Inloggen

Zorg onder druk, kansen voor welzijn!

In veel gemeenten zijn forse overschrijdingen van budgetten voor de jeugdzorg. Gemeenten hebben het budgettair zwaar en dat gaat hoe dan ook gevolgen hebben in het sociaal domein. Maar… ik heb nog nooit zoveel ruimte gezien en gevoeld voor andere aanpakken en oplossingen. Wethouders en raadsleden denken na over preventie, inzet van sociale professionals, en het belang van voorliggende voorzieningen.

 

 

De zelfbewuste leider

We leven in een turbulente wereld waarin veranderingen steeds sneller gaan. Volgens Godfried IJsseling zijn vele menen ‘vooral bezig met overleven in een razendsnelle en veeleisende wereld van deadlines, marktwerking en een overdaad aan informatie’. Alles draait om een systeem van marktwerking, concurrentie, economie en globalisering dat leiders reduceert tot ‘uitvoerders van noodzakelijke stappen, tot manager van een proces dat eigenlijk al vastligt.’ Zij raken het contact met zichzelf kwijt. In zijn nieuwe boek zet IJsseling uiteen hoe je je leiderschap herwint door zelfbewustzijn.

Over Verdiwel

Verdiwel wil koploper zijn in welzijnsland en dit blijven. Voor de troepen uit.  Een serieuze gesprekspartner voor ministeries en overheid. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden.
Door ons te verenigen slaan we de handen in één. Kunnen we van elkaar leren.  En zo met elkaar van Nederland een nog beter land maken. Samen zijn we sterker.

 

Verdiwel, Samen sterk

Agenda
juni 2019
donderdag 6 juni Uitnodiging werkbezoek WMO Radar in Rotterdam Huis van de Wijk Pier 80 Rösener Manzstraat 80 in Rotterdam. 12:30
dinsdag 18 juni Webinar Voldoen aan en goed gebruik maken van AVG 15:00 => 16:30
juli 2019
Collega in de schijnwerpers
Arthur Bouwmeester

 

 

De Stuw werkt in twee steden, elf dorpen en drieënvijftig buurtschappen die de gemeente Hardenberg omvat. Er zijn grote verschillen tussen die steden, dorpen en buurtschappen. ‘Daarom willen wij overal heel nabij zijn,’ zegt Arthur Bouwmeester, sinds 2007 directeur-bestuurder van De Stuw. Hij is ervan overtuigd dat het welzijnswerk een cruciale rol speelt in de ombouw van de verzorgingsstaat naar een ‘warme samenleving waarin mensen meer met elkaar regelen’.

 

 

lees verder

 Jaarthema 2018

PITemPower

Verdiwel Jaarthema 2018

 

PITemPower is het jaarthema van Verdiwel in 2018. De transformatie van het sociale domein is volop gaande. Leden van Verdiwel ervaren dat preventie werkt. Dat ons werk ervoor zorgt dat inwoners meer samen doen en minder individuele hulp nodig hebben. Dat het dus lukt om zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners te versterken. Maar veel gemeenten hebben het de afgelopen jaren zo druk gehad met de invulling van nieuwe taken, dat ze onvoldoende toekwamen aan investeren in nieuwe vormen van preventief werken. Dat blijkt ook uit de Monitor Sociaal Domein van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Nieuws
imageEvelien Ribbens en medewerkers doen mee aan sponsorloop KWF
Beste leden van Verdiwel, Mijn collega’s en ik doen mee aan de Samenloop voor hoop in De Bilt. Een mooi initiatief van het KWF met als doel geld op te ......
Lees verder >
imageStijging aantal maatwerktrajecten door sociaal wijkteams
Sociaal wijkteams leiden niet tot afschaling van Wmo-zorg, maar tot een stijging van het aantal maatwerktrajecten van maar liefst 14 procent! Dat is een gemiddeld cijfer. In gemeenten waar aanbieders ......
Lees verder >
imageVoorjaarsworkshop “Wijken van de toekomst; een sterke sociale basis”
Het sociaal domein transformeert tot een sterke sociale basis. Met wijken van de toekomst. Hans van Ewijk betoogt dat we in die sociale basis minder moeten behandelen, maar veel meer ......
Lees verder >
imageDe WijkAgenda als katalysator voor verbinding
Iedereen kan zich een voorstelling maken van een WijkAgenda. Een WijkAgenda is een middel om een overzicht te krijgen van wat er wordt georganiseerd in buurt, dorp of wijk. Maar ......
Lees verder >
imageKwaliteitslabel Sociaal Werk
In 2017 zijn de vier Drentse organisaties voor sociaal werk gezamenlijk gestart met het traject voor het behalen van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk: Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, Welzijn de Wolden, Maatschappelijk ......
Lees verder >

Opname Verdiwel Lezing 'Positieve gezondheid organiseren' door Machteld Huber

Door hevige sneeuwval en files meldde bijna één derde van de leden die zich eerder hadden aangemeld toch weer af voor de Verdiwel Lezing op 22 januari. Daarom is enkele uren voor aanvang van de Lezing een cameraman ingeschakeld om de Lezing tevens als Webinar te kunnen aanbieden. Daar kunnen je managers/medewerkers ook profijt van hebben.

 

 

Kijk hier naar de opname.

Vul het formulier in en word ook lid van Verdiwel.

Toezichthouder en bestuurder: wie doet wat?

Hoe kom je als directeur of directeur-bestuurder tot een goede rolverdeling met je Raad van Toezicht (RvT)? Dat was de centrale vraag van deze workshop van Paul Ansems van ONYX4People voor ruim 40 leden van Sociaal Werk Nederland en Verdiwel op woensdag 24 april. En kunnen we uit de voeten met de Vernieuwde Governance Code van Sociaal Werk Nederland.? 

Lees hier het hele verslag 

Bijeenkomst 'Werken aan duurzame oplossingen' met sg Erik Gerritsen op ministerie VWS

‘In de transformatie van het sociaal domein gaat het bijna altijd over domeinen die willen samenwerken. Jullie zien belemmeringen, maar mijn stelling is: het kan allemaal al. Als jullie merken dat het niet zo is, meld dat dan aan ons. Dan bezinnen wij ons daarop.’ Aldus Erik Gerritsen, secetaris-generaal van het ministerie van VWS, die op 13 maart in de Ministerskamer met een delegatie van Verdiwel in gesprek ging over duurzame oplossingen voor de transformatie van het sociaal domein. Zijn optimisme en doortastendheid werken aanstekelijk.

 

Lees hier het hele verslag.

Wijken van de toekomst; een sterke sociale basis

Hoe versterk je de sociale basis om wijken van de toekomst te vormen? Dat is het centrale thema van de Verdiwel Voorjaarsworkshop 2019. In een sterke sociale basis slaan sociaal werkers met samenwerkingspartners en actieve bewoners de handen ineen. Hans van Ewijk is ervan overtuigd dat veel mensen uit kwetsbare groepen meer baat hebben bij normalisering, socialisering en begeleiding in de sociale basis dan bij behandeling door gespecialiseerde zorg. Er gebeurt veel in die sociale basis, die beter functioneert naarmate alle betrokkenen elkaar makkelijker weten te vinden. Zichtbaarheid is een vereiste. Dat bereik je met WijkConnect, betoogt Berny de Vries. In pitches maken we kennis met praktijksituaties in Amersfoort en Apeldoorn. Er is discussie over betere samenwerking met huisartsen en de zorg. En we sluiten af met de workshop “Data en Business Intelligence” van Arjan van Liere, die uitlegt hoe je data kunt gebruiken om je dienstverlening effectiever en efficiënter te maken.

 

Lees verder

Denktank Preventief Kinderwerk

Hoe maken we daadwerkelijk de slag van zorg naar preventie? Hoe ziet het vereiste pedagogische netwerk er dan uit? Welke positie heeft het kinderwerk daarin?

Deze vragen stonden centraal in deze bijeenkomst van de Denktank Preventief Kinderwerk, die plaats vond op 12 april 2019 bij Sociaal Werk Nederland en georganiseerd is door Sociaal Werk Nederland en Verdiwel. Het verslag is de basis voor een Actieplan/Position Paper dat de komende weken wordt geschreven. Micha de Winter en enkele lectoren zullen op een concept reageren. Hun reacties worden verwerkt in een definitief Aciteplan/Position Paper.

 

Lees hier het hele verslag

 

Eerste impressie werkbezoek WMO Radar in Rotterdam

Elk half jaar organiseert Verdiwel met één van de leden een werkbezoek. Op 6 juni was de beurt aan een dynamische organisatie: WMO Radar in Rotterdam, onderdeel van Incluzio. Algemeen directeur Peter de Visser – Zorgmanager van het Jaar 2019 – vertelde over de visie van Incluzio. Directeur-bestuurder van WMO Radar Roxana Asmus vertelde over hoe WMO Radar in elkaar zit, uitdagingen aangaat, innovaties realiseert en radicaal integraal werkt. Natuurlijk maakten deelnemers ook kennis met interessante praktijksituaties: de Comfortwoning en de nieuwe methodiek “Club Verder.

Binnenkort volgt het verslag.