Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Op naar 2022: Breder Kijken naar de toekomst

foto-sofie-4-2 Column
Er ontstaat steeds meer behoefte aan een bredere blik op de toekomst.

Nu het jaar 2021 ten einde loopt, kunnen we concluderen dat we in een enorm spannende tijd leven. Een tijd van een voortdurende pandemie, waarin ook steeds vaker de roep klinkt om verder te kijken. De roep om voorbij de kramp van de crisis te komen. Om te zoeken naar perspectief, naar manieren om de uit elkaar groeiende meningen en groepen weer met elkaar te verbinden.

De afgelopen twee jaar lag de focus in de aanpak van de crisis op maatregelen ten behoeve van de gezondheidszorg en het tegengaan van economische gevolgen van de crisis. Langzaam maar zeker komt er ook weer meer aandacht voor de kwaliteit van leven en voor de groeiende ongelijkheid in de samenleving. Er ontstaat steeds meer behoefte aan een bredere blik op de toekomst.
Voor het sociaal werk liggen hierin zowel uitdagingen als kansen. Omdat onze organisaties in de samenleving verankerd zijn, kunnen wij bijdragen aan die bredere blik. Bijdragen aan oplossingen voor de kansengelijkheid en aansluiting van alle groepen bij de samenleving. Maar we merken ook dat er andere, meer zakelijke verwachtingen bij ons worden neergelegd en dat er meetbare impact van onze inzet wordt gevraagd.

In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Hoe zorgen we ervoor dat de nieuwe raadsleden en nieuwe colleges ons leren kennen en onze meerwaarde zien? Hoe zorgen we dat we ons verhaal vernieuwen en beter aansluiten bij het elan van opkomende burgerinitiatieven of commercie nieuwkomers in onze markt? Hoe zorgen we dat we ondernemender gaan denken en minder afhankelijk zijn van uitsluitend subsidie inkomsten? Verder wordt samenwerking met andere partijen in netwerkverbanden steeds belangrijker.

Kortom: we moeten ook zelf, als bestuurders van organisaties voor sociaal werk, breder gaan kijken.
Breder kijken dan onze traditionele werkwijze en onze traditionele financieringsbronnen. We moeten meer inspelen op de veranderende vraag en op de verdienmodellen van nieuwkomers. Breder kijken zonder onze kracht te vergeten: we hebben veel ervaring, we zijn lokaal bekend en men vertrouwt ons.
Hopelijk lukt het jullie allen om de komende weken te reflecteren, wat op te laden en stil te staan bij alle mooie dingen die we hebben bereikt en betekend voor anderen. Zo rond de feestdagen even goed voor jezelf zorgen om vervolgens weer voor anderen klaar te staan. En dan vol goede moed aan de slag te gaan om ons belangrijke werk te kunnen blijven doen.
Zo gaan we ook in Verdiwel verband in 2022 met elkaar aan de slag: breder kijken, samen delen, samen doen. Tot in het nieuwe jaar!

Sofie Vriends,
voorzitter Verdiwel

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie