Over Ons

Verdiwel, transferpunt voor kennis en relaties

Verdiwel is de landelijke beroepsvereniging van bestuurders en directeuren van organisaties voor sociaal werk. Verdiwel is een transferpunt voor kennis en relaties, een toegang tot netwerken, een platform voor collegiale ontmoeting en uitwisseling waar kennis en visie, ambitie en vakmanschap samen komen. Waar leden onderling betrokken en kritisch reflecteren op hun functioneren als bestuurders. Leden van Verdiwel geloven in de kracht van de samenleving en claimen de positie die het sociaal werk toekomt bij het versterken van de participatiesamenleving.

De kernfuncties van Verdiwel zijn:
1. ontmoeting, uitwisseling en verdieping van inzichten en ervaringen;
2. profilering en positionering van lokaal welzijn;
3. ontwikkeling van kwaliteit en expertise.

Verdiwel wil koploper zijn in het sociaal werk en dit blijven. Voor de troepen uit. Een serieuze gesprekspartner andere landelijke organisaties. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden. Door ons te verenigen slaan we de handen in één. Kunnen we van elkaar leren.
En zo met elkaar van Nederland een nog beter land maken. Samen zijn we sterker!

Activiteiten Verdiwel

Verdiwel organiseert jaarlijks ongeveer tien bijeenkomsten met verschillende formules, zoals de Verdiwel Lezing, het Verdiwel College, de Voorjaarsworkshop en Verdiepingsbijeenkomsten.
Daarnaast organiseert Verdiwel werkbezoeken bij leden. Verdiwel heeft een aan de website gekoppelde nieuwsbrief met beschrijvingen van vakliteratuur, verslagen van activiteiten, een activiteitenkalender, de column van de voorzitter, interviews met leden en nieuwsberichten.
Via ledenpeilingen kunnen leden elkaar vragen stellen over allerlei onderwerpen. De uitkomsten van de ledenpeilingen verschijnen in de nieuwsbrief en op de website. Voor veel leden zijn ook de informele contacten met andere leden van groot belang. Elk jaar heeft Verdiwel een jaarthema. Voor 2021 is dat: “Delen & Doen”.

Koers Verdiwel 2021 en verder.

Bestuur van Verdiwel

Leden:
 • Member - Sofie Vriends
  Voorzitter

  Sofie Vriends

  Directeur bestuurder bij Stichting Haarlem Effect

 • Member - Trix Cloosterman

  Trix Cloosterman

  Directeur Welzijn De Meierij

 • Member - Jorinde Klungers

  Jorinde Klungers

  Directeur-bestuurder bij Perspectief Zutphen

 • Member - Lucien Peeters

  Lucien Peeters

  Directeur-Bestuurder bij Forte Welzijn

 • Member - René Verkuylen
  Secretaris

  René Verkuylen

  Bestuurder bij DOCK

 • Member - Kees Neefjes
  Beleidssecretaris Verdiwel

  Kees Neefjes

  Tekstschrijver

 • Member - Maria Konijnenbelt
  Ondersteuner online communicatie

  Maria Konijnenbelt

  Communicatieadviseur en paardencoach

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

 • Ons adagium is: Delen & Doen!
 • Collegiale uitwisseling tijdens bijeenkomsten en op platforms.
 • Waardevolle formele én informele contacten in het hele land.
 • Verdiwel laat diversiteit floreren.
 • Verdiwel analyseert en adresseert weeffouten in sociale basis.
 • Verdiwel werkt samen met andere landelijke organisaties.
Meer informatie