Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Governance College Vitaal Besturen

kontakt-der-kontinenten_1965105668 Impressie
De Governance Colleges van tot nu toe NVZD, NVTZ en Avicenna Academie voor Leiderschap zijn bedoeld voor bestuurders en toezichthouders in functie, die op zoek zijn naar inspiratie, reflectie en ontmoeting. Het Governance college Avicenna op 29 mei jl. ging over ‘Vitaal besturen, Veerkrachtig blijven in sterke dynamieken’. Hier waren een aantal Verdiwel-leden bij aanwezig.

De Governance Colleges Het zijn diepgaande en kritische colleges over zorg- en samenlevingsvraagstukken, waarin thema’s met betrekking tot Goed Bestuur centraal staan. Het is daarmee tevens een mooie ontmoetingsplek tussen bestuurders en toezichthouders uit de zorg- en welzijnsbranche.

 

De eerste sessie van dit jaar werd een geslaagde interactieve avond waarin twee inspirerende sprekers de deelnemers hebben meegenomen in hun verhaal én in de praktijk. Onder begeleiding van dagvoorzitter Frank Seine trapte prof. Witte Hoogendijk af met zijn inspirerend verhaal over bepalende factoren bij vitaliteit. Witte is onder meer psychiater, hoogleraar en hoofd afdeling Psychiatrie bij het Erasmus MC in Rotterdam. Hij promoveerde bij Dick Swaab op veranderingen in de hersenen bij stress-gerelateerde stoornissen, was lid van de Gezondheidsraad en is gespecialiseerd in stress en vitaliteit. In zijn sessie deelde hij inzichten uit zijn eigen wetenschappelijke onderzoeken hiernaar. Vervolgens maakte hij de vertaling naar hoe leiders, organisaties en hun medewerkers in het huidige snelle tijdsgewricht het beste vitaal kunnen blijven.

Na het diner werden de deelnemers meegenomen naar de praktijk door drs. Paula Kolthoff. Paula richtte haar praktische sessie op het vitaal blijven in intense contexten. Hoe doe je dat? Wat werkt voor jou en wat niet? En hoe staan lichaam en mind met elkaar in verbinding? De deelnemers hebben letterlijk ervaren wat lichaamsbewustzijn kan brengen om stevig te staan in een sterk krachtenveld.

Het was een waardevolle bijeenkomst vol kennisuitwisseling en ontmoetingen! Het eerstvolgende Governance College is komend najaar met als thema het rapport Bestuurlijke Horizon 2030 opgesteld door de paritaire commissie tussen NVTZ en NVZD. De datum hiervan is nog niet bekend. Vanaf het thema van het voorjaar 2025 zal Verdiwel meedenken.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie