Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Samen Sterk: Een gesprek met SMWO’s vernieuwende directieduo

1663232464306-1-yvonne-en-anneke In Gesprek
"Vorige week hebben we gesproken met Saskia Walgemoed, verenigingsdirecteur van Verdiwel, nadat wij ons als bestuurders van SMWO (Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk Oosterschelderegio) als leden hadden aangemeld. Bestuurders als in meervoud? We zagen Saskia ook even vragend kijken… Jazeker, sinds vorig jaar september vormen Anneke van Drimmelen en ik (Yvonne van Renswoude) samen de directie van SMWO."

“Toen begin 2022 de vorige directeur vertrok, zijn Anneke en ik gaan nadenken over wat deze organisatie nu echt nodig heeft. Mede ingegeven door de zoektocht van het wervings- en selectiebureau naar een nieuwe directeur en dit niet het gewenste resultaat had. Zoeken we een voormalig bankdirecteur die wel ‘een uitstapje wilde maken naar het sociaal domein’ of een ZZP-er die ‘ons soort organisaties nog wel iets kon bijbrengen over businessmodellen en rendement’ of hebben we meer aan mensen die precies weten wat het vak van sociaal werker inhoudt, die visie en zicht hebben op wat gemeenten vragen, wat het speelveld is en gaat worden, die weten wat het is om dagelijks met de voeten in de klei de meest ingewikkelde casussen aan te pakken? Retorische vraag, want het antwoord is natuurlijk ja, dat laatste is belangrijk.

Beiden werkten we al bij SMWO. Anneke was al weer twee jaar regiomanager en ik werk al achttien jaar bij deze organisatie in verschillende leidinggevende functies en loop al dertig jaar mee in dit werkveld. Anneke heeft een achtergrond als docent en leidinggevende in het onderwijs, waaronder zorg en welzijn en heeft management en organisatieontwikkeling gestudeerd. Ik ben afgestudeerd maatschappelijk werker en heb een master in bestuur-en organisatiewetenschappen afgerond. Frisse blik en jarenlange ervaring leek ons een mooie combi om de directie te vormen. De voordelen zijn groot: we vullen elkaar aan in wie we zijn, we kunnen elkaar vervangen en we hebben onze eigen feedback en kritische blik ook intern geregeld. We hebben wel onze eigen focus (Anneke bedrijfsvoering en ik de inhoud/dienstverlening), maar samen zetten we de lijnen uit. Niet in de laatste plaats samen met de managers, maar bovenal zoveel mogelijk met de medewerkers die precies weten wat ze nodig hebben en hun vak verstaan.

Anneke en ik zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is om, zeker nu, het vak van sociaal werker beter voor het voetlicht te brengen, het belang van ons werk zichtbaar te maken en om de meerwaarde en impact hiervan te benadrukken. Niet alleen door de sociaal werkers zelf, maar ook gedragen door hun management en directie. Dat laatste is niet zo vanzelfsprekend hebben we gemerkt. We vinden dat we allemaal meerwaarde toevoegen aan deze organisatie, ieder vanuit zijn ofhaar eigen rol en functie en wij willen het vooral samen doen (met de nodige zakelijkheid erbij), zodat beleid aansluit bij de realiteit van medewerkers en zij zich ondersteund voelen in de uitoefening van hun vak.

Dit is ook tevens een uitdaging. Budgetten zijn beperkt, loonsverhogingen zijn heel fijn, maar in twee jaar tijd zo hoog… Dat is flink onderhandelen met gemeenten die niet altijd bereid zijn om budgetten zo snel zo fors te verhogen. We werken hard aan profilering; organiseren speeddates met raadsleden, colleges en ambtenaren en samen brengen we ons mooie en nuttige werk in beeld. Het werkt, maar is het genoeg?

Een andere uitdaging is om onszelf te profileren in het nieuw gevormde speelveld door GALA/IZA en WOCO akkoorden. De meeste zorgorganisaties zijn regionaal of provinciaal werkzaam, hebben zich stevig verenigd om vooraan te kunnen staan als oplossingen voor zorgvragen anders zullen moeten. Sociaal werk wordt hier niet automatisch in meegenomen, terwijl we elkaar allemaal hard nodig hebben. De oplossing moet wel uit het sociaal domein komen en dat is ons ‘thuis’, onze corebusiness.
In de profilering zullen we uit moeten gaan van onze eigen kracht en daarom gaan we met de Zeeuwse sociaal werk organisaties die zelfstandig zijn en de GGD, een ‘gezondheidscoalitie’ vormen: wie en wat zijn wij, waar zijn we goed in, wat weten wij van al die inwoners met een hulp- of zorgvraag, van de witte en blinde vlekken en wat zijn onze antwoorden op maatschappelijke vraagstukken?
Door een ‘position paper’ op te stellen, willen we een gezamenlijk statement maken naar gemeenten, zorgorganisaties en andere samenwerkingspartners wat de kracht van het sociaal werk en van preventie in het algemeen is en kan zijn.

Belangrijke ontwikkelingen voor ons als organisatie. De medewerkers hier mede eigenaar van maken en het belang en urgentie laten ervaren, is een zaak van, volgens ons, goed bestuur. Communicatie is hierin een sleutel, evenals leren en ontwikkelen, vallen en opstaan. Practice what you preach, transparantie, fouten maken mag niet, nee het moet, maar er wel van leren. Dat laten wij ook zien als directie, waardoor medewerkers veiligheid ervaren om (kritische) vragen te stellen en input te leveren. Zichtbaar, betrokken en weten waar het over gaat. Erkennen en waarderen.

Goed bestuur is ook de organisatie door deze roerige tijden heen manoeuvreren, financieel gezond blijven en toch medewerkers kunnen faciliteren waardoor de werkdruk behapbaar blijft. Een kwestie van keuzes maken en dat is ook spannend, want we hebben geen jarenlange ervaring als bestuurders. Dat is dan ook precies de reden om, naast dat wij een coach hebben vanuit de Nestorkring, ook aan te sluiten bij een beroepsvereniging voor directeuren/bestuurders in ons werk: hoe gaan anderen om met bovenstaande vragen en dilemma’s? Intervisie is voor ons een vorm om van elkaar te leren.

Wat we willen brengen? Onze frisse blik als nieuwe bestuurders die proberen om vanuit de inhoud de organisatie verder te brengen en te vernieuwen en wellicht wel kiezen voor heel andere oplossingen dan de meest voor de hand liggende…

We hopen op vruchtbare en inspirerende gesprekken en zijn benieuwd naar onze collega’s in het werkveld.”

Anneke en Yvonne

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie