Inloggen

Veel burgers in zelfredzaamheid overvraagd

Juli 2018

 

Wat een mooi programma hadden we het afgelopen Verdiwel halfjaar! Voor mij sprongen er veel bijeenkomsten en sprekers uit, maar spande de Voorjaarsworkshop de kroon. Toegegeven, niet iedere spreker maakte de verwachtingen waar en we zullen daar nog beter in screenen. Suggesties voor de programmering zijn altijd welkom.

Graag geef ik bijzondere aandacht aan de workshop “Zelfredzaamheid en de grenzen daarvan” van Margot Trappenburg. Zij roept ons op om vanuit ons publiek leiderschap niet te snel mee te gaan in framing van de overheid, maar kritisch te blijven kijken naar thema’s als ‘eigen regie en zelfredzaamheid’. Zij noemt zelf doen een ideaal voor arme mensen, rijkere mensen laten veel voor hen doen, die hoeven veel minder zelf te doen. Die luxe hebben arme mensen niet. Een eyeopener!

 

Lees verder

Klantgericht leiderschap

Elke organisatie wil klantgericht zijn en dat geldt zeker voor organisaties voor sociaal werk, waar klant en medeproducent dwars door elkaar heen lopen. Sydney Brouwer koppelt klantgerichtheid aan leiderschap een elkaar. In zijn boek, doorspekt met concrete praktijkvoorbeelden, werkt hij acht principes uit voor een klantgerichte cultuur.  Centrale vraag in dit boek is: hoe kunnen leiders een cultuur creëren of versterken die stimuleert dat alle medewerkers het belang van de klant voorop stellen? Een aanrader!

 

Lees hier de hele boekbespreking

 

Over Verdiwel

Verdiwel wil koploper zijn in welzijnsland en dit blijven. Voor de troepen uit.  Een serieuze gesprekspartner voor ministeries en overheid. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden.
Door ons te verenigen slaan we de handen in één. Kunnen we van elkaar leren.  En zo met elkaar van Nederland een nog beter land maken. Samen zijn we sterker.

 

Verdiwel, Samen sterk

Agenda
oktober 2018
vrijdag 5 oktober
Uitnodiging: Bouwen aan pedagogische community's
De Observant, Amersfoort 10:00 => 13:00
november 2018
Collega in de schijnwerpers
Marja Noordhoek

Ze hebben elk hun eigen visie, aanpak en regels, de zeven Zeeuwse gemeenten waarin Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) werkt. En al die gemeenten moesten bezuinigen toen Marja Noordhoek in 2013 als nieuwe directeur-bestuurder bij SMWO aantrad. ‘Ik vond dat wij ook onze verantwoordelijkheid moesten nemen,’ zegt Marja. ‘Wij hebben onze tarieven al jaren niet meer verhoogd, het middenmanagement eruit gehaald en zijn opgeschaald van 80 naar 125 medewerkers. Zo zijn we een sterke, gezonde organisatie geworden met voldoende massa om mensen in ons werkgebied goed te bedienen.’

 

Lees verderJaarthema 2018

PITemPower

Verdiwel Jaarthema 2018

 

PITemPower is het jaarthema van Verdiwel in 2018. De transformatie van het sociale domein is volop gaande. Leden van Verdiwel ervaren dat preventie werkt. Dat ons werk ervoor zorgt dat inwoners meer samen doen en minder individuele hulp nodig hebben. Dat het dus lukt om zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners te versterken. Maar veel gemeenten hebben het de afgelopen jaren zo druk gehad met de invulling van nieuwe taken, dat ze onvoldoende toekwamen aan investeren in nieuwe vormen van preventief werken. Dat blijkt ook uit de Monitor Sociaal Domein van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Nieuws
imageVerbeterde editie “Leergang Sociaal Werk Werkt!”
Verbeterde editie “Leergang Sociaal Werk Werkt!”  Het zichtbaar maken van de effecten van sociaal werk wordt steeds belangrijker. Gemeenten willen grip krijgen op het effect van hun sociaal beleid. Een ......
Lees verder >
imageVrijwilligers krijgen complexere en langduriger taken
Door de decentralisaties dreigen vrijwilligers te worden overvraagd. Aan hun werk worden steeds hogere eisen gesteld omdat de werkzaamheden die zij verrichten complexer en langduriger zijn. Vaak gaat het om ......
Lees verder >
imageWNT Gids van Axyos WNT Advies
Axyos WNT Advies heeft een compacte WNT-website ontwikkeld: www.wntgids.nl. Deze is gericht op instellingen die incidenteel met de WNT te maken hebben en bestemd voor controllers, HRM-professionals, bestuurders en leden ......
Lees verder >
imageMachteld Huber: positieve gezondheid
Als mensen deel uitmaken van een sociaal netwerk van vrienden en bekenden en deelnemen aan de samenleving, hebben ze minder zorg nodig. Dat is de boodschap – op wetenschappelijk onderzoek ......
Lees verder >
imageWRR over denkvermogen en doevermogen
De Nederlandse overheid wil er in de uitvoering van beleid en de ontwikkeling van nieuw beleid steeds uitgaan van een realistisch burgerperspectief. Met andere woorden: met burgers die niet zelfredzaam ......
Lees verder >

Vul het formulier in en word ook lid van Verdiwel.

Toppers Voorjaarsworkshop: Ferenc van Damme en Jeffrey Wijnberg

Ferenc van Damme en Jeffrey Wijnberg waren de toppers op de Voorjaarsworkshop PITemPower op 19 en 20 april in Kontakt der Kontinenten. Hun workshops werden met dikke negens gewaardeerd. Het programma als geheel scoorde een 7,6. De accommodatie een 7,7 en de sfeer tijdens de Voorjaarsworkshop een 9,4! Aan de Voorjaarsworkshop namen 23 leden deel. Binnenkort komt het verslag op de Verdiwel portal.

 

Empower je gemeenteraad!

Hoe kun je vanuit je publiek leiderschap je nieuwe gemeenteraad empoweren om van de transformatie van het sociaal domein een succes te maken? Welke adviezen kun je raadsleden geven? Hoe doe je dat? Deze vragen stonden centraal in de Verdiepingsbijeenkomst die Verdiwel organiseerde op 21 maart 2018, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen.

Bart de Leede, directeur-bestuurder van het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW) in Tilburg, was acht jaar wethouder voor GroenLinks in Schiedam en eerder gemeenteraadslid voor die partij. Bart woont in Schiedam, waar hij dit jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen op nummer 13 op de lijst van Groen Links fungeerde als lijstduwer. In een interactieve inleiding gaf Bart een aantal concrete tips. Ook andere deelnemers hadden ervaringen die ze met anderen wilden delen. Daags na deze bijeenkomst zijn de tips naar alle leden gemaild.

Lees hier alle tips!

Stagnatie van professionals voorkomen en aanpakken

In de meeste organisaties lijdt 15 tot 25 procent van de professionals aan stagnatie. De hoogte is afhankelijk van de ontwikkeling van de organisatie en van haar positie in de omgeving. Wat verwachten we van professionals? Hoe herken je stagnatie bij professionals? Hoe voorkom je die en hoe pak je die aan? Deze centrale vragen werden beantwoord in dit Verdiwel Werkcollege door Ron van de Water, die samen met Mathieu Weggeman een boek schreef over dit vraagstuk. Maar eerst verzorgde bestuurslid Else Leih een pitch over de maatschappelijke Business Case Jongerenwerk.

Lees hier het verslag

Lumens steekt zijn nek uit!

Impressie werkbezoek Lumens

Lumens is een organisatie die zijn nek uitsteekt. Dat bleek duidelijk tijdens het werkbezoek op 21 februari. Directeur-bestuurder Gert Cazemier zette uiteen hoe Lumens zich de afgelopen jaren transformeerde van een brede welzijnsorganisatie tot dé specialist van jeugd en buurten. Met een bijzonder aanbod. Het landelijk bekende Dynamo is niet alleen een popcentrum, maar werkt ook met eigentijdse jeugwerkconcepten onder het motto ‘Inspireren, Leren, Werken’. Het “Project studerende moeders” omvat een effectieve aanpak om voortijdige schooluitval van aanstaande of nieuwbakken jonge moeders terug te dringen. Veel indruk maakte zorgcoördinator Daniëlle van Went van het Expertsisecentrum Mensenhandel en Jeugdprostitutie van Lumens. Om slachtoffers van jongensprostitutie te helpen gaat ze zelfs naar homo-ontmoetingsplekken in de bossen. Het verslag van dit door Lumens en Verdiwel georganiseerde werkbezoek verschijnt binnenkort.

Creatief toezicht organiseren

‘Er is nog nooit zoveel wet- en regelgeving geweest als nu. Als we over toezicht praten, zijn we geneigd om meteen naar wetten en regels te kijken. Maar voor goed toezicht – zeker in complexe situaties – moeten we de ruimte nemen, creatief zijn, nieuwe wegen zoeken.’ Dat betoogde Marius Buiting, directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn tijdens de het diner pensant dat NVTZ en Verdiwel op 14 februari bij Huize Molenaar organiseerden. Centrale vraag in deze bijeenkomst was: Hoe organiseer je toezicht in netwerkconstructies – al dan niet na aanbestedingstrajecten – waarin meerdere organisaties samenwerken? Aan deze bijeenkomst namen elf leden van Verdiwel deel, bijna allemaal samen met de voorzitter of een lid van hun RvT.

Klik hier voor het hele verslag.