Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Jongeren met mentale problemen verdienen begrip en de juiste ondersteuning!

haarlemeffect_sofie_vriends_foto_adriaanbacker_0687-lowres-uitsnede Column
De afgelopen week hoorde ik in mijn directe omgeving plots een aantal alarmerende berichten over tieners en jongvolwassenen met grote mentale problemen die daarmee vastlopen. Die niet terecht kunnen bij hulpverlening. Ik hoorde zelfs een verhaal over de suïcide van een jonge student. Dan heb ik het over kinderen van collega' en buurtgenoten en over bekenden van mijn zonen. Het raakt me dat zoveel prachtige jonge mensen worstelen met het leven en met hun plek in onze samenleving. Niet eerder kwamen de cijfers en signalen uit het nieuws zo dichtbij.

Mijn jongerenwerkers vroeg ik of zij deze verhalen herkennen. Of het inderdaad anders is dan voorgaande jaren. En hun antwoord was volmondig ja. Zij kennen de verhalen over extreme eenzaamheid, het taboe om daarover te praten of hulp te vragen. Verhalen van jongeren die niet meer weten hoe ze zich sociaal moeten bewegen, die na twee jaar online onderwijs vastlopen door gebrek aan studievaardigheden. Die bezwijken onder de prestatiedruk. Jonge tieners die zich grenzeloos gedragen op straat en in ons jongerencentrum veel moeilijker op hun gedrag aanspreekbaar zijn dan voorheen. En ook jongerenwerkers horen over de soms radeloze ouders die niet weten hoe ze hun kinderen hierin kunnen ondersteunen.

 

Ik kom maar tot een conclusie. We moeten als samenleving veel meer doen om het tij te keren. We kunnen deze generatie niet in de steek laten. De oplossingen liggen niet zozeer in de hulpverlening, maar juist in het versterken van het gewone leven. Naar elkaar omkijken, het taboe en het ongemak om erover te praten doorbreken en ons serieus afvragen welke druk we op deze generatie leggen. Bij alle oplossingen moet de stem van jongeren veel meer worden gehoord.

 

En juist in dat versterken van het gewone leven kunnen we als sociaal werk veel meer doen. Zo zijn we in Haarlem sinds een aantal maanden een aantal nieuwe initiatieven gestart om vanuit onze positie een steentje bij te dragen. Met Stichting @ease hebben we een laagdrempelig inloopspreekuur in de wijk geopend over mentale gezondheid, gerund door goed getrainde peers. Het nieuwe groepsinitiatief Time for Change voor (dreigende) thuiszitters ging van start. Evenals een actief jongerenpanel op middelbare scholen dat inzet op het doorbreken van het hierboven beschreven taboe. Samen met jongeren hebben we de campagne #voeljijjeweleens? opgezet. En met een aantal grote lokale partners in het sociaal domein ontwikkelden we een plan om mentale weerbaarheid tot een van de belangrijkste speerpunten voor de komende drie jaar te maken.

 

Het zijn kleine stapjes op bescheiden schaal, maar we moeten ergens starten. Begin juni komt de nieuwe staatssecretaris Van Ooijen met een nationaal plan om de mentale gezondheid te verbeteren. Hopelijk staan in dat plan ook meer haakjes voor ons soort organisaties en gaat het plan gepaard met extra middelen voor gemeenten. Er is een nieuwe Denktank Mentale Vooruitgang van Jeugd en Gezin geïnitieerd door Kees Kraaijeveld, die op 11 november het Verdiwel College zal verzorgen. En kort geleden lanceerde Koningin Më¡xima het programma “MIND Us”, dat zich specifiek richt op preventie van mentale problemen van jongeren. Daarbij is een grote rol voor het jongerenwerk weggelegd. Laten we vanuit onze rol als directeuren en bestuurders uit het sociaal werk leiderschap tonen en meewerken aan een lokale en nationale aanpak om jongeren te kunnen bieden wat ze nu zo hard nodig hebben: een warme maatschappelijke deken van liefde, begrip en de juiste ondersteuning.

 

Sofie Vriends, voorzitter Verdiwel

 

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie