Delen & Doen!

Verdiwel is hét bestuurdersnetwerk voor directeuren van Sociaal Werk-organisaties. Wij zijn koploper in welzijnsland. Een serieuze gesprekspartner voor ministeries en overheid. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden. Door ons te verenigen slaan we de handen in één. Kunnen we van elkaar leren. Samen zijn we sterker.

 • Sociaal werk in coronacrisis

  Online - 11:00
 • Webinar

  Online - 11:00
 • Sociaal werk in coronacrisis

  Online - 11:00
Bekijk de volledige agenda

Onze events

Verdiwel organiseert jaarlijks ongeveer tien bijeenkomsten met verschillende formules, zoals de Verdiwel Lezing, het Verdiwel College, de Voorjaarsworkshop en Verdiepingsbijeenkomsten.
Daarnaast organiseert Verdiwel werkbezoeken bij leden. Verdiwel heeft een aan de website gekoppelde nieuwsbrief met beschrijvingen van vakliteratuur, verslagen van activiteiten, een activiteitenkalender, de column van de voorzitter, interviews met leden en nieuwsberichten. Via ledenpeilingen kunnen leden elkaar vragen stellen over allerlei onderwerpen. De uitkomsten van de ledenpeilingen verschijnen in de nieuwsbrief en op de website. Voor veel leden zijn ook de informele contacten met andere leden van groot belang. Elk jaar heeft Verdiwel een jaarthema. Voor 2021 is dat: “Delen & Doen”.

groep2 Verslag

Sociaal Werk in Gemeenteraadsverkiezingen

Hoe organiseer je een effectieve lobby in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen? Dat was de centrale vraag die tijdens de Verdiwel Najaarsworkshop 2021 vanuit verschillende invalshoeken werd beantwoord. ‘Laat je zien als betrouwbare partner en zorg dat anderen over je spreken’. Aldus Crista Vonkeman van Bosman & Vos, die negen manieren presenteerde om dat voor elkaar te krijgen. Spindoctor Jack de Vries bracht de tien geboden van effectieve Public Affairs over het voetlicht. Christiaan Verschoor van Stichting Netwerk in Hoorn liet zien hoe sociaal werkers sociale media kunnen inzetten om wethouders en gemeenteraadsleden mee te laten kijken naar hun werk in de wijk. Laat je niet framen, frame zelf! Volgens professor Hans de Bruijn heeft framing alles te maken met beeldvorming. Deelnemers voerden rollespellen uit met actrice Rosetta Drenth om te leren hoe je effectief reageert op negatieve frames van anderen. Namelijk door zélf te framen!

Lees meer
Sofie in rood, klein formaat 2 Column

In vernetwerking ligt onze kracht!

Toen ik begin 2020 aan de slag ging als bestuurder van een brede welzijnsorganisatie, had ik nog een beperkt beeld van de omgeving waarin die organisatie zich beweegt. Laat staan hoe complex die omgeving eigenlijk is. Al snel merkte ik dat je aandacht als bestuurder niet alleen op je eigen diensten en mensen gericht is, maar voor een groot deel buiten de randen van je eigen organisatie. Na een paar maanden constateerde ik dat ik zelf al regelmatig in meer dan tien lokale en regionale netwerken participeer. Tel ik de netwerken waaraan mijn collega’s deelnemen daarbij op, dan komen we op meer dan vijfentwintig netwerken! Rond schulden en armoede, huisvesting en gebiedsplanning, rond gezonde levensstijl, onderwijs, sport, nieuwe democratie, en ga zo maar door.

Lees meer

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

 • Ons adagium is: Delen & Doen!
 • Collegiale uitwisseling tijdens bijeenkomsten en op platforms.
 • Waardevolle formele én informele contacten in het hele land.
 • Verdiwel laat diversiteit floreren.
 • Verdiwel analyseert en adresseert weeffouten in sociale basis.
 • Verdiwel werkt samen met andere landelijke organisaties.
Meer informatie