Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Verdedig je alles? Dan verdedig je niets!

marieke-voogt Column
Het is weer december. Een tijd voor bespiegelingen en jaaroverzichten. Vertragen zodat we daarna kunnen versnellen met nieuw opgedane inzichten. In dat kader las ik het boekje ‘Notities van een generaal’ van Peter van Uhm. Het bevat interessante bespiegelingen uit zijn loopbaan in de krijgsmacht en een schat aan prachtige citaten, zoals de uitspraak ‘echte loyaliteit is drie keer nee durven zeggen tegen je baas’. 

Toen ik drie jaar geleden als directeur-bestuurder aantrad, ging ik in gesprek met alle Raadsleden in mijn stad. Er was kort daarvoor enorm bezuinigd op het welzijnswerk en ik vroeg hen waarom. Het antwoord was onthutsend: ze hadden geen idee wat de organisatie eigenlijk deed en bijdroeg; ze ervoeren het welzijnswerk als een duizenddingendoekje; een club die nooit ‘nee’ zei. Waar de beleving van mijn collega’s was dat ze altijd klaarstonden voor elk probleem, pakte dat dus helemaal verkeerd uit bij de opdrachtgever.

Ik moest hier weer aan denken tijdens alle gesprekken over de regioplannen die ik de afgelopen maanden voerde. Vanuit de zorg wordt een groot appèl gedaan op het sociaal werk. In korte tijd wordt het welzijnswerk erkend als een belangrijke speler in het ‘oplossen’ van vraagstukken waar we als maatschappij mee worstelen. Dat is anders dan voorheen en ook goed nieuws voor de sector. We doen ertoe (en dat wisten we zelf allang)! Maar we moeten het ook waarmaken. In ons enthousiasme en misschien ook vanuit trots dat we gezien worden is het belangrijk dat we kritisch blijven, nee durven zeggen en keuzes durven maken. Om af te sluiten met een ander citaat uit het boekje ‘Notities van een generaal’: ‘verdedig je alles? Dan verdedig je niets!

Ik wens een ieder goede feestdagen. In verbondenheid met wie belangrijk voor je is en met ruimte voor reflectie. We zien elkaar weer in het nieuwe jaar.

Marieke Voogt

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie