Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Samen bouwen aan veerkracht: Corno van Renssen over goed bestuur en maatschappelijke opgaven

corno-van-renssen-foto In Gesprek
Ik ben Corno van Renssen en ik stel me graag aan jullie voor. Sinds 1 maart 2024 ben ik directeur/bestuurder van Perspectief Zutphen. Ik ben een man van 59 jaar. Ik woon in Arnhem, ben getrouwd en we hebben 4 kinderen, waarvan er nog 2 thuis wonen. Ik ben geschoold als bedrijfskundige en bedrijfseconoom.

Ik heb altijd gewerkt voor professionele dienstverlenende organisaties. De laatste 20 jaar in het sociaal domein (jeugdzorg en financiële zorgverlening). Ik werk mijn hele leven al in of bij de “boardroom”, sinds 2015 als directeur/bestuurder. Geleidelijk is mijn aandacht steeds meer verschoven van de bedrijfskundige vakgebieden (bedrijfsvoering) naar de maatschappelijke opgaven waar we in Nederland en met mijn organisaties voor staan. De laatste jaren stond ik als wettelijk vertegenwoordiger vaak zelf met mijn voeten in de klei van onze samenleving: ik heb aan den lijve ervaren met welke complexiteit, voetangels en klemmen de meest kwetsbaren in ons land te maken hebben. Ik was gemotiveerd om de stap naar het sociaal werk te maken, omdat ik denk dat hier een belangrijke sleutel ligt voor het behoud van een goed zorgstelsel op de lange termijn. En Zutphen is een mooie stad waar ik graag wil werken.

Perspectief Zutphen is een mooie club van 50 professionals en een stuk of 100 vrijwilligers die zich inzet voor een veerkrachtige stad. Dat doen we met sociaal werk, sociaal makelaars, buurthuizen, buurtservice (klussen), buurtbemiddeling en nog wel meer moois. We werken in goed partnerschap met de gemeente Zutphen. De komende jaren staan we voor de opdracht dat goede partnerschap te behouden en onze betekenis voor de stad – met het oog op de maatschappelijke opgaven die voor ons liggen – nog te vergroten.

Goed bestuur betekent wat mij betreft het duurzaam zorgdragen voor en behouden van een goede aansluiting met alle stakeholders, waarbij vanuit vertrouwen gewerkt wordt en kan worden. Goed bestuur betekent een goede verbinding met de praktijk van het werk en niet meer bestuurlijke drukte dan nodig. Goed bestuur betekent ook dat je transparant bent in wat je als bestuur en organisatie doet, zowel vooraf (waar werk je naartoe, waar ben je van) als achteraf (wat en hoe heb je het gedaan en wat heb je teweeg gebracht). In sociaal werk is dat een belangrijk en niet eenvoudig thema, omdat we bijdragen aan een systeem met een groot aantal andere actoren.

Binnen Verdiwel hoop ik mensen te ontmoeten die zich over dezelfde vragen buigen als ik/Perspectief Zutphen. Mensen die me kunnen inspireren bij het vinden van antwoorden op de vragen die zich aandienen, die ik hoop te kunnen inspireren met mijn kennis van bestuur en governance. Ik hoop dat we elkaar kunnen stimuleren in onze persoonlijke ontwikkeling en ons vakmanschap. Wat ik zeker inbreng is een opbouwende dialoog en humor.

Ik zie uit naar mooie ontmoetingen!

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie