Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Verdiwel lab ‘Meer ondernemerschap, minder afhankelijk van subsidies’

subsidie Impressie
Voor elke organisatie is het prettig om minder afhankelijk van subsidies te worden. Meer ondernemerschap is een mooie uitdaging.

Voor elke organisatie is het prettig om minder afhankelijk van subsidies te worden. Meer ondernemerschap is een mooie uitdaging. Vragen waarop deelnemers in dit lab antwoorden bespraken, waren onder meer:

 • Do’s en don’ts betreffende werving financie en andere bijdragen van bedrijven;
 • Hoe ga je begrotingstechnisch om met onzekerheid van fondsbedragen?
 • Hoe voorkom je een projectencarrousel?

De laatste vijf minuten verwoordde elke deelnemer een ervaring of nieuw inzicht over ondernemershap en subsidieafhankelijkheid:

‘Ik houd altijd rekening met onzekerheid van fondsbedragen. Begrotingstechnisch los ik dat als volgt op. In de begroting heb ik altijd een X-bedrag aan taakstelling staan waarvoor we in de loop van het jaar via fondsen en extra opdrachten extra inkomsten binnen hengelen. Dat doe ik in coproductie met mijn medewerkers. Ook zij zijn daarvoor verantwoordelijk en voelen dat ook zo. Op een jaar na is het altijd ruimschoots gelukt om die extra gelden binnen te halen. Als het niet lukt, moet je je Raad van Toezicht uit kunnen leggen waarom niet en maatregelen treffen. Dat kun je heel makkelijk oplossen met een flexibele binnen je organisatie. Of je werkt met standaardcontracten die je tijdelijk op kunt plussen als er extra opdrachten zijn.’

Johan Andree

‘Als je fondsen wilt werven, dan begint het ermee dat je heel goed moet weten wat jouw meerwaarde is. Wat jouw organisatie brengt aan die stad. En dat je daar trots over kunt vertellen. Dan komen die ondernemers vanzelf.’

Sofie Vriends

‘Over drie thema’s wilden ondernemersverenigingen met mij in gesprek:

 • over onze expertise inzake het effect van mantelzorg op ziekte van werknemers;
 • over wat schulden doen met medewerkers en over hoe bedrijven daar beter mee om kunnen gaan;
 • en over hoe ze jongeren met een vlekje binnen kunnen halen en vast kunnen houden.

Je kunt samen met een van je professionals met bedrijven in gesprek gaan over dit soort thema’s en dan komen de digitale visitekaartjes vanzelf.’

Johan Andree


‘We moeten de charitas niet vergeten. Dan zeg ik: werken met kerken!’

Jan Buijze


‘Zelf zit ik in het bestuur van een fonds dat jaarlijks 2,5 miljoen euro te besteden heeft. Dat is veel geld! De meeste organisaties kennen dat fonds.’

Sofie Vriends


‘Bijdragen van fondsen kun je goed gebruiken om te experimenteren. Om nieuwe aanpakken uit te proberen en te kijken of je pareltjes kunt ontwikkelen om die regulier gefinancierd te krijgen.’

Wilma van der Aalst


‘Wat ik van dit Lab meeneem is: als je iets in een wijk of in de stad wilt ontwikkelen, formuleer daar dan een duidelijke ambitie en ga daar investeringen bij zoeken.’

Inge Wellecomme


‘Wat bij mij blijft hangen is wat Sofie bepleitte: houdt grote partijen in de gaten, die vanuit een businessmodel werken. Dat je daar beter mee kunt samenwerken dan elkaar in de weg zitten. Dat vraagt natuurlijk iet van je innovatievermogen en ondernemerschap.’

Walraad van Dalen


‘Vanuit ons Bureau Vrijwilligerswerk doen wij de coë¶rdinatie van de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ik ben lid van de Soester Zakenkring en mocht daar iets vertellen over hoe wij die opvang doen. Gelijk bood de Bowlingbaan een middagje bowling aan voor Oekraïense kinderen in Soest. Bedrijven willen best iets doen, maar weten niet altijd de weg naar ons.’

Jan Buijze


– ‘Je kunt bedrijven ook rechtstreeks benaderen. Op die manier hebben wij van Zeeman ondergoed gekregen voor alle 300 vluchtelingen die nu al in onze stad zijn.’

Wilma van der Aalst

 

Deelnemers aan dit Verdiwel Lab waren Wilma van der Aalst (Farent, ’s-Hertogenbosch), Johan Andree (Mozaïek Welzijn Tiel), Jan Buijze (Balans Soest), Walraad van Dalen (WelzijnMensenWerk, Meppel), Inge Wellecomme (Indebuurt033, Amersfoort), Sofie Vriends (Voorzitter Verdiwel en bestuurder Haarlem Effect) en Kees Neefjes (Verdiwel, gespreksleider).

 

 

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

 • Kennis
 • Ervaring
 • Intervisie
 • Expertise
 • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie