Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Jaarlijks uitvoerbaar businessplan op één A4

Met behulp van de Business Board Methode werk je een ingenieus businessplan uit op een A4.
microsoftteams-image-27 Boekbespreking
Inspirerende boeken en bijeenkomsten over management gaan over een deelaspect van het managen en zijn lastig in de dagelijkse praktijk in te voeren. Bovendien schaak je als bestuurder of manager op een groot aantal borden tegelijk. Daarom ging Edwin Kersten met ervaren ondernemers, bestuurders en senior managers op zoek naar ‘het alles-in-een businessplanning-concept. ‘Met maar een doel: organisaties in staat stellen om hun volledige potentieel te benutten’. Met behulp van de Business Board Methode werk je een ingenieus businessplan uit op een A4. Deze methode dwingt tot scherpe keuzes en biedt bestuurders mogelijkheden om ambities daadwerkelijk in praktijk te brengen.

 

Met dit boek richt Kersten zich op eindverantwoordelijken van organisaties: ondernemers, bestuurders of managers. Grote winst van de Business Board Methode is dat je als ondernemer of bestuurder ‘op ieder moment de hele organisatie overziet, duidelijke keuzes maakt en na verloop van tijd automatisch middellange termijn acties vertaalt naar de dagelijkse operaties’. Het motto van deze methode is: creëer overzicht, maak dappere keuzes en voer ze uit. Ofwel: Overzicht, Keuzes, Executie (OKë‰!). Als je je overzicht en keuzes op orde hebt, ontstaat er meer tijd en energie om aan inhoudelijke verbeteracties te besteden. Lezers van het boek kunnen een zelftest uitvoeren om voor zichzelf te bepalen in hoeverre zij in staat zijn om hun businessplan wel uit te voeren.

Big, Hairy, Audacious Goal

In de volgende hoofdstukken legt de auteur stap voor stap uit hoe zijn Business Board Methode eruit ziet. Het langetermijndoel van de organisatie is daarvan de basis. Missie en visie worden volgens hem steeds vaker vervangen door een korter en krachtiger statement de Big, Hairy, Audacious Goal (BHAG). De zoektocht naar de juiste strategie begint met een adequate analyse van de markt en de concurrentie, waarbij hij onderscheid maakt tussen twee basistypen concurrentievoordeel: lage kosten en differentiatie. Dat laatste houdt in dat een bedrijf of organisatie ernaar streeft uniek te zijn in haar bedrijfstak.

Dubbel en dwars

Het boek bevat talrijke voorbeelden van hoe je het plan op een A4 in kunt vullen. En ook lege schema’s waarmee je zelf kunt oefenen. In je businessplan vul je in wat de identiteit van je organisatie is, wat de strategische doelen zijn en met welke strategie je deze doelstellingen wilt bereiken. Ook vul je operationele doelen in, evenals doelstellingen om je organisatie te versterken en tenslotte doelstellingen om je organisatie te laten accelereren richting het strategische doel.

Het eindresultaat is inderdaad een A4 waarmee je de identiteit, strategie en operatie van je organisatie in beeld brengt. Een overzichtelijk geheel om met medewerkers, opdrachtgevers en ketenpartners in gesprek te gaan. Het vergt tijd om de Business Board Methode in je organisatie te implementeren, maar wellicht verdien je die investering dubbel en dwars terug.

“De Business Board Methode; Het jaarlijkse businessplan op een A4 dat wel wordt uitgevoerd” van Edwin Kersten is een uitgave van Van Duuren Magenement. Prijs: ‚¬ 27,99.

 

 

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie