Waarom lid worden van Verdiwel?

Staffel in contributie en meerhoofdig lidmaatschap

De leden van Verdiwel zijn directeur-bestuurders en directeuren van middelgrote en grote organisaties voor sociaal werk. De afgelopen jaren groeide de belangstelling voor het lidmaatschap sterk onder directeuren en bestuurders van organisaties met een omzet van rond drie miljoen euro en lager. Om het lidmaatschap ook voor deze groep toegankelijk te maken, besloot de Algemene Ledenvergadering van Verdiwel om met ingang van 2018 een staffel in de contributie aan te brengen.

 

Voor 2021 is voor leden met een omzet van meer dan drie miljoen euro het contributiebedrag van € 2.580,00 vastgesteld en voor leden met een omzet van minder dan drie miljoen het contributiebedrag van € 1.620,00.
In 2022 blijven deze bedragen gelijk.

 

Per 1 januari 2020 kent Verdiwel het ‘meerhoofdig lidmaatschap’: extra inschrijving is mogelijk voor directieleden van eenzelfde organisatie tegen een extra (laag) tarief van € 500,- voor organisaties met een omzet hoger dan drie miljoen euro en van € 250,- voor organisaties met een omzet lager dan drie miljoen euro. Meerdere directeuren of als zodanig fungerende managers kunnen volwaardig lid worden van Verdiwel.
Het lidmaatschap van Verdiwel loopt per kalenderjaar en de opzegtermijn is een maand.

 

Voor alle leden geldt dat alle activiteiten gratis toegankelijk zijn. Alleen voor de Voorjaarsworkshop en de Najaarsworkshop met lunch en borrel geldt een eigen bijdrage van € 100,-.

  • Ons adagium is: Delen & Doen!
  • Collegiale uitwisseling tijdens bijeenkomsten en op platforms.
  • Waardevolle formele en informele contacten in het hele land.
  • Verdiwel laat diversiteit floreren.
  • Verdiwel analyseert en adresseert weeffouten in sociale basis.
  • Verdiwel werkt samen met andere landelijke organisaties.
Meer informatie

    Meld je hier aan