Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Webinar ‘Sociaal werk in verdeelde Nederlanden’

microsoftteams-image-15 Impressie
Veel leden van Verdiwel signaleren dat er sprake is van polarisatie in hun werkgebied. In “De verdeelde Nederlanden” betoogt professor Sjoerd Beugelsdijk van de Rijksuniversiteit Groningen dat zich vier spanningen aftekenen in de Nederlandse cultuur, en dat die versterkt worden door sociale media. In dit webinar gaat Beugelsdijk in gesprek met Ineke Weerman (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland, MOS) en Paul Vlootman (Welzijnswerk Midden-Drenthe) over polarisatie en depolarisatie. 

Tijdens de pandemie tekende zich een duidelijke polarisatie af tussen voor- en tegenstanders van coronavoorzorgsmaatregelen. Al veel eerder begon een heftige cultuurstrijd in ons land, waarvan die tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet een duidelijk voorbeeld is. De reacties zijn volgens Beugelsdijk fel, want ze raken Nederlanders in hun identiteit en zijn gericht op het Nederland waarin zij willen wonen. ‘Er wordt een identiteitsdiscussie gevoerd in een geïndividualiseerde samenleving, waarin ieder denkt recht te hebben op een eigen identiteit. Liefst genderneutraal. Die beweging wordt gefaciliteerd door sociale media, met als resultaat ‘een gepolariseerd debat waarin zenden belangrijker is geworden dan luisteren’. In dit debat onderscheidt Beugelsdijk vier spanningen: universalisten staan tegenover traditionalisten, globalisten tegenover nationalisten, het internationale tegenover het ‘lokale wij’ en open tegenover gesloten dat steeds in de plaats komt van de aloude tegenstelling links – rechts. 

 

Polarisatie, isolatie en het gemeenschapsvacuë¼m 

Ineke Weerman en Paul Vlootman herkennen de polarisatie in hun werkgebied. ‘Buren en familieleden stonden in de pandemie recht tegenover elkaar,’ zegt Paul. Een bijzondere vorm van polarisatie is dat mensen zich terugtrekken en zich isoleren. Dat baart Ineke grote zorgen: ‘Mensen met een uitkering of een laag inkomen, die moeite hebben met de taal en de bureaucratie, die minder toegang hebben tot de voorzieningen dan anderen. Die de overheid wantrouwen. Je ziet daar een opeenstapeling van problemen.’  

Ineke en Sjoerd gaan in dit webinar met Sjoerd Beugelsdijk in gesprek over trends die polarisatie versterken. Maar over Noabershap en over het ‘gemeenschapsvacuë¼m’ dat steeds meer Nederlanders weer willen opvullen. En natuurlijk ook over manieren waarop sociaal werk depolarisatie kan versterken!  

 

Kijk het webinar hier terug. 

 

 

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie