Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Verdiwel diner – een impressie

suzanne-leclaire-noteborn-e1467718111722 Impressie
Op 8 maarts vond het Verdiwel Diner plaats. Deze werd afgetrapt door voorzitter Sofie Vriends, die vol trots vertelde dat de avond helemaal vol zat met het maximum aantal inschrijvers. Een daverend succes dus, dat meteen een goed vooruitzicht gaf van de rest van de avond. Hieronder een impressie van het Diner…

 

Allereerst bedankt Sofie de werkgroep die zich met de inhoudelijke vormgeving van de avond het beziggehouden: Gwen Spies, Yvonne Zuidgeest, en Jorinde Klungers, onder bezielende leiding van verenigingsmanager Monique Kuik en met de onmisbare inbreng van spreker Suzanne Leclaire-Noteborn, oprichter van The Curiosophy Collective. De werkgroep heeft een programma opgezet waarbij niet het sociaal werk, maar de bestuurder zelf centraal staat.

Vragen
Tijdens het diner hebben we het over de vragen:
– Wat betekent het tegenwoordig om een leider te zijn?
– En wat voor capaciteiten zijn ervoor nodig om een (welzijns)organisaties duurzaam te maken?

Sofie wijst erop dat 8 maart ook Internationale Vrouwendag is en dat vrouwen (gelukkig) ook steeds vaker in leiderschapsposities komen te staan.

– Wat doet dit met de essentie van leiderschap?

Wanneer Suzanne de figuurlijke spreekstok overneemt wordt de intentie van de avond verder toegelicht. Met de kracht van vragen stellen, diep luisteren, kunst en dialoogvoering zullen er antwoorden worden geformuleerd op de centrale vraag van de avond:

Wat is de waarde van leiderschap nu en in de toekomst?

Suzanne heeft haar curiosophy-werkwijze ontwikkeld als reactie op de manier waarop wij elkaar nu
ontmoeten. Zij stelt dat mensen zoals de leden van Verdiwel vaak wel 80% van de tijd in overleg zijn. Je zou dan denken dat er veel impact kan worden gemaakt door de samenkomst van de vele verschillende ideeën middels deze ontmoetingen. Niets is minder waar. We blijken het zelfs ontzettend lastig te vinden om beweging te krijgen bij specifieke complexe vraagstukken. Terwijl dat juist de momenten zijn die impact kunnen hebben, mits zij goed worden aangepakt.

“Elke onderzoekende ontmoeting biedt de kans de wereld te creëren waarin jij wilt leven. Steeds met één vraag tegelijk.” Dat is de essentie van de avond. Met ‘the whole system in the room’ wordt een onderzoekende dialoog en socratische bevraging opgezet tussen de deelnemers.

De centrale vraag en de zes curiosophy principes zijn hierbij onmisbaar bij, aangezien deze sturing en houvast geven aan de avond:
1. Wees nieuwsgierig (naar de ander en diens leefwereld en gedachten).
2. Vertraag (het gesprek en sta stil bij wat je wil zeggen en hoe).
3. Vraag voorwaarts.
4. Wees open (en kwetsbaar).
5. Bewaak gelijkwaardigheid (elk perspectief is even waardevol).
6. Stel oordeel uit (om onbevangen in het gesprek te blijven).

Onder het genot van een heerlijk diner, gemaakt door ‘stamkroeg’ Huize Molenaar, gingen de deelnemers met de centrale vraag aan de slag. In verschillende spreekrondes met elkaar spraken we steeds dieper over ontmoetingen in de eigen levens van de deelnemers; ontmoetingen die hen in beweging hebben gebracht en wat voor lessen daaruit getrokken konden worden. Al vragend (en met zowel gelach als ontroering) ging de avond voorbij en kwamen de verschillende groepen kwamen steeds dichter bij hun antwoord op de vraag wat de waarde is van leiderschap nu en in de toekomst. Want daar ging het om: betekenis creëren door open, bevragende dialogen; door een oordeel over de ander uit te stellen.

Essentie
Aan het eind van de avond vatten we de essentie van alles wat we hebben besproken, als volgt samen: toekomstbestendig besturen vraagt om andere vaardigheden en nieuwe skills. Het vraagt van bestuurders om oprechte interesse, op het echt stellen van vragen en niet proberen de ander te overtuigen.
Tijdens deze avond hebben we dat zelf precies zo ervaren; de beweging die daarmee ontstaat, is schitterend! En dat gevoel delen de deelnemers, gezien het aantal positieve reacties achteraf.

Voorjaarsworkshop
Tijdens de Voorjaarsworkshop op donderdag 13 april gaan we met dit thema verder aan de slag. We gaan dan op zoek naar het antwoord op de volgende vragen:
– Wat is goed bestuur?
– En hoe zorg je dat je meerdere geluiden aan je bestuurstafel door laat klinken.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie