Agenda

 1. Verdiwel lab

  Online - 11:00 tot 12:00
 2. Verdiwel Lezing

  Huize Molenaar in Utrecht - 12:00
 3. Verdiwel Voorjaarsworkshop

  Volgt - 09:30 tot 16:30
 4. Verdiwel Webinar

  Online - 11:00 tot 12:00
 5. Verdiwel Webinar

  Online - 11:00 tot 12:00
 6. Verdiwel Najaarsworkshop

  Online - 09:30 tot 16:30
 7. Verdiwel College

  Volgt - 13:00 tot 16:30
 8. Verdiwel Webinar

  Online - 11:00 tot 12:00

Onze activiteiten

Verdiwel organiseert jaarlijks ten minste vier face-to-face bijeenkomsten: de Verdiwel Lezing tussen de gangen van een goed diner, de Voorjaarsworkshop en de Najaarsworkshop, die beide een hele dag duren. En het Verdiwel College. Daarnaast organiseren we vier webinars. En een aantal laagdrempelige Verdiwel Labs, afhankelijk van de behoefte van leden. In Verdiwel Labs kunnen leden in groepen van maximaal twaalf deelnemers gedachten en ervaringen uitwisselen via Teams. Omdat veel gedeelde informatie vertrouwelijk is, krijgen alleen de deelnemers een verslag van zo’n sessie. Verdiwel heeft een nieuwsbrief die aan een nieuwe website is gekoppeld.
Natuurlijk neemt Verdiwel de coronavoorzorgsmaatregelen in acht. Dat kan betekenen dat geplande face-to-face bijeenkomsten digitaal worden georganiseerd.
In 2022 staan al deze activiteiten in het kader van het jaarthema “Breder Kijken!”

 

Teams Platform met gesloten en open kanalen
Bureau Verdiwel werkt aan een Teams Platform dat alleen voor leden toegankelijk is. Op dit Platform komen verschillende open en gesloten kanalen. De open kanalen — bijvoorbeeld voor Ledenpeilingen — zullen voor alle leden toegankelijk zijn. Voor Verdiwel Labs richten we gesloten kanalen in, zodat leden daar vertrouwelijke informatie uit kunnen wisselen.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

 • Ons adagium is: Delen & Doen!
 • Collegiale uitwisseling tijdens bijeenkomsten en op platforms.
 • Waardevolle formele en informele contacten in het hele land.
 • Verdiwel laat diversiteit floreren.
 • Verdiwel analyseert en adresseert weeffouten in sociale basis.
 • Verdiwel werkt samen met andere landelijke organisaties.
Meer informatie