Voor directeuren en bestuurders in het sociaal werk

Verdiwel is de beroepsvereniging voor directeuren en bestuurders van organisaties in het sociaal werk. Het is een bruisende en vernieuwende plek waar zij inspiratie, kennis en advies halen en brengen, waar zij andere bestuurders ontmoeten en waar hun belangen behartigd worden. [iets met collectieve stem richting andere beroepsverenigingen, bijvoorbeeld] Verdiwel houdt zich bezig met vraagstukken die de persoonlijke rol van de bestuurders raken. Doel is de kwaliteit van bestuur in het sociaal werk te versterken.

 • Verdiwel Najaarsworkshop: Verdiwel ALV en Comenius leiderschapsprogramma ‘Wijsheid in de complexiteit van het sociaal werk’

  De Observant, Amersfoort - 09:30
 • Verdiwel College 'Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren'. Rijnlandse principes en morele uitgangspunten voor moedige bestuurders.

  De Observant, Amersfoort - 13:00
 • Verdiwel Webinar 'Twijfel in de Boardroom. De bestuurder en toezichthouder'

  Online - 11:00
Bekijk de volledige agenda

De kracht van Verdiwel

Wat biedt Verdiwel jou als lid?
Wij organiseren jaarlijks ongeveer tien bijeenkomsten met verschillende formules, zoals de Verdiwel Lezing, het Verdiwel College, het Diner Pensant, de Voorjaarsworkshop en Verdiepingsbijeenkomsten. Op de workshops na, zijn alle activiteiten gratis en exclusief toegankelijk voor leden. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoet je collega-bestuurders en kun je ervaringen en kennis delen. Verder zijn we druk bezig onze dienstverlening de komende periode verder uit te breiden, onder meer met een maatjesproject. Dus hou ons nieuws in de gaten!
Leden ontvangen minimaal zes keer per jaar de Verdiwel Nieuwsbrief met beschrijvingen van vakliteratuur, verslagen van activiteiten en werkbezoeken, een activiteitenkalender, de column van de voorzitter, interviews met leden en nieuwsberichten over het sociaal werk in Nederland.
Via ledenpeilingen kunnen leden elkaar vragen stellen over allerlei onderwerpen. De uitkomsten van de ledenpeilingen verschijnen in de nieuwsbrief en op de website.
Ten slotte nodigen we leden uit Verdiwel op Linkedin te volgen en daar inhoudelijk mee te praten over actuele onderwerpen.

En wat kun jij Verdiwel bieden?
Afgelopen maanden zijn we al actief samen met leden aan de slag gegaan; deze lijn willen we voortzetten. Wederkerigheid staat bij ons hoog op de agenda; netwerkvorming en samenwerking binnen onze vereniging worden van harte gestimuleerd. Als lid van Verdiwel draag jij actief bij aan beter bestuur binnen het sociaal werk in Nederland en dus aan een mooiere samenleving.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

 • Ons adagium is: Delen & Doen!
 • Collegiale uitwisseling tijdens bijeenkomsten en op platforms.
 • Waardevolle formele en informele contacten in het hele land.
 • Verdiwel laat diversiteit floreren.
 • Verdiwel analyseert en adresseert weeffouten in sociale basis.
 • Verdiwel werkt samen met andere landelijke organisaties.
Meer informatie