Over Ons

Onze missie

Verdiwel is de beroepsvereniging waar elke bestuurder van een sociaal werk-organisatie in Nederland bij wil horen; van groot tot klein, van dorp tot stad.
Verdiwel draagt – samen met de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland – actief bij aan betere kwaliteit van besturen binnen het sociaal werk in Nederland helpt daarmee de samenleving nóg mooier te maken. Dat doen wij elk vanuit de eigen rol.
Verdiwel is er voor het collectieve profijt voor bestuurders in sociaal werk, voor individueel profijt voor individuele leden en voor de belangenbehartiging van bestuurders.

Activiteiten Verdiwel
Verdiwel organiseert jaarlijks ongeveer tien bijeenkomsten met verschillende formules, zoals de Verdiwel Lezing, het Verdiwel College, de Voorjaarsworkshop en Verdiepingsbijeenkomsten.
Daarnaast organiseert Verdiwel werkbezoeken bij leden. Verdiwel heeft een aan de website gekoppelde nieuwsbrief met beschrijvingen van vakliteratuur, verslagen van activiteiten, een activiteitenkalender, de column van de voorzitter, interviews met leden en nieuwsberichten.
Via ledenpeilingen kunnen leden elkaar vragen stellen over allerlei onderwerpen. De uitkomsten van de ledenpeilingen verschijnen in de nieuwsbrief en op de website. Voor veel leden zijn ook de informele contacten met andere leden van groot belang.

Bestuur van Verdiwel

Leden:
 • Member - Marieke van der Voogt
  Voorzitter

  Marieke van der Voogt

  Directeur-bestuurder bij Welzijn Lelystad

 • Member - Roland van der Heijden
  Penningmeester

  Roland van der Heijden

  Bestuurder bij Sociom

 • Member - Rene Verkuylen
  Secretaris

  Rene Verkuylen

  Bestuurder bij DOCK

 • Member - Jorinde Klungers
  Lid

  Jorinde Klungers

  Directeur-bestuurder bij Perspectief Zutphen

 • Member - Marcel Bastiaansen
  Lid

  Marcel Bastiaansen

  Bestuurder bij Participe

 • Member - Saskia Walgemoed
  Verenigingsdirecteur Verdiwel

  Saskia Walgemoed

  Verenigingsdirecteur

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

 • Kennis
 • Ervaring
 • Intervisie
 • Expertise
 • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie