Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Wijsheid in de complexiteit van het sociaal werk

comenius-3-e1675067648479 Impressie
De najaarsworkshop van Verdiwel op 6 oktober jl. ging over 'Wijsheid in de complexiteit van het sociaal werk’ uit de Comenius leergang Leiderschap in complexiteit.

Prof. dr. Peter Sloot heeft de deelnemers de complexiteit laten ervaren met zijn inleiding over complexe adaptieve systemen. Oftewel het punt tussen orde en chaos is complexiteit. Daarin zitten veel onderdelen met weinig interacties met andere onderdelen en weinig onderdelen met veel interacties met andere onderdelen. Deze interacties tussen elementen leiden tot niet-lineaire patronen van gedrag en er is geen sprake van een gemiddelde. Het zijn dus niet de influencers, maar de groep er omheen die de grootste invloed heeft op het delen van data.

Prof. dr. Harry Kunneman heeft de aanwezigen meegenomen in het belang van kritisch complexiteitsdenken vanuit een filosofisch kader. Het ging bijvoorbeeld over de systeemwereld met bureaucratie, geld en macht en de leefwereld, waarin het communicatief handelen plaatsvindt. Als gevolg van modernisering moet alles beheersbaar en perfect zijn en is er een toename van verlangen naar controle. De systeemwereld (hoge gronden) verstikt de leefwereld (moerassen). Het gebrek aan verbinding tussen beide werelden zorgt ervoor dat we complexiteit niet toelaten, want complexiteit is juist verbinding.

Wat maakte de najaarsworkshop de moeite waard? Uit de evaluatie kwamen twee zaken naar voren, namelijk de ontmoeting met collega’s en de inhoud. De deelnemers vonden het interessante en inspirerende lezingen met complexiteit als zeer relevant thema.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie