Inloggen

50 tinten Verdiwel

Hoe kom je op zo’n titel? Zoiets verzin je toch alleen in een melige bui?

Right! Maar we zijn er heel blij mee, want deze titel vertegenwoordigt precies wat we zijn: een prachtige, veelkleurige schakering van organisaties voor sociaal werk in een veelkleurige samenleving.

Wij zijn trots op al die facetten van ons werk!

Trainen met meer impact

Door de transformatie van het sociaal domein bieden welzijnsorganisaties steeds meer groepsarrangementen aan om gedragsveranderingen van deelnemers te bewerkstellingen. Waaronder trainingen in sociale vaardigheden, werk vinden en behouden, zelfsturing en zelfvertrouwen, Nederlandse taal, omgaan met geld en dergelijke. De ene training pakt goed uit en resulteert in gedragsveranderingen van deelnemers. De andere training slaagt daar niet in slechts tijdelijk als deelnemers terugvallen in hun oude gedrag. In “Trainen met meer impact” legt Femke Bennenbroek systematisch uit hoe je met trainingen duurzame gedragsveranderingen kunt bewerkstelligen door vijf mechanismen gecombineerd, structureel en doelgericht toe te passen. Die mechanismes zijn referent power, sociale steun, gedrag sturen, actief leren en inoculatie. Een concreet en compleet handboek en een must voor iedereen die trainingen in het sociale domein tegen het licht wil houden om ze effectiever te maken!

Over Verdiwel

Verdiwel wil koploper zijn in welzijnsland en dit blijven. Voor de troepen uit.  Een serieuze gesprekspartner voor ministeries en overheid. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden.
Door ons te verenigen slaan we de handen in één. Kunnen we van elkaar leren.  En zo met elkaar van Nederland een nog beter land maken. Samen zijn we sterker.

 

Verdiwel, Samen sterk

Agenda
maart 2019
woensdag 6 maart
Ter info: Verdiwel College "Systematisch werken aan complexe veranderingsprocessen"
De Observant in Amersfoort 13:30 => 16:30
woensdag 13 maart
Ter info: Bijeenkomst op ministerie van VWS met sg Erik Gerritsen
Ministerie van VWS in Den Haag 13:30 => 15:30
april 2019
Collega in de schijnwerpers
Annelies Möhlmann

Maatschappelijk werkers en opbouwwerkers van Maatschappelijk Welzijn in Coevorden werken goed samen. 

Met elkaar en met partners in de sociale teams.  ‘Onze organisatie is klein en zo plat als een dubbeltje, waardoor iedereen zich verantwoordelijk voelt,’ zegt directeur-bestuurder Annelies Möhlmann. ‘Als kleine organisatie kun je heel daadkrachtig zijn.’ Zij is trots op Het Relatiehuis, waar mensen terecht kunnen met relatieproblemen, opvoedproblemen en hun scheiding zodanig kunnen regelen dat kinderen daarvan niet de dupe worden.

 

Lees verderJaarthema 2018

PITemPower

Verdiwel Jaarthema 2018

 

PITemPower is het jaarthema van Verdiwel in 2018. De transformatie van het sociale domein is volop gaande. Leden van Verdiwel ervaren dat preventie werkt. Dat ons werk ervoor zorgt dat inwoners meer samen doen en minder individuele hulp nodig hebben. Dat het dus lukt om zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners te versterken. Maar veel gemeenten hebben het de afgelopen jaren zo druk gehad met de invulling van nieuwe taken, dat ze onvoldoende toekwamen aan investeren in nieuwe vormen van preventief werken. Dat blijkt ook uit de Monitor Sociaal Domein van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Nieuws
imageDe WijkAgenda als katalysator voor verbinding
Iedereen kan zich een voorstelling maken van een WijkAgenda. Een WijkAgenda is een middel om een overzicht te krijgen van wat er wordt georganiseerd in buurt, dorp of wijk. Maar ......
Lees verder >
imageKwaliteitslabel Sociaal Werk
In 2017 zijn de vier Drentse organisaties voor sociaal werk gezamenlijk gestart met het traject voor het behalen van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk: Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, Welzijn de Wolden, Maatschappelijk ......
Lees verder >
imageVan Preventie naar Presentie
René Verkuylen is niet alleen bestuurder van Kwadraad en bestuurslid van Verdiwel, maar ook bestuurslid van Sociaal Werk Nederland en in die hoedanigheid zette hij zijn handtekening onder het Nationaal ......
Lees verder >
imageDenktank Preventief Kinderwerk
‘Kinderwerk is echt een onmisbare schakel in de lokale sociale basis van peuter- tot en met jongerenwerk. Kinderwerkers verbinden de systeem- en leefwereld van kinderen, ouders en de samenleving. Daarmee ......
Lees verder >
imageLustrumcongres NVTZ
Arjan van Liere van 8TING pleit in het Verdiwel webinar voor het gebruik van data over cliënten en een goede balans tussen online en face-to-face contacten om sociaal werk effectiever ......
Lees verder >

Vul het formulier in en word ook lid van Verdiwel.

Kinderwerk als onmisbare schakel

‘Kinderwerk is echt een onmisbare schakel in de lokale sociale basis van peuter- tot en met jongerenwerk. Kinderwerkers verbinden de systeem- en leefwereld van kinderen, ouders en de samenleving. Daarmee dragen ze dagelijks bij aan een hogere pedagogische kwaliteit in de wijken.’ Dat betoogde Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland, op de Kinderwerkersdag, die Verdiwel op 12 november met Versa Welzijn in Hilversum organiseerde met Sociaal Werk Nederland, NJI, Movisie, de Kinderwerkwinkel en De Schoor Almere.

Verslag Najaarsworkshop 'Niet stagneren, maar samen sturen!'

De samenleving verandert steeds sneller. Organisaties die de aansluiting op de samenleving willen houden of versterken, veranderen eveneens steeds sneller. Volgens Anke Siegers zitten we in een kantelperiode: een tijdperk van turbulentie en onzekerheid. Ook kennisontwikkeling gaat steeds sneller. Professionals zijn dragers van deze kennis. Omdat alles sneller verandert en zij langer door moeten werken, lopen zij het risico in hun werk te stagneren. Hoe pak je stagnatie aan en hoe kun je die voorkomen? Daarover verzorgde hoogleraar organisatiekunde Mathieu Weggeman een workshop in het ochtendprogramma van de Najaarsworkshop. Anke Siegers schreef “De nieuwe route”, waarin zij pleit voor ‘een kanteling in denken, organiseren en doen die leidt tot een gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt en organisatie, inwoners en overheid, leefwereld en systeemwereld”. Een ‘must-read’ voor iedere organisatie die hierbij betrokken is, zegt Erik Gerritssen, secretaris generaal van het ministerie van VWS.

Wat is de beste koers voor welzijnsorganisaties? En voor Verdiwel als beroepsvereniging? Daarover ging Siegers in gesprek met de deelnemers aan de Najaarsworkshop: leden én managers en medewerkers!

 

Lees hier het hele verslag.

Jeugdhulp en sociaal werk: van curatie naar preventie

Hoe trekken we als jeugdhulp en sociaal werk samen op in de beweging van curatie naar preventie? Naar meer hulp in gezinsverband, meer verbinding tussen informele en formele zorg en van individuele hulp naar collectieve arrangementen? Het streven om in de buurt, rondom scholen of kinderopvang,  het pedagogisch vermogen te versterken, vraagt inzet van zowel sociaal werk als jeugdhulp. En een gemeenschappelijk beeld over de bijdrage van eenieder. Er zijn veelbelovende innovaties en nieuwe samenwerkingsverbanden, op het snijvlak van jeugdhulp en sociaal werk.

Hoe versterken we dergelijke innovaties over de grenzen van deelsectoren heen? Deze vragen stonden centraal tijdens de inspiratiesessie “Bouwen aan pedagogische community’s: van curatie naar preventie”. Zo’n veertig leden van de Associatie voor Jeugd en van Verdiwel gingen  met elkaar in gesprek onder leiding van communicatiestrateeg Ferenc van Damme. ‘Er komt veel energie vrij!’ concludeerden Marenne van Kempen en Greet Bouman. Dus wordt er op 8 februari 2018 een tweede bijeenkomst georganiseerd!

 

Lees hier het verslag van de Inspiratiesessie van 5 oktober.

 

Zie hier de uitnodiging voor de tweede inspiratiesessie op 8 februari 2019.