Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Samen sterker

foto-marieke-voogt-staand-kleur Column
Terwijl de zomer zich van haar beste kant laat zien en velen van ons genieten van welverdiende rust, is dit ook een moment om te reflecteren en vooruit te kijken.

 

We leven in een verwarrend politiek klimaat. Er komen verkiezingen aan en nog nooit waren er zoveel ‘zwevende kiezers’ als nu. Voor velen van ons geldt dat oude en vertrouwde keuzes ineens ter discussie staan. Dit soort maatschappelijke dynamiek leidt ook tot onrust. Tel daarbij op de toename van problematiek rondom bestaanszekerheid, de falende jeugdhulp, het wantrouwen in de overheid en de steeds groter wordende wachtlijsten in de GGZ en je mag concluderen dat het sociaal werk nog nooit zo nodig was als nu. Maar er schuilt ook een risico in de manier waarop het sociaal werk soms wordt gebracht als dé oplossing voor veel grote vraagstukken. De politiek heeft immers de neiging om naar quick-fix oplossingen te zoeken voor complexe vraagstukken. Het is aan ons om te benadrukken dat duurzame verandering tijd en investering vergt, zowel financieel als structureel. Het sociaal werk kan een cruciale rol spelen in het voorkomen en terugdringen van sociale problematiek, maar we kunnen dit niet realiseren zonder de passende kaders en middelen, we kunnen het niet alleen én het vraagt tijd! Als bestuurders moeten we dit blijven benadrukken, ook richting onze collega’s in de zorg.

Juist nu is het daarom belangrijk om elkaar te vinden en samen te werken. Individueel zijn we immers als organisatie vaak relatief (te) klein en missen we bestuurlijke slagkracht. Als vereniging zien we dan ook dat hier voor ons een rol ligt. De afgelopen maanden heeft Verdiwel zich georiënteerd op haar toekomst. In de ledenvergadering van april is gesproken over de functie en het bestaansrecht van onze vereniging, ook in relatie tot brancheorganisatie SWN. Verdiwel is sterk in ontmoeten. Dat past misschien ook wel bij onze sector. Hoewel het belang hiervan wordt gezien is er behoefte aan meer. De komende maanden gaan we binnen de vereniging aan de slag met een vernieuwend aanbod voor onze leden. We zoeken daarbij nadrukkelijk de samenwerking met SWN zodat we elkaar meer dan nu versterken. Denk aan samenwerking op gebied van het kwaliteitslabel, de governance code en een (nieuwe) leergang voor bestuurders. Ook geven onze leden aan dat er behoefte is aan een accreditatie voor directeuren in het sociaal werk. We gaan ermee aan de slag. Houd onze nieuwsbrieven in de gaten en schroom ook niet om jouw ideeën in te brengen!

Ik wens u allen een inspirerende nazomer toe en zie uit naar onze ontmoetingen dit najaar.

 

Met hartelijke groet,
Marieke Voogt

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie