Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

“Ik geloof in het collectief van Verdiwel”

roland_02-2 In Gesprek
Roland van der Heijden is een Brabander pur sang. Na zijn studie HBO-J (die nu Social Work heet) werkte hij jarenlang met jongeren op internaten en met jongeren die een taakstraf hadden gekregen. Rolands loopbaan leidde uiteindelijk tot directeurschap van een landelijke organisatie, waar hij ook eigenaar van was – samen met een collega en uiteindelijk tot bestuurder bij Sociom. Alsof dat nog niet genoeg is, schuift Roland nu ook nog aan als bestuurslid van Verdiwel. Wat drijft Roland?

Versnippering
“Lange tijd heb ik jongeren begeleid die een taakstraf opgelegd hadden gekregen. Na tien jaar had ik behoefte aan een nieuwe uitdaging en heb ik een tijdje als manager gewerkt. Belangrijk werk, zeker, maar ik merkte dat ik toch iets miste. Uiteindelijk bracht mijn ambitie mij vier jaar geleden bij Sociom. Daar mag ik als directeur-bestuurder het werk doen dat ik zo leuk vind èn anderen datzelfde laten doen, wat wil je nog meer? Ik voel me ontzettend thuis bij deze organisatie, de mensen zijn enorm bevlogen en betrokken en dat levert een fijne energie op. Die energie hebben we ook hard nodig! Op dit moment gebeurt er namelijk zo veel in onze maatschappij. En op wereldschaal is Nederland misschien maar een stipje, maar zeker in de wereld van welzijn is Nederland best groot. We hebben te maken met allerlei landelijke ontwikkelingen, maar krijgen tegelijkertijd opdracht van de gemeente. Dat leidt tot veel versnippering binnen welzijn; we hebben heel veel kleine en middelgrote organisaties en dan ook nog een paar echt grote. Dat maakt het soms best lastig om grote uitdagingen samen op te pakken.

Wat breng ik mee?
Ik zei net al dat er in Nederland heel veel kleine en middelgrote welzijnsorganisaties zijn. Juist voor hen is Verdiwel belangrijk. In hun eentje is het lastig om een stem te laten horen, maar als we ons verbinden klinkt onze roep ook harder. Daar maak ik mij graag hard voor en dat is waarom ik lid wilde worden van het bestuur van Verdiwel. Het is noodzakelijk om het leiderschapsthema steviger neer te zetten. Verdiwel zit dan wel naast Sociaal Werk Nederland, maar we hebben echt een andere rol. Verdiwel gaat over MIJ, over wat ìk als directeur/bestuurder kan doen om bij te dragen aan mijn organisatie en daarmee aan een mooiere samenleving.

Samen klinkt onze stem harder
Op dit moment is er in Nederland ontzettend veel gaande: we hebben een energiecrisis, een zorgcrisis, een crisis in de jeugdzorg, de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Uitdagingen te over. En nu er zoveel te doen is rondom zorg en daarbinnen veel transformaties plaatsvinden, wordt welzijn steeds beter gezien. Het besef dat welzijnswerk een deel is van de oplossing, wordt steeds groter, en terecht. Om echt goed het gesprek te kunnen voeren, heb je als welzijnssector wel echt ‘body’ nodig. Daarin hebben we elkaar ontzettend hard nodig. Daarvoor hebben we onze brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland.
Maar daar komt wat mij betreft ook de kracht en potentie van Verdiwel om de hoek kijken: als beroepsvereniging richten wij ons op de leiding van al die welzijnsorganisaties. Zíj voeren het gesprek met de gemeentes, onze opdrachtgevers. Dus als je daar aan tafel zit, wil en moet je goed beslagen ten ijs komen. En juist omdat er nu zoveel op ons afkomt, met alle huidige maatschappelijke uitdagingen, hebben we elkaar daarbij hard nodig.

Welke rol kan Verdiwel daarbij spelen:
– delen, leren van elkaar
– inspireren,
– leiderschap ontwikkelen,
– elkaar steunen,

Meer kracht en kleur
Er komt steeds meer op ons af en de rol van directeur/bestuurder doet er echt toe. Daarom hebben we elkaar ook zo hard nodig! Ik geloof in het collectief van Verdiwel; dat is de plek waar je kennis en ideeën haalt en brengt. We, directeuren in Welzijn, hebben meer kleur nodig en moeten helder hebben wát we doen en waar we voor staan. En dan moeten we dat ook gaan waarmaken. Ik draag daar maar wat graag mijn steentje aan bij!”

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie