Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

In vernetwerking ligt onze kracht!

sofie-in-rood-klein-formaat-2 Column
Toen ik begin 2020 aan de slag ging als bestuurder van een brede welzijnsorganisatie, had ik nog een beperkt beeld van de omgeving waarin die organisatie zich beweegt. Laat staan hoe complex die omgeving eigenlijk is. Al snel merkte ik dat je aandacht als bestuurder niet alleen op je eigen diensten en mensen gericht is, maar voor een groot deel buiten de randen van je eigen organisatie. Na een paar maanden constateerde ik dat ik zelf al regelmatig in meer dan tien lokale en regionale netwerken participeer. Tel ik de netwerken waaraan mijn collega’s deelnemen daarbij op, dan komen we op meer dan vijfentwintig netwerken! Rond schulden en armoede, huisvesting en gebiedsplanning, rond gezonde levensstijl, onderwijs, sport, nieuwe democratie, en ga zo maar door.

We zijn ons steeds meer bewust dat oplossingen voor inwoners niet zozeer door losstaande organisaties, maar door netwerken rond die inwoner moeten worden geleverd. Het sociaal domein is echter nog erg versnipperd. En in alle vrijwel onderdelen zie je dat er een kanteling plaatsvindt naar het welzijn. Het plaatje van deze hypercomplexe omgeving dat spindoctor en lobbyist Jack de Vries ons voorhield tijdens de Verdiwel Najaarsworkshop in september staat op mijn netvlies gebrand. Niet gek dus dat het tijd kost om hierin je in weg te vinden.

Daarnaast moet dat netwerken je als persoon wel liggen en vraagt het specifieke vaardigheden en kennis. Ieder netwerk heeft zijn eigen dynamiek en eigen spelregels. Hoe functioneer je hierin effectief? Wat maakt een netwerk goed georganiseerd? Hoe functioneer je als bestuurder in meer formele netwerken, bijvoorbeeld rond een aanbesteding? En op welke wijze betrek je hierbij je eigen toezichthouders?

Hoe fijn was het om het Verdiwel webinar met NVTZ-directeur Marius Buiting over besturen en toezichthouden op netwerksamenwerking te zien! Met Johan Andree van Mozaïek Welzijn en Marcel Bastiaansen van Participe als panelleden. Voor ons als bestuurders was dit webinar een bron van herkenning en helpend in onze dagelijkse praktijk. Buiting gebruikt de term “vernetwerking” om te benadrukken dat samenwerking in netwerken een doorgaand proces is. Er zijn grote, complexe maatschappelijke opgaven die vernetwerking vereisen.

De overtuiging dat antwoorden op die opgaven met inwoners van wijken en buurten gestalte moeten krijgen, is aan de winnende hand. En juist daar kunnen organisaties voor sociaal werk een unieke schakelfunctie vervullen. Wij kunnen inwoners mobiliseren en faciliteren opdat zij een belangrijke rol kunnen spelen in de realisatie van deze opgaven. Dat is immers de kracht van ons sociaal werk!

Sofie Vriends,
Voorzitter Verdiwel

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie