Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Najaarsworkshop Sociaal Werk in Gemeenteraadsverkiezingen

groep Verslag
Een verslag van de workshops.

Het sociaal maatschappelijk domein vormt als ‘zachte portefeuille’ inmiddels de grootste post van de gemeentelijke begrotingen. Dat leidt in gemeenteraden en colleges van B&W regelmatig tot lastige discussies en scheve ogen. Daarom is het volgens Crista Vonkeman goed als we gemeenten laten zien wat sociaal werk bijdraagt aan de ‘harde’ sectoren, met name waar het de sociale openbare ruimte en gezondheid betreft. Sociaal werk dient zowel het individueel belang van burgers als het belang van de samenleving. Dat betekent dat professionele autonomie relatief is en het beroep van de gemeente om te moraliseren logisch is. Sociale rechtvaardigheid kan daarbij een sleutelbegrip zijn om de brug te slaan tussen de taal van de burger, de professie en de politiek.
Crista Vonkeman is adviseur bij Bosman & Vos. Daarvoor was ze bestuurder van de HefGroep in Rotterdam, voorzitter van Verdiwel en raadslid en wethouder in Deelgemeente Noord in Rotterdam.

Jack de Vries lichtte zijn workshop als volgt toe: ‘De coronacrisis heeft meer dan ooit het belang van het sociale domein op de agenda gezet. Het effect van het missen van sociale contacten raakte zowel jong als oud, gezinnen raakten in de knel met het lesgeven thuis in combinatie met thuiswerken. Behalve de aantallen van de mensen die in het ziekenhuis kwamen en op de IC, die we iedere avond in het Journaal zagen, zijn er nog veel meer mensen die op een andere manier in de knel kwamen. Dat lijkt dan ook een signaal voor de politiek om meer oog te hebben voor het sociale domein. De vraag is echter of dat ook in de verkiezings- en collegeprogramma’s van de komende gemeenteraadsverkiezingen gaat terugkomen. Hoe gaan we hier actief mee aan de slag, organiseren we onze lobby en steunzenders en maken we gebruik van de human interest factor in onze publiciteit? Op deze vragen en wie je nu precies waarvoor moet benaderen ga ik in tijdens de bijeenkomst op 16 september. Niet alleen vanuit mijn Haagse achtergrond, maar ook vanuit mijn historie in de gemeenteraad.’
Jack de Vries is adviseur bij “Hill+Knowlton Strategies”. Daar is ‘effectieve lobby’ zijn specialiteit. Daarvoor was hij staatssecretaris van Defensie, persoonlijk politiek adviseur van Jan Peter Balkenende en campagneleider voor het CDA.

De workshop ‘Effectief inzetten van sociale media in communicatie met de gemeente’ door Christiaan Verschoor richtte zich op de ervaringen die wij binnen onze organisatie hebben opgedaan bij de inzet van onze sociaal media kanalen. Christiaan: “Daarbij richten we ons niet alleen op de doelgroep, maar ook op de stakeholders. Door middel van verhaallijnen en posts kunnen we de kijker direct meenemen in de leefwereld van de doelgroep. Hierbij kunnen zowel professionals als mensen uit de doelgroep aan het woord komen. Jongeren bijvoorbeeld. Zo betrek je de kijker direct bij de werkwijze van de sociaal werker. Het maken van “digitale vrienden” zowel binnen de doelgroep als bijvoorbeeld in het gemeentehuis, maakt deze werkwijze leuk en effectief!’
Christiaan Verschoor is manager wijkwerk bij Stichting Netwerk in Hoorn.

De workshop “Laat je niet framen, frame zelf!” door Hans de Bruijn en Rosetta Drenth ging over beeldvorming. Beeldvorming over onze organisaties doet er toe: ze kan bepalend zijn voor de politieke en maatschappelijke steun en waardering (denk ook aan de gemeenteraadsverkiezingen!). Beeldvorming kun je laten gebeuren, maar ook actief beïnvloeden, zeker wanneer die beeldvorming geen recht doet aan je organisatie. Een belangrijke strategie bij beeldvorming is ‘framing’. Hans de Bruijn legde uit wat framing inhoudt en samen met actrice Roos Drenth pasten deelnemers framing en re-framing toe op hun eigen situaties.
Hans de Bruijn is hoogleraar bestuurskunde aan de Technische Universiteit Delft. Rosetta Drenth is actrice.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie