Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren

verdraaide-organisaties-2 Impressie
Jan Smit (Broosz) nam tijdens het Verdiwel college op 16 november jl. de deelnemers mee in het Rijnlands besturen van (de ontwikkeling van) vakmanschap, vertrouwen en verbinding.

Enkele quotes uit het college:

“De bureaucratie groeit net zo hard als het besef van de noodzaak tot samenwerken, echter… de bureaucratie wint.”
“Lerend organiseren, als meer van hetzelfde niet werkt.” Lerend Organiseren is een boek van Andre Wierdsma. De boeken van Andre Wiersma (ook die uit de jaren 90) zijn volgens Jan Smit nog steeds actueel.
“Governance… van controle naar dialoog.”
“Hierarchie is alom, met bovenaan de Modelmanager.” Hierover schreef Marjolein Quené het boek Voorbij de Managementmaatschappij, waarover ook een interview te bekijken en te beluisteren is.
“Door mee te (blijven) gaan in het systeem, hou je het systeem in stand.”
“Grote organisaties klein houden.”
“Als je beweging op gang wilt brengen, dan zul je actiegericht moeten werken. Niet vastleggen, wel afstemmen.”

Het nieuwe boek ‘Onbehagen’ van Paul Verhaeghe werd nog getipt. Beschrijving: Hoe kunnen wij onze huidige samenleving typeren, op welke manieren bepaalt die ons als individu, en welk onbehagen sluit daarbij aan? Zijn er verifieerbare verklaringen voor dit onbehagen, in de praktijk van de zorg, het onderwijs en de arbeidsorganisatie? In Onbehagen kiest Paul Verhaeghe voor een wetenschappelijk onderbouwde analyse, wars van op ideologie gebaseerde kritieken en utopische oplossingen. In zijn herkenbare vlotte en toegankelijke stijl gidst hij ons langs inzichten in deze tijd en verwachtingen voor onze toekomst.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie