Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Welzijnswerk in bloei: Een toekomstgerichte visie van Sara Boxem

1709211714632 In Gesprek
Met veel enthousiasme wil ik mijzelf graag voorstellen als lid van Verdiwel en als directeur-bestuurder van Welzijnswerk Midden-Drenthe. Ik ben Sara Boxem en woon met mijn man en drie kinderen in het mooie Zuidlaren. 

Mijn werkzame leven ben ik ooit gestart als maatschappelijk werker bij MEE Drenthe (voorheen Sociaal Pedagogische Dienst). Uiteindelijk ben ik daar doorgegroeid naar een leidinggevende positie, waarbij ik ook de onderhandelingen deed met de gemeenten in Drenthe. Daarna heb ik zelf bij verschillende gemeenten gewerkt als leidinggevende, waarbij ik ook heb meegemaakt wat het betekent. En nu dus weer terug naar het sociaal domein. Wat ben ik daar blij mee! Weer terug in de sector die gekenmerkt wordt door haar mensgerichte benadering en haar vermogen om levens te veranderen. Ik vind het ontzettend mooi dat ik mij als directeur-bestuurder mag inzetten voor deze gedreven groep professionals en de impact die wij hebben op de samenleving.  Het welzijnswerk raakt de levens van mensen op een unieke manier, door hen te ondersteunen, te versterken en te empoweren. Het is prachtig om te zien hoe ons werk een positieve impact heeft op individuen, gezinnen en de samenleving als geheel.

Voor mij persoonlijk is het een bijzonder privilege om leiding te mogen geven aan Welzijnswerk Midden-Drenthe. Hier vind ik de perfecte balans tussen uitdaging en voldoening, waarbij ik elke dag mag bijdragen aan het welzijn van deze mooie gemeente. Het is een voorrecht om deel uit te maken van een organisatie die zich inzet met zulke gedreven professionals en vrijwilligers voor het welzijn van onze gemeenschap. Ik vind het erg bijzonder om te zien hoe sterk samenlevingsopbouw gepositioneerd is in onze gemeente. Er wordt ontzettend veel gedaan door de inwoners en gemeenschap zelf. Dit komt alleen al tot uiting in de meer dan 1300 vrijwilligers die zich inzetten voor Midden-Drenthe. 

Natuurlijk zien wij ook onderwerpen die extra aandacht vragen. We worden, net als de meeste welzijnsorganisaties, geconfronteerd met diverse uitdagingen, zoals de toenemende vraag naar ondersteuning, de veranderende behoeften van onze doelgroepen en de financiële druk waarmee we te maken hebben. Echter, in deze uitdagingen liggen ook kansen voor vernieuwing, samenwerking en groei.

Samen staan we voor de uitdaging om ons welzijnswerk nog meer op de kaart te zetten, terwijl we tegelijkertijd reageren op de veranderende behoeften en uitdagingen binnen onze samenleving. Als directeur-bestuurders spelen wij naar mijn mening een cruciale rol in het leiden van onze organisaties door deze dynamische periode. Mijn rol als bestuurder is om onze organisatie te leiden met visie, integriteit en daadkracht. Ik geloof in het belang van een inclusieve benadering, waarbij we luisteren naar de stemmen van de inwoners en samenwerken met partners uit alle sectoren van de samenleving. Als bestuurders zullen we nog meer moeten inzetten op het vinden van creatieve oplossingen en het ontwikkelen van effectieve programma’s en het vergroten van onze impact. Ik kijk er enorm naar uit om samen te werken aan een toekomst waarin welzijnswerk bloeit en waarin iedereen de ondersteuning krijgt die hij of zij verdient. Laten we samen bouwen aan een gemeenschap waarin welzijn en welvaart hand in hand gaan.

Het is mijn overtuiging dat door samen te werken, kennis te delen en van elkaar te leren, we sterker staan en beter in staat zijn om onze missie te vervullen. Laten we elkaar via Verdiwel (blijven)  inspireren, ondersteunen en uitdagen, zodat we gezamenlijk een positieve impact kunnen blijven maken. Ik kijk ernaar uit om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en samen te werken aan een welzijnssector die floreert en die van grote impact is op de toekomst.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie