Inloggen

Rust, bezinning en nieuwe inspiratie

Als ik terugblik op het afgelopen halfjaar dan zie ik een rijk gevuld programma! Tevens hebben we een mooie verbinding met de Associatie voor Jeugd tot stand gebracht. Met 8TING hebben we de Kopgroep Datagestuurde Beroepspraktijk opgericht, waarin drie leden met Arjan van Liere aan de slag gaan met het gebruik van data om hun dienstverlening effectiever en efficiënter te maken.

Dus naast gebruikelijke inspiratie en informatie via workshops en een tweede goed bekeken Webinar zorgen we ook voor verdieping. Zoals we ons hadden voorgenomen. Best wat gedaan aan 50 tinten Verdiwel dus!

 

Lees verder

Een sprekende titel. En herkenbaar omdat zij de conclusie vertolkt die het Sociaal en Cultureel Planbureau al jaren uit onderzoek trekt: veel Nederlanders geven hoge cijfers voor hun eigen geluk maar zijn kritisch op de samenleving. Velen vinden dat het ‘met Nederland’ de verkeerde kant uit gaat. Paul Schnabels – van 1998 tot 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau – toont met zijn analyse van de cijfers aan dat Nederlanders het alleen maar steeds beter hebben gekregen. Maar vooral door de flexibilisering van de arbeidsmarkt is onzekerheid over hun maatschappelijke positie onder veel Nederlanders gegroeid en zijn velen bang te verliezen wat ze nu hebben.

 

Lees verder

 

Belangrijkste conclusie uit het onderzoek “Denkend aan Nederland” van het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat er volgens veel Nederlanders sprake is van een “Nederlandse identiteit”. Het nationaal bewustzijn herleeft in veel landen. Dat klinkt niet alleen door in de verkiezingsleus “America first” van president Trump en het adagium “I want my country back” van de Brexit, maar ook in programma’s van alle Nederlandse politieke partijen tot en met televisie-uitzendingen als “Ik hou van Holland”. En er is veel discussie over de canon van onze vaderlandse geschiedenis.

 

Lees hier de hele boekbespreking

 

 

Over Verdiwel

Verdiwel wil koploper zijn in welzijnsland en dit blijven. Voor de troepen uit.  Een serieuze gesprekspartner voor ministeries en overheid. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden.
Door ons te verenigen slaan we de handen in één. Kunnen we van elkaar leren.  En zo met elkaar van Nederland een nog beter land maken. Samen zijn we sterker.

 

Verdiwel, Samen sterk

Agenda
augustus 2019
september 2019
vrijdag 13 september Najaarsworkshop The Colour Kitchen Utrecht 09:30 => 16:30
Collega in de schijnwerpers
Carla VenemaJaarthema 2019

50 tinten Verdiwel

Inspireren, experimenteren, implementeren en transformeren

 

De afgelopen twee jaar hebben sprekers als Martijn Aslander, Wim de Ridder en Ferenc van Damme tijdens bijeenkomsten van Verdiwel uiteengezet hoe de samenleving steeds sneller verandert. Er is sprake van een digitale revolutie, waardoor vrijwel iedereen kan profiteren van allerlei vormen van informatie. Google, Netflix, Facebook en Spotify zijn in korte tijd megagroot geworden. Dat geldt ook voor Buurtzorg, Airbnb en Uber. De ‘oude’ hiërarchische wereld van zuilen en klassen die statisch en voorspelbaar was, maakt volgens Van Damme plaats voor een ‘nieuwe’, egalitaire wereld die draait om netwerken en individuen, die dynamisch en onvoorspelbaar is, waar de aandacht voor immateriële zaken groeit. Een nieuwe wereld waarin veranderingen zich steeds sneller voltrekken.

 

 

Nieuws
imageVoor de Jeugd Dag 2019
 Kinderen een veilige, gezonde en kansrijke toekomst geven. Dat is je missie. Maar hoe doe je dat snel en effectief als je bij verschillende organisaties werkt en in verschillende culturen en systemen… ......
Lees verder >
imageWet verplichte GGZ
Per 1 januari 2010 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in werking. De Wvggz vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziemenhuizen (Bopz). De nieuwe wet zet de patiënt centraal ......
Lees verder >
image1Sociaaldomein.nl: platform voor professionals
1Sociaaldomein.nl is een landelijke online platform dat welzijns-, zorg- en ggz-professionals met elkaar verbindt. Zij helpen elkaar met het beantwoorden van vragen en leren van elkaars ervaringen.  Honderden professionals staan met ......
Lees verder >
imageIen van Doormalen actief in DoorZien adviesgroep
Ien van Doormalen, oud-Verdiwellid, is betrokken bij een nieuw initiatief: DoorZien adviesgroep voor oprecht en betekenisvol organiseren en ondernemen. ‘In onze praktijk hebben we in de achterliggende periode veel bestuurders ......
Lees verder >
imageVerdiwel Kopgroep Datagestuurde Beroepspraktijk
Op 7 juni zijn DOCK, Welzijnswerk Midden-Drenthe en Tintengroep met 8TING gestart met de Verdiwel Kopgroep Datagestuurde Beroepspraktijk. Na kennismaking en het bespreken van ieders' datavraagstukken en leerdoelen, hebben we ......
Lees verder >

Opname Verdiwel Lezing 'Positieve gezondheid organiseren' door Machteld Huber

Door hevige sneeuwval en files meldde bijna één derde van de leden die zich eerder hadden aangemeld toch weer af voor de Verdiwel Lezing op 22 januari. Daarom is enkele uren voor aanvang van de Lezing een cameraman ingeschakeld om de Lezing tevens als Webinar te kunnen aanbieden. Daar kunnen je managers/medewerkers ook profijt van hebben.

 

 

Kijk hier naar de opname.

Vul het formulier in en word ook lid van Verdiwel.

Verslag werkbezoek WMO Radar in Rotterdam 6 juni 2019

 

 

 

 

 

 

 

Op 6 juni ontving WMO Radar leden van Verdiwel voor een werkbezoek in Huis van de Wijk Pier 80 in Delfshaven in Rotterdam. Roxana Asmus en Han Paulides vertelden over hoe hun organisatie na een aanbesteding in Delfshaven aan de slag ging. Hoe ze in partnerschap met de gemeente werken, maar bepaald niet vies zijn van KPI’s. We maakten kennis met Prestatie010: de tegenprestatie voor een bijstandsuitkering. Met valpreventie, maatjes voor ouderen en Club Verder. Tenslotte bezochten we de Comfortwoning en maakten daar kennis met een assertieve Robotkat.

 

 

Toezichthouder en bestuurder: wie doet wat?

Hoe kom je als directeur of directeur-bestuurder tot een goede rolverdeling met je Raad van Toezicht (RvT)? Dat was de centrale vraag van deze workshop van Paul Ansems van ONYX4People voor ruim 40 leden van Sociaal Werk Nederland en Verdiwel op woensdag 24 april. En kunnen we uit de voeten met de Vernieuwde Governance Code van Sociaal Werk Nederland.? 

Lees hier het hele verslag 

Wijken van de toekomst; een sterke sociale basis

Hoe versterk je de sociale basis om wijken van de toekomst te vormen? Dat is het centrale thema van de Verdiwel Voorjaarsworkshop 2019. In een sterke sociale basis slaan sociaal werkers met samenwerkingspartners en actieve bewoners de handen ineen. Hans van Ewijk is ervan overtuigd dat veel mensen uit kwetsbare groepen meer baat hebben bij normalisering, socialisering en begeleiding in de sociale basis dan bij behandeling door gespecialiseerde zorg. Er gebeurt veel in die sociale basis, die beter functioneert naarmate alle betrokkenen elkaar makkelijker weten te vinden. Zichtbaarheid is een vereiste. Dat bereik je met WijkConnect, betoogt Berny de Vries. In pitches maken we kennis met praktijksituaties in Amersfoort en Apeldoorn. Er is discussie over betere samenwerking met huisartsen en de zorg. En we sluiten af met de workshop “Data en Business Intelligence” van Arjan van Liere, die uitlegt hoe je data kunt gebruiken om je dienstverlening effectiever en efficiënter te maken.

 

Lees verder

Bijeenkomst 'Werken aan duurzame oplossingen' met sg Erik Gerritsen op ministerie VWS

‘In de transformatie van het sociaal domein gaat het bijna altijd over domeinen die willen samenwerken. Jullie zien belemmeringen, maar mijn stelling is: het kan allemaal al. Als jullie merken dat het niet zo is, meld dat dan aan ons. Dan bezinnen wij ons daarop.’ Aldus Erik Gerritsen, secetaris-generaal van het ministerie van VWS, die op 13 maart in de Ministerskamer met een delegatie van Verdiwel in gesprek ging over duurzame oplossingen voor de transformatie van het sociaal domein. Zijn optimisme en doortastendheid werken aanstekelijk.

 

Lees hier het hele verslag.