vijfde keer sinds de intelligente lockdown dat ze weer een live-workshop verzorgen. ‘En dat is toch veel leuker dan virtueel,’ zegt Maas.  

 

Lees hier het hele verslag

Bekijk Verdiwel webinar ?Sociaal werk n coronacrisis? met prof. Derk Loorbach

‘We hebben nu de coronacrisis, een economische crisis, een anderhalve-meter-samenleving, kwetsbare wijken worden extra getroffen door corona en er zijn demonstraties tegen devoorzorgsmaatregelen. Voor heel veel mensen is duidelijk dat er iets fundamenteels aan de hand is. Het piept en kraakt op allerlei maatschappelijke terreinen. Het maatschappelijk ongenoegen en de roep om maatschappelijke verandering zijn al lang gaande.’ Aldus Derk Loorbach, directeur van het Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) en professor Socio-Economische Transities aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Na zijn inleiding over de transitie van het sociaal domein en “solidariteit 3.0” ging hij met een forum van vijf leden van Verdiwel in gesprek hoe sociaal werk er ná de coronacrisis uit moet zien. Die forumleden waren: René Verkuylen (Stichting DOCK, Rotterdam), Inge Wellecomme  (WELZIN, Amersfoort), Renata Fideli (MeerWaarde, Hoofddorp), Lucien Peeters (Forte Welzijn,  Groesbeek) en Bart van der Neut (WelschapSocius, Heemskerk).

Bekijk hier het webinar: https://youtu.be/1vVhN8yRRlA

Verslag Verdiwel College 11 maart 2020

Polarisatie en depolarisatie

‘In het sociaal werk gaat het vaak over eigenkracht, samenkracht en wijkkracht. In dit Verdiwel College met de Denker des Vaderlands Daan Roovers versterken we onze individuele en collectieve denkkracht!’ Met deze woorden opent voorzitter Greet Bouman deze bijeenkomst.
‘De extreme stemmen eisen veel aandacht op, ten koste van de redelijke en gematigde, terwijl die in de meerderheid zijn,’ betoogt Roovers. Volgens haar is de feitelijke polarisatie niet het grote probleem, maar vooral ‘het gepolariseerde klimaat en de druk die daar vanuit gaat om positie te kiezen’. Daarin spelen zowel de nieuwe sociale als de gecommercialiseerde traditionele media een rol. Die polarisering gaat ten koste van nuance en reflectie. Nieuwe sociale media bieden volgens haar ook kansen om de nuance te vinden. Roovers pleit voor onderlinge verbondenheid. In het Verdiwel College gaat Roovers met de deelnemers in gesprek over mogelijkheden van het sociaal werk om verbinding te versterken en op polarisatie te reageren. Voorafgaand aan het College verzorgde Albert Rechterschot een Pitch over “Niemand verzandt in Zandvoort” en Lisette Nieuwenhuis- van Veelen en Pieter van den Born over het Talentenhuis.

Lees hier het hele verslag

Verdiwel Lezing "Laat je niet framen, frame zelf!" door Hans de Bruijn

De regering wil bijstandsgerechtigden dwingen tot een tegenprestatie. Met dit voornemen framed de regering deze mensen als onwillige of luie profiteurs. In werkelijkheid gaat het vaak om mensen met beperkingen, stoornissen of andere belemmeringen, die juist graag iets willen doen. Maar bedrijven hebben vaak geen zin in zulke werknemers. In het sociaal werk hebben we last van framing. Je moet steeds overtuigen dat jouw organisatie preventief werkt. Redenen genoeg om met dit thema aan de slag te gaan in de Verdiwel Lezing, getiteld: “Laat je niet framen, frame zelf!’ door Hans de Bruijn! De Verdiwel Lezing is gefilmd en te bekijken via de link: https://www.youtube.com/watch?v=2UkLHeXHHaE

 

 

Smart Start en Design Thinking

Eerder ingrijpen om erger te voorkomen. En daarbij gebruik maken van data en kennis. Daar draait het om bij Smart Start.  Tijdens de Derde Inspiratiesessie “Van Curatie naar Preventie” vertelde programmamanager Vivian Jacobs over de factoren die Smart Start noodzakelijk maken en over de Kernstrategie van Smart Start, waarvan Design Thinking een belangrijk onderdeel is. Jetske van Oosten zet uiteen wat Design Thinking inhoudt en welke rol ontwerpers spelen in de transitieopgaven in de jeugdzorg en in de ouderenzorg. Van Oosten is programmaleider Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in Rotterdam.

 

Lees hier het hele verslag

 

 

 

 

De Shift

Blijven of verder gaan? Een vraag die onherroepelijk een keer voorbij komt. Veronique de Kwant en  Anneke Krakers vertellen hoe zij een nieuwe keuze maakten. Veronique was tot voor kort directeur-bestuurder van Haarlem Effect en lid van Verdiwel. Anneke Krakers verzorgde meerdere keren een workshop van Verdiwel, maar was ook directeur van Welzijn Rivierstroom in Lienden. In dit artikel vertellen zij hoe zij tot de keuze kwamen het roer om te gooien, een eigen bedrijf te starten en hoe dat bevalt!