Inloggen

Hfftige preventieve inzet

 

 

 

 

 

 

 

Mijn dagelijks werk bestaat natuurlijk net als dat van jullie uit het besturen van een sociaal werk organisatie.  Het is al weer 5½ jaar geleden dat ik de overstap maakte vanuit de jeugdzorg. Ik weet nog goed hoe enthousiast ik was over het preventieve karakter van het maatschappelijk werk en het welzijnswerk. In de tien jaar dat ik een bureau jeugdzorg bestuurde, heb ik heel veel ellende bij kinderen en gezinnen gezien. En wat waren er veel ondertoezichtstellingen door vechtscheidingen! Ik heb heel veel bewondering voor de professionals die zich dag en nacht inzetten om verbetering aan te brengen in de levens van deze ouders en kinderen!

 

 

 

Steeds meer organisaties verkeren in een ‘vrijwel continue schakelmodus’: ze zijn steeds aan het veranderen. Dat geldt ook voor organisaties voor sociaal werk. In hun boek “Engage! Reisgids voor veranderavonturen” beschrijven Woody van Olffen, Raymond Mas en Wouter Visser organisatieveranderingen als leeravonturen. Het boek is schematisch opgezet en bevat talloze praktische tips. De belangrijkste betreft het bijhouden van het Chance Canvas, mee je het hele veranderingsproces in kaart kunt brengen met een verhalenbord, een omslagenbord en een actiebord. Directeuren en bestuurders die hun organisaties met actieve inzet van zoveel mogelijk medewerkers willen veranderen, zullen veel plezier aan deze reisgids beleven!

 

 

Belangrijkste conclusie uit het onderzoek “Denkend aan Nederland” van het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat er volgens veel Nederlanders sprake is van een “Nederlandse identiteit”. Het nationaal bewustzijn herleeft in veel landen. Dat klinkt niet alleen door in de verkiezingsleus “America first” van president Trump en het adagium “I want my country back” van de Brexit, maar ook in programma’s van alle Nederlandse politieke partijen tot en met televisie-uitzendingen als “Ik hou van Holland”. En er is veel discussie over de canon van onze vaderlandse geschiedenis.

 

Lees hier de hele boekbespreking

 

 

Over Verdiwel

Verdiwel wil koploper zijn in welzijnsland en dit blijven. Voor de troepen uit.  Een serieuze gesprekspartner voor ministeries en overheid. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden.
Door ons te verenigen slaan we de handen in één. Kunnen we van elkaar leren.  En zo met elkaar van Nederland een nog beter land maken. Samen zijn we sterker.

 

Verdiwel, Samen sterk

Agenda
februari 2020
woensdag 12 februari Webinar "Omgaan met morele dilemma's in het sociaal domein" Xtra, Den Haag 16:15 => 17:15
maart 2020
woensdag 11 maart Verdiepingsbijeenkomst, ALV Koers Verdiwel en Verdiwel College Observant, Amersfoort 11:00 => 16:30
Collega in de schijnwerpers
Pamela van der Kruk

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht heeft tien medewerkers en maar liefst 240 vrijwilligers. Mede dankzij die relatief grote vrijwillige inzet slaagt de organisatie erin een breed aanbod van educatieve en sociaal-culturele activiteiten te organiseren plus een aantal diensten, zoals de Belastingservice, de Boodschappendienst, de Klussendienst, de Maaltijdendienst, het Taalhuis en het Repair Café. ‘Vanuit een organisatie voor sociaal werk kun je grote winst aan de voorkant behalen!’ zegt Pamela van der Kruk, directeur-bestuurder van Stichting Welzijnswerk in Sliedrecht.

 

Lees hier het hele interviewJaarthema 2020

“Uitgesproken Verdiwel!”

 

“Uitgesproken Verdiwel!” is het jaarthema van Verdiwel in 2020. In 2020 wil Verdiwel focussen op het duiden van maatschappelijke ontwikkelingen en samen met leden een visie op de toekomst van het sociaal werk uitdragen. Vandaar: “Uitgesproken Verdiwel”. Natuurlijk bespreken we ook hoe jullie in jullie werkgebied een duidelijke, adequate visie op sociaal werk uit kunnen dragen en verzilveren.

Dat is nodig, want het sociaal werk slaagt er nog onvoldoende in haar preventieve positie in het sociaal domein in te nemen. Uitgaven voor gespecialiseerde jeugdzorg blijven stijgen, terwijl in een aantal gemeenten wordt bezuinigd op sociaal werk, dat juist een centrale rol speelt in de omslag van curatie naar preventie! Positieve ontwikkeling is wel dat er nu veel meer ruimte is voor een preventieve aanpak en echte transformatie.

Wat daarbij helpt is als we onszelf goed framen en dus positioneren. Vandaar de Verdiwel Lezing van Hans de Bruijn getiteld “Laat je niet framen, frame zelf!”.

 

 

Nieuws
imageDurf te balanceren op het randje
Met lef en open blik verder met de uitdagingen binnen het sociaal domein De transitie is vijf jaar geleden begonnen, nu is het tijd voor de échte transformatie. Hoe doen ......
Lees verder >
imageHoe ontwikkel je outcome gerichte resultaatafspraken?
Veel gemeenten maken de omslag van sturen op output naar sturen op outcome. Hoe komen zij en aanbieders van sociaal werk tot resultaatafspraken die helpen de gestelde maatschappelijke doelen te ......
Lees verder >
imageWet verplichte ggz biedt kansen voor welzijnsorganisaties!
De Wet verplichte ggz treedt (Wvgzz) op 1 januari 2010 in werking. ‘Deze wet verplicht gemeenten tot nieuwe taken en samenwerking met ketenpartners uit het zorg- en veiligheidsdomein,’ zegt Verdiwel ......
Lees verder >
imageVoor de Jeugd Dag 2019
 Kinderen een veilige, gezonde en kansrijke toekomst geven. Dat is je missie. Maar hoe doe je dat snel en effectief als je bij verschillende organisaties werkt en in verschillende culturen en systemen… ......
Lees verder >
imageWet verplichte GGZ
Per 1 januari 2010 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in werking. De Wvggz vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziemenhuizen (Bopz). De nieuwe wet zet de patiënt centraal ......
Lees verder >

Vul het formulier in en word ook lid van Verdiwel.

Smart Start en Design Thinking

Eerder ingrijpen om erger te voorkomen. En daarbij gebruik maken van data en kennis. Daar draait het om bij Smart Start.  Tijdens de Derde Inspiratiesessie “Van Curatie naar Preventie” vertelde programmamanager Vivian Jacobs over de factoren die Smart Start noodzakelijk maken en over de Kernstrategie van Smart Start, waarvan Design Thinking een belangrijk onderdeel is. Jetske van Oosten zet uiteen wat Design Thinking inhoudt en welke rol ontwerpers spelen in de transitieopgaven in de jeugdzorg en in de ouderenzorg. Van Oosten is programmaleider Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in Rotterdam.

 

Lees hier het hele verslag

 

 

 

 

Verslag Najaarsworkshop "Partnerschap met gemeente, talentmanagement en Positieve Gezondheid en Leefomgeving

Dat zijn de hoofdthema’s van de Verdiwel Najaarsworkshop 2019, die op vrijdag 13 september plaats vond bij The Colour Kitchen in Utrecht. Daarna volgen de Verdiepingsbijeenkomst “Partnerschap met gemeenten” en de workshop “Talentontwikkeling van leiders” door Kees Gabriëls, schrijver van “De talentmanager”.

Na de lunch en een stadswandeling met een observatieopdracht volgt de workshop “Positieve Gezondheid en leefomgeving” door Sjef Staps van het Louis Bolk Instituut.

Voorzitter Greet Bouman bedankt Marc Schats voor zijn actief en betrokken lidmaatschap van Verdiwel. Jarenlang was hij een vertrouwd gezicht bij de bijeenkomsten van Verdiwel. En nu gaat hij met pensioen en neemt hij afscheid van Verdiwel en op 19 september van de PIW Groep in Geleen.

 

 

 

 

Verdiwel Lezing "Laat je niet framen, frame zelf!" door Hans de Bruijn

De regering wil bijstandsgerechtigden dwingen tot een tegenprestatie. Met dit voornemen framed de regering deze mensen als onwillige of luie profiteurs. In werkelijkheid gaat het vaak om mensen met beperkingen, stoornissen of andere belemmeringen, die juist graag iets willen doen. Maar bedrijven hebben vaak geen zin in zulke werknemers. In het sociaal werk hebben we last van framing. Je moet steeds overtuigen dat jouw organisatie preventief werkt. Redenen genoeg om met dit thema aan de slag te gaan in de Verdiwel Lezing, getiteld: “Laat je niet framen, frame zelf!’ door Hans de Bruijn! Doe je mee?

 

Vierde editie Leergang Sociaal Werk Werkt!

Omdat er voor de derde editie een wachtlijst was en verschillende belangstellenden vroegen of die werd herhaald, organiseren Sociaal Werk Nederland, Movisie en Verdiwel een vierde editie van de Leergang “Sociaal Werk Werkt!”.

Het zichtbaar maken van de effecten van sociaal werk wordt steeds belangrijker. Gemeenten willen grip krijgen op het effect van hun sociaal beleid. Een groot deel van het gemeentelijke budget gaat hier immers naartoe. Als vervolg van de Thematranche Welzijn van In voor zorg! organiseren Sociaal Werk Nederland, Verdiwel en Movisie in samenwerking met Mike Hoogveld, partner van NLMTD, de leergang “Sociaal Werk Werkt!” met drie modules:

  1. “Impact en outcome sociaal werk”;
  2. “Waardevolle dienstverlening op basis van maatschappelijke vraagstukken”;
  3.  “Agile en dienend Leiderschap”.

Deelnemers kunnen ervoor kiezen aan alle modules mee te doen, of aan één of twee modules. De leergang vond in 2017-2018 voor het eerst plaats. Een tweede editie volgde in 2018-2019 en een derde in 2019. Omdat er nog steeds belangstelling is organiseren we in 2020 dus een vierde editie van deze succesvolle Leergang.