Delen & Doen!

Verdiwel is het bestuurdersnetwerk voor directeuren van Sociaal Werk-organisaties. Wij zijn koploper in welzijnsland. Een serieuze gesprekspartner voor ministeries en overheid. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden. Door ons te verenigen slaan we de handen in een. Kunnen we van elkaar leren. Samen zijn we sterker.

 • Verdiwel Voorjaarsworkshop

  Volgt - 09:30
 • Verdiwel Webinar

  Online - 11:00
 • Verdiwel Webinar

  Online - 11:00
Bekijk de volledige agenda

Jaarthema 2022: “Breder Kijken!”

In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Hoe zorgen we ervoor dat de nieuwe raadsleden en nieuwe colleges ons leren kennen en onze meerwaarde zien? Hoe krijgen we die meerwaarde goed over het voetlicht? Wat maakt ons eigenlijk ‘goed’? En wat is ‘goed’ precies?

Veel leden van Verdiwel hebben te maken met aanbestedingen. We zien bovendien dat burgerinitiatieven of commercie nieuwkomers bij sommige gemeenten meer in de smaak lijken te vallen dan de bestaande organisaties in het sociaal domein. Soms omdat zij een nieuw verhaal hebben. En nieuw is vaak aantrekkelijk. Maar ook omdat zij soms nieuwe modellen presenteren die gemeenten financieel voordeel opleveren.
Verder wordt samenwerking met andere partijen in netwerkverbanden steeds belangrijker, omdat gemeenten steeds ambitieuzer worden. Kortom, als bestuurders van organisaties voor sociaal werk moeten we “Breder Kijken!” En inspelen op de veranderende vraag en op de verdienmodellen van nieuwkomers.

bestuurslid Nieuws

Verdiwel zoekt een nieuw bestuurslid

Vanwege het vertrek van een van de huidige bestuursleden zoeken we een nieuw bestuurslid die wil bouwen aan een modern en bloeiend netwerk met toegevoegde waarde voor haar leden, aan sterk leiderschap en de beroepskwaliteit van directeuren van sociaal werk, en daarmee ook aan een mooier en socialer Nederland. Binnen het actieve en betrokken bestuur draag je bij aan toekomstbestendig profiel en positionering van de vereniging en de modernisering van de dienstverlening naar de leden.
Lees meer
1675454851566 Nieuws

Verdiwel reageert op onderzoek naar discriminatie in sociaal werk

Bijna de helft van de werknemers in het sociaal werk ervaart discriminatie of micro-agressie. Dit blijkt uit een onderzoek van Movisie.
Lees meer

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

 • Ons adagium is: Delen & Doen!
 • Collegiale uitwisseling tijdens bijeenkomsten en op platforms.
 • Waardevolle formele en informele contacten in het hele land.
 • Verdiwel laat diversiteit floreren.
 • Verdiwel analyseert en adresseert weeffouten in sociale basis.
 • Verdiwel werkt samen met andere landelijke organisaties.
Meer informatie