Inloggen

De hand op de schouder

Sociaal werkers zijn creatief en flexibel. Dat blijkt uit alle interviews met leden van Verdiwel over hoe zij inspelen op de coronacrisis. We zijn trots op onze professionals. Digitaal werken is in een stroomversnelling terecht gekomen. We zijn allemaal vertrouwd geraakt met beeldbellen. Er zijn nieuwe digitale aanpakken uitgeprobeerd die we ook ná de crisis willen gebruiken om efficiënter te blijven werken. We zetten meerjarenplannen opzij om in het hier en nu te doen wat nodig is in het sociaal domein. Samen met onze opdrachtgevers, de gemeenten, die zien dat wij erin slagen om juist in zo’n crisisperiode ook kinderen, jongeren en kwetsbare burgers te bereiken. We weten dat al die positieve zaken onlosmakelijk verbonden zijn met een crisis die de hele samenleving op zijn kop zet, waarin angst is, eenzaamheid en verdriet.

Lees hier de hele column

 

Aanpak Coronacrisis

Natuurlijk willen we in deze tijd aandacht schenken aan hoe leden omgaan met de coronacrisis. De komende weken plaatsen wij interviews met enkele leden van Verdiwel.

 

“Perspectief in flexibel reageren op situaties die op je afkomen”

Toen de coronacrisis begon, gooide de HefGroep in Rotterdam de al beperkte meerjarenplanningen overboord. ‘Ik zie nu veel perspectief in flexibel reageren op situaties die op je afkomen,’ zegt Vigdis van der Giesen, directeur-bestuurder van de HefGroep in Rotterdam. Zij pleit voor meer begrip voor jongeren, van wie volgens haar ‘enorme offers’ worden gevraagd. Zij vreest een economische crisis, een toename van kansenongelijkheid en bezuinigingen op sociaal werk. ‘Juist daarom moeten wij onze kansen pakken door goed te laten zien hoe onze pedagogisch medewerkers en schoolmaatschappelijk werkers preventief werken en wat dat oplevert. En hoe onze jongerenwerkers ervoor zorgen dat jongeren hun plek vinden in onze maatschappij, óók juist in deze tijd met zijn ingrijpende beperkingen. Dit alles natuurlijk in nauwe samenwerking met het onderwijs en de jeugdzorg.’

Lees hier het hele interview

 

‘Met zijn allen  kunnen we meer dan we dachten!’

‘Wij komen veel eenzaamheid tegen. Nu, maar ook al vóór de coronacrisis.’ Aan het woord is Anna Rijpsma, opbouwwerker bij Welzijn Lelystad. Zij is gespecialiseerd in het thema eenzaamheid en verzorgt de cursus “Creatief leven”, waarin deelnemers leren uit die eenzaamheid te ontsnappen. Welzijn Lelystad coördineert het Sociaal wijkteam. Opbouwwerkers stimuleren inwoners iets voor elkaar te doen. Dat lukt goed in tijden van corona: ‘Er ontstaan allerlei bewonersinitiatieven die anders nooit waren ontstaan,’ zegt Rijpsma. ‘Hulp en aandacht voor elkaar is nu veel vanzelfsprekender.’ Welzijn Lelystad ondersteunt tal van burgerinitiatieven. Waaronder “Flevoland maakt mondkapjes”.

Lees hier het hele interview

 

We moeten zorgverleners overtuigen van onze toegevoegde waarde!

 

Het sociaal werk komt  sterker uit de coronacrisis!’ concludeert Inge Wellecomme, manager WELZIN/Indebuurt033. ‘Overal heeft het sociaal werk goed laten zien waar we van zijn en hoe we dat doen.’ Het is een grote uitdaging om zorgverleners in de eerste en tweede lijn te overtuigen van de toegevoegde waarde van sociaal werk. ‘Wij hoorden dat huisartsen ggz-cliënten belden om te vragen hoe het met hen ging. Dat doen wij ook! En ondanks deze tijd kunnen we hen vaak ook concreet oplossingen bieden door ze in verbinding te brengen met het grote hulpaanbod, zoals burenhulpdiensten, online activiteiten en mensen die een luisterend oor kunnen bieden. Iedereen gaat erop vooruit als we met elkaar afstemmen over dat soort initiatieven.’

Lees hier het hele interview

 

De meeste mensen deugen

 In de vorige aflevering van deze serie interviews vertelde Eufride Klein-Rouweler van Stichting Perspectief in Beuningen dat de gemeente graag wil dat haar dagopvang voor licht dementerenden weer open gaat. Hoe doe je dat terwijl de coronacrisis nog lang niet voorbij lijkt? ‘Ons Odensehuis willen we ook weer openen,’ zegt Rita Kruik van Welzijn Bloemendaal. ‘Dat is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie, mantelzorgers en eenzame ouderen. Binnenkort gaan we om de tafel zitten om een protocol uit te werken.’

Lees hier het hele interview

 

Wij willen onze dagopvang voor ouderen weer openen!

 

‘Onze dagopvang voor ouderen is gesloten vanwege de coronacrisis, de deelnemers zijn nu thuis en hebben het zwaar. Hun mantelzorgers ook, voor hen valt het niet mee als ze weken thuis zitten met een dementerende partner.’ Aan het woord is Eufride Klein-Rouweler, directeur van Stichting Perspectief in Beuningen. Perspectief heeft 29 beroepskrachten en ruim 240 vrijwilligers. ‘De gemeente wil graag dat onze dagopvang weer open gaat. Dat willen wij zelf ook. Dus gaan we een protocol uitwerken met alle voorzorgsmaatregelen die daarbij horen in een dagopvang. Als er Verdiwel-leden zijn die zoiets al hebben of tips kunnen geven, hoor ik dat graag!’ 

Lees hier het hele interview

 

Wat doen jullie veel!

 

Els Spraakman, teamleider Kinderwerk bij De Schoor in Almere en regisseur van vier van de dertien Brede Scholen in Almere.

Lees hier het hele interview

 

 

Kwetsbare mensen zijn extra kwetsbaar in een crisis

 

Ward Vijgen, directeur-bestuurder van Trajekt.

Lees hier het hele interview

 

 

 

Persoonlijk contact is zuurstof voor het hart en het hoofd

 

Jessica van der Bilt-Wulder van Stichting Netwerk in Hoorn. 
Lees hier het hele interview

 

 

 

Na de coronacrisis komen nieuwe vragen op ons af

 

Mieke Pirson, directeur-bestuurder van Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) en Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML). Lees hier het hele interview

 

 

 

Van crisiscommunicatie naar verandercommunicatie

 

Johan Brongers, voorzitter RvB Tinten Welzijnsgroep

Mirjam Flantua senior communicatieadviseur Tinten Welzijnsgroep

Lees hier het hele inerview

 

 

 

Tóch weer face to face contacten met kwetsbare doelgroepen

 

Hester Plomp, directeur-bestuurder van Scala Welzijn in Oosterwolde. 

Lees hier het hele interview

 

 

 

Roland van der Heijden van Sociom in Cuijk

 

legt de leden van Verdiwel als ledenpeiling de onderstaande vragen voor:  

 

Lees hier de reacties

 

 

 

Als sociaal werkers moeten we nu heel flexibel en creatief inspringen

 

Gönül  Güler en Sheila Bijtenhoorn, sociaal werkers bij WelschapSocius in Heemskerk.

Lees hier het hele interview

 

 

 

Gratis online buurtplatform voor wie wil helpen in tijden van corona

 

Berny de Vries, Social Innovator bij WijkConnect. 

Lees hier het hele interview

 

 

 

We willen bijdragen aan oplossingen

Erik de Rooij, directeur Farent, 's Hertogenbosch

Lees hier het hele interview

 

 

 

De kapitein blijft op het schip!

 

Trix Cloosterman, directeur Welzijn De Meierij in Schijndel tevens bestuurslid van Verdiwel.

Lees hier het hele interview

 

Over Verdiwel

Verdiwel wil koploper zijn in welzijnsland en dit blijven. Voor de troepen uit.  Een serieuze gesprekspartner voor ministeries en overheid. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden.
Door ons te verenigen slaan we de handen in één. Kunnen we van elkaar leren.  En zo met elkaar van Nederland een nog beter land maken. Samen zijn we sterker.

 

Verdiwel, Samen sterk

Agenda
juni 2020
juli 2020
Collega in de schijnwerpers
Trix Cloosterman

Een van de belangrijkste doelen van Stichting Welzijn De Meierij is het bevorderen van de participatie om het sociale klimaat in de Brabantse gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode te verbeteren. ‘De kracht van welzijn is dat wij individuele vragen omzetten in een collectief aanbod en preventief werken,’ zegt directeur Trix Cloosterman. ‘Een goed voorbeeld is onze dagopvang in woonservicecentra.’

 

 

Lees verderJaarthema 2020

“Uitgesproken Verdiwel!”

 

“Uitgesproken Verdiwel!” is het jaarthema van Verdiwel in 2020. In 2020 wil Verdiwel focussen op het duiden van maatschappelijke ontwikkelingen en samen met leden een visie op de toekomst van het sociaal werk uitdragen. Vandaar: “Uitgesproken Verdiwel”. Natuurlijk bespreken we ook hoe jullie in jullie werkgebied een duidelijke, adequate visie op sociaal werk uit kunnen dragen en verzilveren.

Dat is nodig, want het sociaal werk slaagt er nog onvoldoende in haar preventieve positie in het sociaal domein in te nemen. Uitgaven voor gespecialiseerde jeugdzorg blijven stijgen, terwijl in een aantal gemeenten wordt bezuinigd op sociaal werk, dat juist een centrale rol speelt in de omslag van curatie naar preventie! Positieve ontwikkeling is wel dat er nu veel meer ruimte is voor een preventieve aanpak en echte transformatie.

Wat daarbij helpt is als we onszelf goed framen en dus positioneren. Vandaar de Verdiwel Lezing van Hans de Bruijn getiteld “Laat je niet framen, frame zelf!”.

 

 

Nieuws
imageOnline training tegen eenzaamheid helpt cliënt over sociale drempel
Welzijn Lelystad, Welzijn Stede Broec, Stichting-Pulse uit IJsselstein en Combiwel Buurtwerk/ABC-Alliantie uit Amsterdam zijn de eerste organisaties die de online training ‘Meer contact’ gaan inzetten. Deze training is gericht op ......
Lees verder >
imageDurf te balanceren op het randje
Met lef en open blik verder met de uitdagingen binnen het sociaal domein De transitie is vijf jaar geleden begonnen, nu is het tijd voor de échte transformatie. Hoe doen ......
Lees verder >
imageHoe ontwikkel je outcome gerichte resultaatafspraken?
Veel gemeenten maken de omslag van sturen op output naar sturen op outcome. Hoe komen zij en aanbieders van sociaal werk tot resultaatafspraken die helpen de gestelde maatschappelijke doelen te ......
Lees verder >
imageWet verplichte ggz biedt kansen voor welzijnsorganisaties!
De Wet verplichte ggz treedt (Wvgzz) op 1 januari 2020 in werking. ‘Deze wet verplicht gemeenten tot nieuwe taken en samenwerking met ketenpartners uit het zorg- en veiligheidsdomein,’ zegt Verdiwel ......
Lees verder >
imageWet verplichte GGZ
Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in werking. De Wvggz vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziemenhuizen (Bopz). De nieuwe wet zet de patiënt centraal ......
Lees verder >

Vierde editie Leergang Sociaal Werk Werkt!

Omdat er voor de derde editie een wachtlijst was en verschillende belangstellenden vroegen of die werd herhaald, organiseren Sociaal Werk Nederland, Movisie en Verdiwel een vierde editie van de Leergang “Sociaal Werk Werkt!”.

Het zichtbaar maken van de effecten van sociaal werk wordt steeds belangrijker. Gemeenten willen grip krijgen op het effect van hun sociaal beleid. Een groot deel van het gemeentelijke budget gaat hier immers naartoe. Als vervolg van de Thematranche Welzijn van In voor zorg! organiseren Sociaal Werk Nederland, Verdiwel en Movisie in samenwerking met Mike Hoogveld, partner van NLMTD, de leergang “Sociaal Werk Werkt!” met drie modules:

  1. “Impact en outcome sociaal werk”;
  2. “Waardevolle dienstverlening op basis van maatschappelijke vraagstukken”;
  3.  “Agile en dienend Leiderschap”.

Deelnemers kunnen ervoor kiezen aan alle modules mee te doen, of aan één of twee modules. De leergang vond in 2017-2018 voor het eerst plaats. Een tweede editie volgde in 2018-2019 en een derde in 2019. Omdat er nog steeds belangstelling is organiseren we in 2020 dus een vierde editie van deze succesvolle Leergang.

 

Steeds meer organisaties verkeren in een ‘vrijwel continue schakelmodus’: ze zijn steeds aan het veranderen. Dat geldt ook voor organisaties voor sociaal werk. In hun boek “Engage! Reisgids voor veranderavonturen” beschrijven Woody van Olffen, Raymond Mas en Wouter Visser organisatieveranderingen als leeravonturen. Het boek is schematisch opgezet en bevat talloze praktische tips. De belangrijkste betreft het bijhouden van het Chance Canvas, mee je het hele veranderingsproces in kaart kunt brengen met een verhalenbord, een omslagenbord en een actiebord. Directeuren en bestuurders die hun organisaties met actieve inzet van zoveel mogelijk medewerkers willen veranderen, zullen veel plezier aan deze reisgids beleven!

 

 

Belangrijkste conclusie uit het onderzoek “Denkend aan Nederland” van het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat er volgens veel Nederlanders sprake is van een “Nederlandse identiteit”. Het nationaal bewustzijn herleeft in veel landen. Dat klinkt niet alleen door in de verkiezingsleus “America first” van president Trump en het adagium “I want my country back” van de Brexit, maar ook in programma’s van alle Nederlandse politieke partijen tot en met televisie-uitzendingen als “Ik hou van Holland”. En er is veel discussie over de canon van onze vaderlandse geschiedenis.

 

Lees hier de hele boekbespreking

 

 

Vul het formulier in en word ook lid van Verdiwel.

Verslag Verdiwel College 11 maart 2020

Polarisatie en depolarisatie

‘In het sociaal werk gaat het vaak over eigenkracht, samenkracht en wijkkracht. In dit Verdiwel College met de Denker des Vaderlands Daan Roovers versterken we onze individuele en collectieve denkkracht!’ Met deze woorden opent voorzitter Greet Bouman deze bijeenkomst.
‘De extreme stemmen eisen veel aandacht op, ten koste van de redelijke en gematigde, terwijl die in de meerderheid zijn,’ betoogt Roovers. Volgens haar is de feitelijke polarisatie niet het grote probleem, maar vooral ‘het gepolariseerde klimaat en de druk die daar vanuit gaat om positie te kiezen’. Daarin spelen zowel de nieuwe sociale als de gecommercialiseerde traditionele media een rol. Die polarisering gaat ten koste van nuance en reflectie. Nieuwe sociale media bieden volgens haar ook kansen om de nuance te vinden. Roovers pleit voor onderlinge verbondenheid. In het Verdiwel College gaat Roovers met de deelnemers in gesprek over mogelijkheden van het sociaal werk om verbinding te versterken en op polarisatie te reageren. Voorafgaand aan het College verzorgde Albert Rechterschot een Pitch over “Niemand verzandt in Zandvoort” en Lisette Nieuwenhuis- van Veelen en Pieter van den Born over het Talentenhuis.

Lees hier het hele verslag

Verdiwel Lezing "Laat je niet framen, frame zelf!" door Hans de Bruijn

De regering wil bijstandsgerechtigden dwingen tot een tegenprestatie. Met dit voornemen framed de regering deze mensen als onwillige of luie profiteurs. In werkelijkheid gaat het vaak om mensen met beperkingen, stoornissen of andere belemmeringen, die juist graag iets willen doen. Maar bedrijven hebben vaak geen zin in zulke werknemers. In het sociaal werk hebben we last van framing. Je moet steeds overtuigen dat jouw organisatie preventief werkt. Redenen genoeg om met dit thema aan de slag te gaan in de Verdiwel Lezing, getiteld: “Laat je niet framen, frame zelf!’ door Hans de Bruijn! De Verdiwel Lezing is gefilmd en te bekijken via de link: https://www.youtube.com/watch?v=2UkLHeXHHaE

 

 

Smart Start en Design Thinking

Eerder ingrijpen om erger te voorkomen. En daarbij gebruik maken van data en kennis. Daar draait het om bij Smart Start.  Tijdens de Derde Inspiratiesessie “Van Curatie naar Preventie” vertelde programmamanager Vivian Jacobs over de factoren die Smart Start noodzakelijk maken en over de Kernstrategie van Smart Start, waarvan Design Thinking een belangrijk onderdeel is. Jetske van Oosten zet uiteen wat Design Thinking inhoudt en welke rol ontwerpers spelen in de transitieopgaven in de jeugdzorg en in de ouderenzorg. Van Oosten is programmaleider Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in Rotterdam.

 

Lees hier het hele verslag

 

 

 

 

Verslag Najaarsworkshop "Partnerschap met gemeente, talentmanagement en Positieve Gezondheid en Leefomgeving

Dat zijn de hoofdthema’s van de Verdiwel Najaarsworkshop 2019, die op vrijdag 13 september plaats vond bij The Colour Kitchen in Utrecht. Daarna volgen de Verdiepingsbijeenkomst “Partnerschap met gemeenten” en de workshop “Talentontwikkeling van leiders” door Kees Gabriëls, schrijver van “De talentmanager”.

Na de lunch en een stadswandeling met een observatieopdracht volgt de workshop “Positieve Gezondheid en leefomgeving” door Sjef Staps van het Louis Bolk Instituut.

Voorzitter Greet Bouman bedankt Marc Schats voor zijn actief en betrokken lidmaatschap van Verdiwel. Jarenlang was hij een vertrouwd gezicht bij de bijeenkomsten van Verdiwel. En nu gaat hij met pensioen en neemt hij afscheid van Verdiwel en op 19 september van de PIW Groep in Geleen.