Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

‘Als bestuurder vind ik het belangrijk om er juist nu te zijn voor medewerkers’

trix-cloosterman Coronacrisis
Schijndel haalde het NPO journaal omdat daar naast corona tevens een legionella uitbraak is. Tegelijkertijd rukt corona op, met alle stress en polarisatie die daarmee gepaard gaat.

Schijndel haalde het NPO journaal omdat daar naast corona tevens een legionella uitbraak is. Tegelijkertijd rukt corona op, met alle stress en polarisatie die daarmee gepaard gaat. ‘Medewerkers staan in toenemende mate onder druk doordat ze zoveel extra tijd kwijt zijn met het uitleggen van voorzorgsmaatregelen, bemiddelen tussen groepen, en het continue inspelen op nieuwe maatregelen,’ zegt Trix Cloosterman, directeur-bestuurder van Welzijn De Meierij in Schijndel.

Wat merken jullie als Welzijn De Meierij van die legionella-uitbraak?
‘Wij voeren ook dagbesteding uit. Een van de deelnemers had legionella gekregen. We hebben meteen laten onderzoeken of zij dat bij onze dagbesteding had opgelopen of niet. Dat bleek gelukkig niet het geval te zijn. Omdat er nu elke dag zoveel nieuwe covid besmettingen bij komen, zijn mensen extra bang voor legionella. Anderen zijn er nuchter over en maken zich niet druk. We moeten er aandacht voor hebben.’

Tijdens de eerste lockdown gingen sociaal werkers in het hele land op creatieve, innovatieve wijze in de wijken aan de slag. Hoe is dat nu?
‘Vanmorgen sprak ik twee medewerkers die ondanks volledige vaccinatie toch corona kregen. Een van hen was twee weken behoorlijk ziek en had daarna ook nog een tijd last van vermoeidheid. Net als voor onze doelgroepen geldt ook voor medewerkers dat ze meer spanningen thuis hebben. Steeds meer kinderen krijgen corona. Gezinsleden zitten thuis dicht op elkaar. Er is stress en dat heeft zijn weerslag op het functioneren van de medewerkers. Dan hebben we ook nog de gewone griep en verkoudheid die bij de herfst horen. Het ziekteverzuim was het gehele jaar laag, maar is vanaf november hoog.’

Is de werkdruk voor medewerkers hoger door corona?
‘Zeker! Steeds opnieuw wordt een beroep gedaan op hun creativiteit en flexibiliteit. Ze moeten de voorzorgsmaatregelen uitleggen aan inwoners, bemiddelen tussen groepen bezoekers die wel of niet hun QR-code willen laten zien. Ze voeren discussies met besturen van buurthuizen. Ze willen in contact zijn met hun doelgroepen, maar zijn nu veel tijd kwijt aan het uitleggen van de voorzorgsmaatregelen en aan het bemiddelen tussen groepen. Dat beperkt hun creativiteit. Ze ervaren meer polarisatie en meer spanningen in de wijken. Als bestuurder vind ik het belangrijk om juist nu extra in gesprek te blijven met medewerkers, er voor hen te zijn.’

Is het vragen naar de QR-codes aan deelnemers aan activiteiten gewenst?
‘Uit de richtlijnen van Sociaal Werk Nederland blijkt dat wij niet de bevoegdheid hebben om daar de QR-code te vragen. Wij werken met kwetsbare mensen en willen zo laagdrempelig mogelijk blijven. Bij dagbesteding voor ouderen snappen veel deelnemers niets van die QR-code. Sommigen hebben niet eens een smartphone. Maar dat levert dan ook weer discussies op met vrijwilligers die zich onveilig voelen.’

In meerdere steden liepen demonstraties tegen het coronabeleid uit op rellen. Zijn die in Schijndel ook te verwachten?
‘Jongerenwerkers zijn alert op signalen, ook op sociale media. Ze monitoren wat daar onder jongeren speelt. Maar tot nu toe is er nog geen sprake van op handen zijnde relletjes.’

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie