Agenda

 1. Verdiwel Webinar 'Collectieve wijsheid, de grootste uitdaging van bestuurlijke vernieuwing'

  Online - 11:00 tot 12:00
 2. Verdiwel Najaarsworkshop: Verdiwel ALV en Comenius leiderschapsprogramma ‘Wijsheid in de complexiteit van het sociaal werk’

  De Observant, Amersfoort - 09:30 tot 17:00
 3. Verdiwel College 'Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren'. Rijnlandse principes en morele uitgangspunten voor moedige bestuurders.

  De Observant, Amersfoort - 13:00 tot 16:00
 4. Verdiwel Webinar 'Twijfel in de Boardroom. De bestuurder en toezichthouder'

  Online - 11:00 tot 12:00

Onze activiteiten

Verdiwel organiseert jaarlijks ten minste vier face-to-face bijeenkomsten: de Verdiwel Lezing tussen de gangen van een goed diner, de Voorjaarsworkshop en de Najaarsworkshop, die beide een hele dag duren. En het Verdiwel College. Daarnaast organiseren we vier webinars. En een aantal laagdrempelige Verdiwel Labs, afhankelijk van de behoefte van leden. In Verdiwel Labs kunnen leden in groepen van maximaal twaalf deelnemers gedachten en ervaringen uitwisselen via Teams. Omdat veel gedeelde informatie vertrouwelijk is, krijgen alleen de deelnemers een verslag van zo’n sessie. Verdiwel heeft een nieuwsbrief die aan een nieuwe website is gekoppeld.
Natuurlijk neemt Verdiwel de coronavoorzorgsmaatregelen in acht. Dat kan betekenen dat geplande face-to-face bijeenkomsten digitaal worden georganiseerd.
In 2022 staan al deze activiteiten in het kader van het jaarthema “Breder Kijken!”

 

Teams Platform met gesloten en open kanalen
Bureau Verdiwel werkt aan een Teams Platform dat alleen voor leden toegankelijk is. Op dit Platform komen verschillende open en gesloten kanalen. De open kanalen — bijvoorbeeld voor Ledenpeilingen — zullen voor alle leden toegankelijk zijn. Voor Verdiwel Labs richten we gesloten kanalen in, zodat leden daar vertrouwelijke informatie uit kunnen wisselen.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

 • Ons adagium is: Delen & Doen!
 • Collegiale uitwisseling tijdens bijeenkomsten en op platforms.
 • Waardevolle formele en informele contacten in het hele land.
 • Verdiwel laat diversiteit floreren.
 • Verdiwel analyseert en adresseert weeffouten in sociale basis.
 • Verdiwel werkt samen met andere landelijke organisaties.
Meer informatie