Delen & Doen!

Verdiwel is hét bestuurdersnetwerk voor directeuren van Sociaal Werk-organisaties. Wij zijn koploper in welzijnsland. Een serieuze gesprekspartner voor ministeries en overheid. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden. Door ons te verenigen slaan we de handen in één. Kunnen we van elkaar leren. Samen zijn we sterker.

 • 'De positie van de bestuurder bij toezicht op netwerksamenwerking' met Marius Buiting, directeur NVTZ.

  Online - 11:00
 • Leergang Sociaal Werk Werkt! - sessie 3

  Bij SWN - 12:00
 • Verdiwel College 'Inspanningen en resultaten sociaal werk meetbaar maken'

  De Observant, Amersfoort - 09:30
Bekijk de volledige agenda

Onze events

Verdiwel organiseert jaarlijks ongeveer tien bijeenkomsten met verschillende formules, zoals de Verdiwel Lezing, het Verdiwel College, de Voorjaarsworkshop en Verdiepingsbijeenkomsten.
Daarnaast organiseert Verdiwel werkbezoeken bij leden. Verdiwel heeft een aan de website gekoppelde nieuwsbrief met beschrijvingen van vakliteratuur, verslagen van activiteiten, een activiteitenkalender, de column van de voorzitter, interviews met leden en nieuwsberichten. Via ledenpeilingen kunnen leden elkaar vragen stellen over allerlei onderwerpen. De uitkomsten van de ledenpeilingen verschijnen in de nieuwsbrief en op de website. Voor veel leden zijn ook de informele contacten met andere leden van groot belang. Elk jaar heeft Verdiwel een jaarthema. Voor 2021 is dat: “Delen & Doen”.

HaarlemEffect_Sofie_Vriends_Foto_AdriaanBacker_0687 lowres uitsnede Column

Professionele identiteit van bestuurders

Het sociaal werk staat volop in de schijnwerpers. De zorg en de jeugdzorg krijgen steeds meer belangstelling voor preventie en samenwerking met onze sector. Sociaal werk is de afgelopen jaren steeds verder geprofessionaliseerd. Maar hoe zit het met onze professionaliteit als bestuurders, directeuren en managers in het sociaal werk?

Lees meer
Najaarsworkshop spel foto Greet 13 tips

Gemeenteraadsverkiezingen: dertien tips uit de brainstorm

Hoe communiceer en lobby je met de gemeente bij naderende gemeenteraadsverkiezingen? Dat was de centrale vraag in de “Brainstorm Gemeenteraadsverkiezingen” waaraan negen leden deelnamen. Deze brainstorm resulteerde in een aantal concrete tips.

Lees meer

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

 • Ons adagium is: Delen & Doen!
 • Collegiale uitwisseling tijdens bijeenkomsten en op platforms.
 • Waardevolle formele én informele contacten in het hele land.
 • Verdiwel laat diversiteit floreren.
 • Verdiwel analyseert en adresseert weeffouten in sociale basis.
 • Verdiwel werkt samen met andere landelijke organisaties.
Meer informatie