Inloggen

Sociaal werk kan in tweede deel coronacrisis van nog grotere betekenis zijn!

We hebben het sociaal werk goed op de kaart gezet als een flexibele, innoverende speler in het sociaal domein die dicht bij de mensen in de wijken staat. Die conclusie kunnen we trekken uit het overzicht “Sociaal werk moet aangetoonde meerwaarde verzilveren!”. Sociaal werkers hebben goed werk verricht. Kinderwerkers en jongerenwerkers brachten online een goed aanbod van challenges en andere activiteiten, spoorden jeugdigen aan zich aan de corona-voorzorgsmaatregelen te houden, organiseerden praktische hulp en luisterende oren voor ouderen en andere kwetsbare burgers. Waar nodig gingen onze professionals de wijken in voor face-to-face contacten. 

 

Greet Bouman,

voorzitter van Verdiwel

 

 

Aanpak Coronacrisis

Natuurlijk willen we in deze tijd aandacht schenken aan hoe leden omgaan met de coronacrisis. De komende weken plaatsen wij interviews met enkele leden van Verdiwel.

 

 

 

 

 

 

Sociaal werk kan zorg, onderwijs en veiligheid versterken!’

Aanpak coronacrisis: René Verkuylen

 

 ‘Het zijn onbestemde tijden. Wie in deze coronacrisis zegt “Ik weet wat dit gaat betekenen” moet je met een korrel zout nemen. We moeten leren omgaan met onzekerheid, ook op de lange termijn.’ Aan het woord is René Verkuylen, bestuurder van Stichting DOCK en bestuurslid van Verdiwel én van Sociaal Werk Nederland. ‘Wij zeggen altijd dat sociaal werk dure zorg kan voorkomen. Dat blijft zo. Maar wat ik in deze coronacrisis ook zie gebeuren, is dat wij vitale sectoren als zorg, onderwijs en veiligheid versterken.’

Lees hier het hele interview

 

Enkele dagen vóór de intelligente lockdown van kracht werd, startte Verdiwel met een serie interviews met leden en hun medewerkers over hun aanpak van de coronacrisis. Uit vrijwel alle interviews blijkt dat sociaal werkers creatief, flexibel en innovatief waren in het zo goed mogelijk bedienen van hun doelgroepen in de totaal veranderde omstandigheden van de zogenoemde intelligente lockdown. Online werken kwam in een stroomversnelling, evenals beeldbellen en het gebruik van sociale media. Waar nodig gingen sociaal werkers op hun doelgroepen af of werd noodopvang georganiseerd. Vanzelfsprekend met in achtneming van de geldende voorzorgsmaatregelen. Dit alles leverde niet alleen waardering op van die doelgroepen zelf, maar ook van gemeenten en ketenpartners. Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland, is geïnterviewd over kansen en bedreigingen ná de coronacrisis. Aan zijn uitspraken ontlenen we de titel van dit artikel: ‘Sociaal werk moet aangetoonde meerwaarde verzilveren!’

Lees hier het hele artikel

 

 

 

 

 

Herwaardering voor wat dichtbij is!

Aanpak coronacrisis: Jorinde Klungers

Vlak voor de coronacrisis losbarstte, werden de gemeente Zutphen en Perspectief Zutphen het eens over een transformatie in het sociaal domein in combinatie met een forse bezuiniging. De gemeente Zutphen wil bouwen aan een inclusieve samenleving, waarbij ze ernaar streeft dat de inwoners in staat zijn om voor zichzelf te zorgen: van “zorgen voor” naar “zorgen dat”. ‘De gemeente vraagt ons om een transformatie: meer collectieve ondersteuning, aansluitend op ideeën, initiatieven en talenten van inwoners,’ vertelt directeur-bestuurder Jorinde Klungers van Perspectief Zutphen. ‘Die uitdaging gaan we graag aan. Daarnaast blijven we inwoners ondersteunen bij hun vragen en problemen. In deze coronatijd konden we meteen met deze nieuwe aanpak aan de slag.’
Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

Sociaal werk moet aangetoonde meerwaarde verzilveren’

Aanpak coronacrisis: Lex Staal van Sociaal Werk Nederland

 

Door de coronacrisis is de hele sociale sector in een stroomversnelling gekomen. Organisaties voor sociaal werk kwamen binnen enkele dagen al met andere manieren om hun doelgroepen te bereiken. Sociaal Werk Nederland kreeg het voor elkaar om binnen 24 uur het sociaal werk erkend te krijgen als cruciaal beroep. En in 48 uur kwam de brancheorganisatie met de VNG een garantieregeling overeen. ‘Sociaal werkers hebben laten zien dat zij present zijn in buurten en in wijken, dat zij problemen vroegtijdig signaleren, mensen aanspreken en ervoor zorgen dat problemen niet ontsporen,’ zegt Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland. ‘Inmiddels heb ik van vijf gemeenten gehoord dat ze met organisaties voor sociaal werk in gesprek willen over de vraag: hoe voorkomen we dat jullie bij nieuwe bezuinigingen kind van de rekening worden?’

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

We moeten meer tijd nemen voor het diepere gesprek!’

Aanpak coronacrisis: Robert Tops

 

 ‘Ik had verwacht dat veel mensen door de coronacrisis praktische hulp nodig hadden,’ zegt Robert Tops, directeur bestuurder van Cordaad Welzijn. ‘De behoefte aan het diepere gesprek bleek veel groter te zijn. Dat is mijn belangrijkste les uit de coronacrisis. De snel gegroeide aanpak “Praatje met een Maatje van Cordaadje” is een succes.’ Robert Tops is er van overtuigd dat het sociaal werk veel meer dan ooit opbouwwerk nodig heeft. Partners, inwoners en instituties samen brengen en samen een netwerk maken. ‘Daarin hebben we bij Cordaad Welzijn de afgelopen jaren flink geïnvesteerd en onze ketenpartners zetten daar geen vraagtekens bij. Zij komen naar ons toe met vragen over verbinden, samenwerking en vrijwillige inzet.’

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

Stelselverandering moet investeren in preventie lonend maken

Aanpak coronacrisis: Lucien Peeters van Forte Welzijn in Overbetuwe en Berg en Dal

 

Forte Welzijn is relatief zwaar getroffen door de coronacrisis. Enkele medewerkers werden daadwerkelijk door het virus geveld. Nu maakt Forte Welzijn gebruik van de mogelijkheden om te versoepelen en opent volgende week de inloop voor kwetsbare ouderen in aangepaste vorm. Voor jongeren zijn en worden veel online activiteiten georganiseerd. Ook daar wordt gezocht naar mogelijkheden om weer bijeen te komen. ‘Face-to-face waar nodig is onze standaard,’ zegt directeur-bestuurder Lucien Peeters. ‘Dus niet face-to-face waar mogelijk, om te voorkomen dat we weer massaal hervatten waar we stonden voor de crisis.’ Er komt een flinke economische crisis aan. ‘Juist nu moeten we inzetten op preventie,’ betoogt Peeters. ‘Er is een stelselverandering nodig die het interessant maakt voor zorg-verzekeraars om te investeren in het preventie in het sociaal domein. ’

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

“Perspectief in flexibel reageren op situaties die op je afkomen”

Vigdis van der Giesen, directeur-bestuurder van de HefGroep in Rotterdam. Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

"Met zijn allen  kunnen we meer dan we dachten"

Anna Rijpsma, opbouwwerker bij Welzijn Lelystad.

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

 

We moeten zorgverleners overtuigen van onze toegevoegde waarde!

Inge Wellecomme, manager WELZIN/Indebuurt033.

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

De meeste mensen deugen

Rita Kruik van Welzijn Bloemendaal. 

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

Wij willen onze dagopvang voor ouderen weer openen!

Eufride Klein-Rouweler, directeur van Stichting Perspectief in Beuningen. 

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

Wat doen jullie veel!

Els Spraakman, teamleider Kinderwerk bij De Schoor in Almere en regisseur van vier van de dertien Brede Scholen in Almere.

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

Kwetsbare mensen zijn extra kwetsbaar in een crisis

Ward Vijgen, directeur-bestuurder van Trajekt.

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

 

Persoonlijk contact is zuurstof voor het hart en het hoofd

Jessica van der Bilt-Wulder van Stichting Netwerk in Hoorn. 

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

Na de coronacrisis komen nieuwe vragen op ons af

Mieke Pirson, directeur-bestuurder van Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) en Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML). Lees hier het hele interview

 

 

 

 

 

 

Van crisiscommunicatie naar verandercommunicatie

Johan Brongers, voorzitter RvB Tinten Welzijnsgroep

Mirjam Flantua senior communicatieadviseur Tinten Welzijnsgroep

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

Tóch weer face to face contacten met kwetsbare doelgroepenHester Plomp, directeur-bestuurder van Scala Welzijn in Oosterwolde. 

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

Roland van der Heijden van Sociom in Cuijk

legt de leden van Verdiwel als ledenpeiling de onderstaande vragen voor:  

Lees hier de reacties

 

 

 

 

 

Als sociaal werkers moeten we nu heel flexibel en creatief inspringen

Gönül  Güler en Sheila Bijtenhoorn, sociaal werkers bij WelschapSocius in Heemskerk.

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

Gratis online buurtplatform voor wie wil helpen in tijden van corona

Berny de Vries, Social Innovator bij WijkConnect. 

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

We willen bijdragen aan oplossingenErik de Rooij, directeur Farent, 's Hertogenbosch

Lees hier het hele interview

 

 

 

 

De kapitein blijft op het schip!

Trix Cloosterman, directeur Welzijn De Meierij in Schijndel tevens bestuurslid van Verdiwel.

Lees hier het hele interview

 

Over Verdiwel

Verdiwel wil koploper zijn in welzijnsland en dit blijven. Voor de troepen uit.  Een serieuze gesprekspartner voor ministeries en overheid. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden.
Door ons te verenigen slaan we de handen in één. Kunnen we van elkaar leren.  En zo met elkaar van Nederland een nog beter land maken. Samen zijn we sterker.

 

Verdiwel, Samen sterk

Agenda
juli 2020
augustus 2020
donderdag 27 augustus Webinar Hoe verzilvert sociaal werk nieuwe kansen na coronacrisis? Stimenz, Apeldoorn 14:15
Collega in de schijnwerpers
Jacqueline Vonk

Ze is trots op professionals die maatschappelijke vragen in plaats van de systeemwereld. En op het 

pionierswerk van haar organisatie om jongensprostitutie aan te pakken. Jacqueline Vonk, directeur-bestuurder van Lumens in Eindhoven, die de hele Brainport als werkgebied heeft en in Eindhoven samenwerkt met WIJeindhoven. Zij vertelt over de taakverdeling, de stand van zaken van de transformatie en over de werkwijze “Inspireren Leren Werken”.

 

Lees verderJaarthema 2020

“Uitgesproken Verdiwel!”

 

“Uitgesproken Verdiwel!” is het jaarthema van Verdiwel in 2020. In 2020 wil Verdiwel focussen op het duiden van maatschappelijke ontwikkelingen en samen met leden een visie op de toekomst van het sociaal werk uitdragen. Vandaar: “Uitgesproken Verdiwel”. Natuurlijk bespreken we ook hoe jullie in jullie werkgebied een duidelijke, adequate visie op sociaal werk uit kunnen dragen en verzilveren.

Dat is nodig, want het sociaal werk slaagt er nog onvoldoende in haar preventieve positie in het sociaal domein in te nemen. Uitgaven voor gespecialiseerde jeugdzorg blijven stijgen, terwijl in een aantal gemeenten wordt bezuinigd op sociaal werk, dat juist een centrale rol speelt in de omslag van curatie naar preventie! Positieve ontwikkeling is wel dat er nu veel meer ruimte is voor een preventieve aanpak en echte transformatie.

Wat daarbij helpt is als we onszelf goed framen en dus positioneren. Vandaar de Verdiwel Lezing van Hans de Bruijn getiteld “Laat je niet framen, frame zelf!”.

 

 

Nieuws
imageOnline training tegen eenzaamheid helpt clint over sociale drempel
Welzijn Lelystad, Welzijn Stede Broec, Stichting-Pulse uit IJsselstein en Combiwel Buurtwerk/ABC-Alliantie uit Amsterdam zijn de eerste organisaties die de online training ‘Meer contact’ gaan inzetten. Deze training is gericht op ......
Lees verder >
imageDurf te balanceren op het randje
Met lef en open blik verder met de uitdagingen binnen het sociaal domein De transitie is vijf jaar geleden begonnen, nu is het tijd voor de échte transformatie. Hoe doen ......
Lees verder >
imageHoe ontwikkel je outcome gerichte resultaatafspraken?
Veel gemeenten maken de omslag van sturen op output naar sturen op outcome. Hoe komen zij en aanbieders van sociaal werk tot resultaatafspraken die helpen de gestelde maatschappelijke doelen te ......
Lees verder >
imageWet verplichte ggz biedt kansen voor welzijnsorganisaties!
De Wet verplichte ggz treedt (Wvgzz) op 1 januari 2020 in werking. ‘Deze wet verplicht gemeenten tot nieuwe taken en samenwerking met ketenpartners uit het zorg- en veiligheidsdomein,’ zegt Verdiwel ......
Lees verder >
imageWet verplichte GGZ
Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in werking. De Wvggz vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziemenhuizen (Bopz). De nieuwe wet zet de patiënt centraal ......
Lees verder >

Vierde editie Leergang Sociaal Werk Werkt!

Omdat er voor de derde editie een wachtlijst was en verschillende belangstellenden vroegen of die werd herhaald, organiseren Sociaal Werk Nederland, Movisie en Verdiwel een vierde editie van de Leergang “Sociaal Werk Werkt!”.

Het zichtbaar maken van de effecten van sociaal werk wordt steeds belangrijker. Gemeenten willen grip krijgen op het effect van hun sociaal beleid. Een groot deel van het gemeentelijke budget gaat hier immers naartoe. Als vervolg van de Thematranche Welzijn van In voor zorg! organiseren Sociaal Werk Nederland, Verdiwel en Movisie in samenwerking met Mike Hoogveld, partner van NLMTD, de leergang “Sociaal Werk Werkt!” met drie modules:

  1. “Impact en outcome sociaal werk”;
  2. “Waardevolle dienstverlening op basis van maatschappelijke vraagstukken”;
  3.  “Agile en dienend Leiderschap”.

Deelnemers kunnen ervoor kiezen aan alle modules mee te doen, of aan één of twee modules. De leergang vond in 2017-2018 voor het eerst plaats. Een tweede editie volgde in 2018-2019 en een derde in 2019. Omdat er nog steeds belangstelling is organiseren we in 2020 dus een vierde editie van deze succesvolle Leergang.

 

Steeds meer organisaties verkeren in een ‘vrijwel continue schakelmodus’: ze zijn steeds aan het veranderen. Dat geldt ook voor organisaties voor sociaal werk. In hun boek “Engage! Reisgids voor veranderavonturen” beschrijven Woody van Olffen, Raymond Mas en Wouter Visser organisatieveranderingen als leeravonturen. Het boek is schematisch opgezet en bevat talloze praktische tips. De belangrijkste betreft het bijhouden van het Chance Canvas, mee je het hele veranderingsproces in kaart kunt brengen met een verhalenbord, een omslagenbord en een actiebord. Directeuren en bestuurders die hun organisaties met actieve inzet van zoveel mogelijk medewerkers willen veranderen, zullen veel plezier aan deze reisgids beleven!

 

 

“Ondernemen in crisistijd”                                                                    Boekbespreking

Een crisis – bijvoorbeeld de coronacrisis – kan leiden tot het faillissement van je onderneming of organisatie. Dat kan onvermijdelijk zijn. Maar er zijn ook crisissituaties die je wel degelijk kunt overleven. ‘We hebben altijd een keuze en door andere keuzes te maken kunnen we andere resultaten bereiken,’ schrijft Femke Hogema in de inleiding van haar boek: “Ondernemen in crisistijd”. ‘Dit boek gaat over hoe jij als ondernemer jezelf kunt managen, hoe je ervoor zorgt dat je betere keuzes maakt waardoor je je toekomst positief beïnvloed. Dit boek gaat over het creëren van je gedachten, je geld en je bedrijf. Dit boek gaat over het creëren van je succes in crisistijd, en ver daarna.’

 

Kwetsbaarheid en Veerkracht

De COVID-19 pandemie heeft volgens de WRR grote maatschappelijke, politieke en economische gevolgen. Daarom is het belangrijk lessen te trekken uit de coronacrisis. Er is veel goed gegaan de afgelopen maanden, maar de crisis heeft ook een aantal kwetsbaarheden laten zien. ‘We signaleren onder andere een opeenstapeling van economische en gezondheidsrisico’s  bij mensen die al in een lastige situatie zitten, het beperkte schokabsorberende vermogen van het bedrijfsleven, de fragiliteit van globalisering en moeizame internationale samenwerking,’ lezen we in “Kwetsbaarheid en veerkracht; WRR-reflecties op de langetermijngevolgen van de coronacrisis” van de WRR. De Raad pleit onder meer voor investeringen in individuele en maatschappelijke draagkracht, voor een betere positie voor zzp’ers en voor maatschappelijke inbedding van het bedrijfsleven.

Vul het formulier in en word ook lid van Verdiwel.

Bekijk Verdiwel webinar ?Sociaal werk n coronacrisis? met prof. Derk Loorbach

Het sociaal werk heeft zich tijdens de coronacrisis goed op de kaart gezet bij gemeenten en ketenpartners met nieuwe werkwijzen en wist kwetsbare inwoners, jongeren en kinderen goed te bereiken. Er liggen nieuwe kansen en we kunnen op adequatere manieren inzetten op preventie en inclusief samenleven. Dat is de belangrijkste conclusie uit het webinar “Sociaal werk ná coronacrisis” dat op 24 juni plaats vond bij de HefGroep in Rotterdam.

Het webinar is nu als uitzending te zien via: https://youtu.be/1vVhN8yRRlA

Mail dit bericht door naar leden van je MT, Raad van Toezicht of bestuur en andere mogelijke belangstellenden!

 

Verslag Verdiwel College 11 maart 2020

Polarisatie en depolarisatie

‘In het sociaal werk gaat het vaak over eigenkracht, samenkracht en wijkkracht. In dit Verdiwel College met de Denker des Vaderlands Daan Roovers versterken we onze individuele en collectieve denkkracht!’ Met deze woorden opent voorzitter Greet Bouman deze bijeenkomst.
‘De extreme stemmen eisen veel aandacht op, ten koste van de redelijke en gematigde, terwijl die in de meerderheid zijn,’ betoogt Roovers. Volgens haar is de feitelijke polarisatie niet het grote probleem, maar vooral ‘het gepolariseerde klimaat en de druk die daar vanuit gaat om positie te kiezen’. Daarin spelen zowel de nieuwe sociale als de gecommercialiseerde traditionele media een rol. Die polarisering gaat ten koste van nuance en reflectie. Nieuwe sociale media bieden volgens haar ook kansen om de nuance te vinden. Roovers pleit voor onderlinge verbondenheid. In het Verdiwel College gaat Roovers met de deelnemers in gesprek over mogelijkheden van het sociaal werk om verbinding te versterken en op polarisatie te reageren. Voorafgaand aan het College verzorgde Albert Rechterschot een Pitch over “Niemand verzandt in Zandvoort” en Lisette Nieuwenhuis- van Veelen en Pieter van den Born over het Talentenhuis.

Lees hier het hele verslag

Verdiwel Lezing "Laat je niet framen, frame zelf!" door Hans de Bruijn

De regering wil bijstandsgerechtigden dwingen tot een tegenprestatie. Met dit voornemen framed de regering deze mensen als onwillige of luie profiteurs. In werkelijkheid gaat het vaak om mensen met beperkingen, stoornissen of andere belemmeringen, die juist graag iets willen doen. Maar bedrijven hebben vaak geen zin in zulke werknemers. In het sociaal werk hebben we last van framing. Je moet steeds overtuigen dat jouw organisatie preventief werkt. Redenen genoeg om met dit thema aan de slag te gaan in de Verdiwel Lezing, getiteld: “Laat je niet framen, frame zelf!’ door Hans de Bruijn! De Verdiwel Lezing is gefilmd en te bekijken via de link: https://www.youtube.com/watch?v=2UkLHeXHHaE

 

 

Smart Start en Design Thinking

Eerder ingrijpen om erger te voorkomen. En daarbij gebruik maken van data en kennis. Daar draait het om bij Smart Start.  Tijdens de Derde Inspiratiesessie “Van Curatie naar Preventie” vertelde programmamanager Vivian Jacobs over de factoren die Smart Start noodzakelijk maken en over de Kernstrategie van Smart Start, waarvan Design Thinking een belangrijk onderdeel is. Jetske van Oosten zet uiteen wat Design Thinking inhoudt en welke rol ontwerpers spelen in de transitieopgaven in de jeugdzorg en in de ouderenzorg. Van Oosten is programmaleider Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in Rotterdam.

 

Lees hier het hele verslag

 

 

 

 

Verslag Najaarsworkshop "Partnerschap met gemeente, talentmanagement en Positieve Gezondheid en Leefomgeving

Dat zijn de hoofdthema’s van de Verdiwel Najaarsworkshop 2019, die op vrijdag 13 september plaats vond bij The Colour Kitchen in Utrecht. Daarna volgen de Verdiepingsbijeenkomst “Partnerschap met gemeenten” en de workshop “Talentontwikkeling van leiders” door Kees Gabriëls, schrijver van “De talentmanager”.

Na de lunch en een stadswandeling met een observatieopdracht volgt de workshop “Positieve Gezondheid en leefomgeving” door Sjef Staps van het Louis Bolk Instituut.

Voorzitter Greet Bouman bedankt Marc Schats voor zijn actief en betrokken lidmaatschap van Verdiwel. Jarenlang was hij een vertrouwd gezicht bij de bijeenkomsten van Verdiwel. En nu gaat hij met pensioen en neemt hij afscheid van Verdiwel en op 19 september van de PIW Groep in Geleen.