Delen & Doen!

Verdiwel is het bestuurdersnetwerk voor directeuren van Sociaal Werk-organisaties. Wij zijn koploper in welzijnsland. Een serieuze gesprekspartner voor ministeries en overheid. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden. Door ons te verenigen slaan we de handen in een. Kunnen we van elkaar leren. Samen zijn we sterker.

 • Verdiwel Webinar

  Online - 11:00
 • Verdiwel Webinar

  Online - 11:00
 • Verdiwel Najaarsworkshop

  De Observant, Amersfoort - 09:30
Bekijk de volledige agenda

Breder kijken!

Veel leden van Verdiwel hebben te maken met aanbestedingen. We zien bovendien dat burgerinitiatieven of commercie nieuwkomers bij sommige gemeenten meer in de smaak lijken te vallen dan de bestaande organisaties in het sociaal domein. Soms omdat zij een nieuw verhaal hebben. En nieuw is vaak aantrekkelijk. Maar ook omdat zij soms nieuwe modellen presenteren die gemeenten financieel voordeel opleveren.
Verder wordt samenwerking met andere partijen in netwerkverbanden steeds belangrijker, omdat gemeenten steeds ambitieuzer worden. Kortom, als bestuurders van organisaties voor sociaal werk moeten we breder kijken en inspelen op de veranderende vraag en op de verdienmodellen van nieuwkomers.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

 • Ons adagium is: Delen & Doen!
 • Collegiale uitwisseling tijdens bijeenkomsten en op platforms.
 • Waardevolle formele en informele contacten in het hele land.
 • Verdiwel laat diversiteit floreren.
 • Verdiwel analyseert en adresseert weeffouten in sociale basis.
 • Verdiwel werkt samen met andere landelijke organisaties.
Meer informatie