Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Wijk-GGD’er in 65 gemeenten

000-foto-bij-nieuwsbericht-wijk-ggder Nieuws
Dat we twee keer een Verdiwel Lab organiseerden over sociaal werk voor inwoners met GGZ-problematiek, laat zien dat dit thema actueel is bij veel leden van Verdiwel.

 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is het landelijk coördinatiepunt wijk-GGD. De functie van de wijk-GGD’er, ook wel wijkfunctionaris of wijk-GGZ’er genoemd, bestaat nog maar kort. In 2017 begeleidde het CCV de eerste gemeenten om deze werkwijze in te voeren. Nu, zes jaar later, staat de teller op 65 gemeenten die met de hulp van het CCV een wijk-GGD’er aanstelden. Om ervoor te zorgen dat deze werkwijze toekomstbestendig blijft, is het nodig de kaders voor dit concept helder vast te leggen. Deze taak ligt bij het CCV als landelijk coördinatiepunt voor de wijk-GGD’er.

Klik hier voor meer info.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie