Over Ons

Verdiwel, transferpunt voor kennis en relaties

Verdiwel is de landelijke beroepsvereniging van bestuurders en directeuren van organisaties voor sociaal werk. Verdiwel is een transferpunt voor kennis en relaties, een toegang tot netwerken, een platform voor collegiale ontmoeting en uitwisseling waar kennis en visie, ambitie en vakmanschap samen komen. Waar leden onderling betrokken en kritisch reflecteren op hun functioneren als bestuurders. Leden van Verdiwel geloven in de kracht van de samenleving en claimen de positie die het sociaal werk toekomt bij het versterken van de participatiesamenleving.

De kernfuncties van Verdiwel zijn:
1. ontmoeting, uitwisseling en verdieping van inzichten en ervaringen;
2. profilering en positionering van lokaal welzijn;
3. ontwikkeling van kwaliteit en expertise.

Verdiwel wil koploper zijn in het sociaal werk en dit blijven. Voor de troepen uit. Een serieuze gesprekspartner andere landelijke organisaties. Een bron van inspiratie en kennis voor onze leden. Door ons te verenigen slaan we de handen in een. Kunnen we van elkaar leren.
En zo met elkaar van Nederland een nog beter land maken. Samen zijn we sterker!

Activiteiten Verdiwel

Verdiwel organiseert jaarlijks ongeveer tien bijeenkomsten met verschillende formules, zoals de Verdiwel Lezing, het Verdiwel College, de Voorjaarsworkshop en Verdiepingsbijeenkomsten.
Daarnaast organiseert Verdiwel werkbezoeken bij leden. Verdiwel heeft een aan de website gekoppelde nieuwsbrief met beschrijvingen van vakliteratuur, verslagen van activiteiten, een activiteitenkalender, de column van de voorzitter, interviews met leden en nieuwsberichten.
Via ledenpeilingen kunnen leden elkaar vragen stellen over allerlei onderwerpen. De uitkomsten van de ledenpeilingen verschijnen in de nieuwsbrief en op de website. Voor veel leden zijn ook de informele contacten met andere leden van groot belang.

Bestuur van Verdiwel

Leden:
 • Member - Jorinde Klungers

  Jorinde Klungers

  Directeur-bestuurder bij Perspectief Zutphen

 • Member - Lucien Peeters

  Lucien Peeters

  Directeur-Bestuurder bij Forte Welzijn

 • Member - Rene Verkuylen
  Secretaris

  Rene Verkuylen

  Bestuurder bij DOCK

 • Member - Monique Kuik
  Verenigingsmanager Verdiwel

  Monique Kuik

  Leidinggevende binnen het sociaal werk

 • Member - Roos van der Kooij
  Ondersteuning verenigingsmanager

  Roos van der Kooij

  Trainee sociaal domein binnen BMC

 • Member - Maria Konijnenbelt
  Ondersteuner online communicatie

  Maria Konijnenbelt

  Communicatieadviseur en paardencoach

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

 • Ons adagium is: Delen & Doen!
 • Collegiale uitwisseling tijdens bijeenkomsten en op platforms.
 • Waardevolle formele en informele contacten in het hele land.
 • Verdiwel laat diversiteit floreren.
 • Verdiwel analyseert en adresseert weeffouten in sociale basis.
 • Verdiwel werkt samen met andere landelijke organisaties.
Meer informatie