terug naar overzicht

GGZ en sociaal werk: organiseer de hulp tegelijk!

Wat kan het sociaal werk van de ggz leren over ervaringsdeskundigheid? Hoe kunnen we beter samenwerken?
jorinde-2 In Gesprek
Interview met bestuurslid Jorinde Klungers.

Ons bestuurslid Jorinde Klungers is samen met twee andere specialisten door Movisie geïnterviewd over deze thematiek geïnterviewd.

Zij is directeur-bestuurder van Perspectief Zutphen en lid van de werkgroep Ervaringskennis/-en deskundigheid van Movisie. Bovendien is zij voorzitter van een regionale werkgroep “Herstelgericht werken en meedoen”. Daar ervaart zij dat er qua samenwerking veel te winnen valt. Zij pleit ervoor dat ggz en sociaal werk elkaar aanvullen:

Dus ggz en sociaal domein, kijk bij een ggz-vraag ook gelijk naar wat iemand maatschappelijk nodig heeft. Heeft iemand schulden, is iemand eenzaam of heeft iemand een zingevingsvraag? Organiseer de hulp niet na elkaar, maar tegelijk.’

Lees hier het hele interview

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Ons adagium is: Delen & Doen!
  • Collegiale uitwisseling tijdens bijeenkomsten en op platforms.
  • Waardevolle formele en informele contacten in het hele land.
  • Verdiwel laat diversiteit floreren.
  • Verdiwel analyseert en adresseert weeffouten in sociale basis.
  • Verdiwel werkt samen met andere landelijke organisaties.
Meer informatie