Inloggen

Talent- en energiemanagement

Talentontwikkeling is één van de belangrijkste doelstellingen van het sociaal werk. Vaak blijkt dat iedereen iets voor een ander kan betekenen en dat betekenisvolle contacten bijdragen aan geluk. Steeds meer gemeenten en maatschappelijke organisaties gebruiken het gedachtengoed van Positieve Gezondheid van Machteld Huber als basis voor hun sociaal beleid. Samen met Sjef Staps van het Louis Bolk Instituut heeft Huber haar vertrouwde spinnenweb toegespitst op duurzaamheid en leefbaarheid. Tijdens de Najaarsworkshop zette Sjef Staps in zijn workshop uiteen hoe het sociaal werk samen met bewoners in de wijken aan de slag kan met dit integrale model om leefbaarheid, duurzaamheid en sociale samenhang te bevorderen. De workshop van Kees Gabriels over het optimaliseren van je eigen talent als leider en talenten van je medewerkers was eveneens interessant!

 

Bestuurders van organisaties moeten in steeds minder tijd beslissingen nemen, terwijl de gevolgen minder voorspelbaar zijn. Volgens Kees Gabriëls is in een moderne organisatie iedereen onmisbaar. ‘Iedereen heeft een uniek talent, maar niemand gebruikt dat ten volle,’ schrijft Garbriëls in zijn boek “De talentmanager”. Centrale vragen in dit 119 inspirerende bulletins omvattende werkboek zijn: Hoe maak ik optimaal gebruik van mijn eigen talenten en van de talenten van mijn medewerkers? Hoe bestrijden we de draken die onze talenten afremmen? Hoe maken we gebruik van energie verhogende principes?

 

 

Belangrijkste conclusie uit het onderzoek “Denkend aan Nederland” van het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat er volgens veel Nederlanders sprake is van een “Nederlandse identiteit”. Het nationaal bewustzijn herleeft in veel landen. Dat klinkt niet alleen door in de verkiezingsleus “America first” van president Trump en het adagium “I want my country back” van de Brexit, maar ook in programma’s van alle Nederlandse politieke partijen tot en met televisie-uitzendingen als “Ik hou van Holland”. En er is veel discussie over de canon van onze vaderlandse geschiedenis.

 

Lees hier de hele boekbespreking

 

 

Over Verdiwel

Verdiwel wil koploper zijn in welzijnsland en dit blijven. Voor de troepen uit.  Een serieuze gesprekspartner voor ministeries en overheid. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden.
Door ons te verenigen slaan we de handen in één. Kunnen we van elkaar leren.  En zo met elkaar van Nederland een nog beter land maken. Samen zijn we sterker.

 

Verdiwel, Samen sterk

Agenda
oktober 2019
vrijdag 4 oktober Derde Inspiratiesessie “Van curatie naar preventie” Hart van Vathorst Angelinapolder 3 3825 LX Amersfoort 10:00 => 13:00
woensdag 9 oktober Werkbezoek aan Welzin/Indebuurt033 in Amersfoort Drentsestraat 14 Amersfoort (op loopafstand NS Station Amersfoort) 13:00
november 2019
donderdag 7 november Training Wijk Informatie Model voor professionals Sociaal Werk Nederland, Utrecht
donderdag 14 november Webinar 14 november
Collega in de schijnwerpers
Jolanda Knorren

‘In een grote stad als Deventer heb je veel voorzieningen om je heen en ben je met een grote organisatie echt een belangrijke gesprekspartner,’ zegt Jolanda Knorren, nu ruim een jaar bestuurder van de Raster Groep in Deventer. Voor die tijd was ze directeur-bestuurder van Mikado in Duiven. Een veel kleinere organisatie. ‘De overeenkomst is dat de passie en de drive van de medewerkers in beide organisaties even groot is.’ De Raster Groep en de gemeente Deventer gaan een aantal projecten in cofinanciering aanpakken.

 

Lees verder >Jaarthema 2019

50 tinten Verdiwel

Inspireren, experimenteren, implementeren en transformeren

 

De afgelopen twee jaar hebben sprekers als Martijn Aslander, Wim de Ridder en Ferenc van Damme tijdens bijeenkomsten van Verdiwel uiteengezet hoe de samenleving steeds sneller verandert. Er is sprake van een digitale revolutie, waardoor vrijwel iedereen kan profiteren van allerlei vormen van informatie. Google, Netflix, Facebook en Spotify zijn in korte tijd megagroot geworden. Dat geldt ook voor Buurtzorg, Airbnb en Uber. De ‘oude’ hiërarchische wereld van zuilen en klassen die statisch en voorspelbaar was, maakt volgens Van Damme plaats voor een ‘nieuwe’, egalitaire wereld die draait om netwerken en individuen, die dynamisch en onvoorspelbaar is, waar de aandacht voor immateriële zaken groeit. Een nieuwe wereld waarin veranderingen zich steeds sneller voltrekken.

 

 

Nieuws
imageWet verplichte ggz biedt kansen voor welzijnsorganisaties!
De Wet verplichte ggz treedt (Wvgzz) op 1 januari 2010 in werking. ‘Deze wet verplicht gemeenten tot nieuwe taken en samenwerking met ketenpartners uit het zorg- en veiligheidsdomein,’ zegt Verdiwel ......
Lees verder >
imageVoor de Jeugd Dag 2019
 Kinderen een veilige, gezonde en kansrijke toekomst geven. Dat is je missie. Maar hoe doe je dat snel en effectief als je bij verschillende organisaties werkt en in verschillende culturen en systemen… ......
Lees verder >
imageWet verplichte GGZ
Per 1 januari 2010 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in werking. De Wvggz vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziemenhuizen (Bopz). De nieuwe wet zet de patiënt centraal ......
Lees verder >
image1Sociaaldomein.nl: platform voor professionals
1Sociaaldomein.nl is een landelijke online platform dat welzijns-, zorg- en ggz-professionals met elkaar verbindt. Zij helpen elkaar met het beantwoorden van vragen en leren van elkaars ervaringen.  Honderden professionals staan met ......
Lees verder >
imageIen van Doormalen actief in DoorZien adviesgroep
Ien van Doormalen, oud-Verdiwellid, is betrokken bij een nieuw initiatief: DoorZien adviesgroep voor oprecht en betekenisvol organiseren en ondernemen. ‘In onze praktijk hebben we in de achterliggende periode veel bestuurders ......
Lees verder >

Opname Verdiwel Lezing 'Positieve gezondheid organiseren' door Machteld Huber

Door hevige sneeuwval en files meldde bijna één derde van de leden die zich eerder hadden aangemeld toch weer af voor de Verdiwel Lezing op 22 januari. Daarom is enkele uren voor aanvang van de Lezing een cameraman ingeschakeld om de Lezing tevens als Webinar te kunnen aanbieden. Daar kunnen je managers/medewerkers ook profijt van hebben.

 

 

Kijk hier naar de opname.

Vul het formulier in en word ook lid van Verdiwel.

Verslag werkbezoek WMO Radar in Rotterdam 6 juni 2019

 

 

 

 

 

 

 

Op 6 juni ontving WMO Radar leden van Verdiwel voor een werkbezoek in Huis van de Wijk Pier 80 in Delfshaven in Rotterdam. Roxana Asmus en Han Paulides vertelden over hoe hun organisatie na een aanbesteding in Delfshaven aan de slag ging. Hoe ze in partnerschap met de gemeente werken, maar bepaald niet vies zijn van KPI’s. We maakten kennis met Prestatie010: de tegenprestatie voor een bijstandsuitkering. Met valpreventie, maatjes voor ouderen en Club Verder. Tenslotte bezochten we de Comfortwoning en maakten daar kennis met een assertieve Robotkat.

 

 

Toezichthouder en bestuurder: wie doet wat?

Hoe kom je als directeur of directeur-bestuurder tot een goede rolverdeling met je Raad van Toezicht (RvT)? Dat was de centrale vraag van deze workshop van Paul Ansems van ONYX4People voor ruim 40 leden van Sociaal Werk Nederland en Verdiwel op woensdag 24 april. En kunnen we uit de voeten met de Vernieuwde Governance Code van Sociaal Werk Nederland.? 

Lees hier het hele verslag 

Wijken van de toekomst; een sterke sociale basis

Hoe versterk je de sociale basis om wijken van de toekomst te vormen? Dat is het centrale thema van de Verdiwel Voorjaarsworkshop 2019. In een sterke sociale basis slaan sociaal werkers met samenwerkingspartners en actieve bewoners de handen ineen. Hans van Ewijk is ervan overtuigd dat veel mensen uit kwetsbare groepen meer baat hebben bij normalisering, socialisering en begeleiding in de sociale basis dan bij behandeling door gespecialiseerde zorg. Er gebeurt veel in die sociale basis, die beter functioneert naarmate alle betrokkenen elkaar makkelijker weten te vinden. Zichtbaarheid is een vereiste. Dat bereik je met WijkConnect, betoogt Berny de Vries. In pitches maken we kennis met praktijksituaties in Amersfoort en Apeldoorn. Er is discussie over betere samenwerking met huisartsen en de zorg. En we sluiten af met de workshop “Data en Business Intelligence” van Arjan van Liere, die uitlegt hoe je data kunt gebruiken om je dienstverlening effectiever en efficiënter te maken.

 

Lees verder

Bijeenkomst 'Werken aan duurzame oplossingen' met sg Erik Gerritsen op ministerie VWS

‘In de transformatie van het sociaal domein gaat het bijna altijd over domeinen die willen samenwerken. Jullie zien belemmeringen, maar mijn stelling is: het kan allemaal al. Als jullie merken dat het niet zo is, meld dat dan aan ons. Dan bezinnen wij ons daarop.’ Aldus Erik Gerritsen, secetaris-generaal van het ministerie van VWS, die op 13 maart in de Ministerskamer met een delegatie van Verdiwel in gesprek ging over duurzame oplossingen voor de transformatie van het sociaal domein. Zijn optimisme en doortastendheid werken aanstekelijk.

 

Lees hier het hele verslag.

Leerzaam Verdiwel data kopgroeptraject smaakt naar meer

 

Verdiwel stimuleert datagestuurd werken onder haar leden. Eerder kon men een webinar hierover volgen en tijdens de ledenbijeenkomst in april werd er een korte workshop over datasturing verzorgd door online strateeg Arjan van Liere en Aad Francissen van PresentMedia en 8ting.

Begin juni startten drie leden van Verdiwel een datakopgroep, waarin een datavraagstuk uit de verschillende organisaties ‘bij de kop gepakt werd’ en de learnings met elkaar gedeeld werden. Het doel: de feedbackloop op basis van data verbeteren en vooral: leren van elkaar. Het traject werd als geslaagd ervaren en door de deelnemers als aanrader bestempeld. In een volgende bestuursvergadering wordt besloten hoe Verdiwel hiermee verder gaat.