Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Meer impact met minder moeite

Serie: Sociaal werk in de tweede coronagolf, aflevering 18 - met Inge Wellecomme en Berny de Vries
duo2 In Gesprek
‘Samenindebuurt033.nl is veel meer dan een sociale kaart. Het is een platform waar je organisaties en activiteiten kunt vinden,’ zegt Inge Wellecomme, manager Sociaal Domein bij Indebuurt033 in Amersfoort. Anderhalf jaar geleden organiseerde Verdiwel een bijeenkomst voor de leden over ontwikkelingen in het sociaal domein. Daar gaf Berny de Vries van WijkConnect een presentatie over online wijkplatforms. ‘Ik was meteen enthousiast,’ zegt Inge. ‘In een paar maanden tijd hebben we dit platform ontwikkeld en ik ben er ontzettend blij mee.’ WijkConnect werkt niet opdracht gestuurd, maar missie gestuurd. ‘Onze missie is dat we sociale bekabeling aanleggen,’ verduidelijkt Berny. ‘Met dit platform faciliteert Indebuurt033 de zichtbaarheid en de verbinding van een enorm netwerk aan initiatieven. Zowel op stadniveau als in de wijken. Het platform zet organisaties en bewoners zelf aan de knoppen.’

De gemeente Amersfoort gaf Indebuurt033 de opdracht een sociale kaart met welzijnsinitiatieven en -activiteiten te realiseren. Er waren al online wijkplatforms actief, die beheerd werden door bewoners. Een eis aan het nieuwe platform was, dat deze wijkwebsites te linken waren aan het nieuwe platform. Alle activiteiten, organisaties en initiatieven op het terrein van welzijn kunnen zich zichtbaar maken via dat platform. Zowel op stedelijk als op wijkniveau. Sinds 14 december 2020 is het platform in de lucht. Toen waren er al 200 organisaties en 350 activiteiten op te vinden. De afgelopen vier maanden kwamen daar nog 74 organisaties en 113 activiteiten bij die zichzelf hadden aangemeld. Inmiddels hebben bijna 15.000 inwoners er gebruik van gemaakt.

Wat voor reacties krijg je van medewerkers en inwoners, Inge?
‘Inwoners maken er dankbaar gebruik van en zijn blij dat de wijkplatforms die er al waren, gemakkelijk in het platform konden worden opgenomen. Medewerkers zijn er heel blij mee. We zijn er trots op dat we dit voor elkaar hebben gekregen.’

Honderden organisaties en activiteiten. Is het niet moeilijk voor inwoners om te vinden wat zij zoeken, Berny?
‘De informatie is heel duidelijk gestructureerd in zes bouwstenen: Over de stad, Agenda, Prikbord, Etalage, Organisaties en Wijkwebsites. In de Etalage vind je activiteiten en initiatieven zonder vaste datum. Op het Prikbord zie je vraag en aanbod en dat varieert van het aanbod van een gehoorapparaat tot de vraag om een gezin te ondersteunen. Je kun ook zoeken en tegelijkertijd filteren wat voor jou van belang is. Zo kun je bijvoorbeeld filteren op senioren en op ontmoeten en dan krijg je een overzichtelijk aantal ontmoetingsactiviteiten voor senioren. Alle overzichten kun je vervolgens downloaden om er een netwerklijst of activiteitenboekje van te maken.’

Onder de doelgroepen van het sociaal werk zijn ook digibeten en mensen die niet goed kunnen lezen. Kunnen zij vinden wat ze zoeken op een platform met 350 activiteiten en 200 organisaties, Inge?
‘We hebben het platform zo laagdrempelig mogelijk ingericht. Met veel plaatjes en foto’s. De site richt zich niet alleen op inwoners, maar ook op professionals in de wijk. Zij kunnen samen met inwoners naar een geschikte activiteit zoeken of naar een organisatie die iets voor hen kan betekenen. Samen zoeken naar een dagbesteding, naar mogelijkheden om hun netwerk te vergroten en dergelijke. Door gebruik te maken van wat er is in de wijken, draagt het platform bij aan het normaliseren van zorgondersteuning.’
Berny: ‘En er is een menu ingebouwd voor visueel ingestelde mensen. Dan kun je kiezen hoe je informatie wilt bekijken: als foto’s, op de kaart of als een lijst. De kaart is handig om te zien wat er echt dichtbij in je buurt te doen is.’

Jullie maken onderscheid tussen organisaties en activiteiten. Zijn dat allemaal activiteiten van organisaties, Berny?
‘Dat kunnen ook inwonersinitiatieven zijn. Bijvoorbeeld een vrouw die met anderen in haar buurt een moestuin wil beginnen en vraagt: Wie doet er mee? En die organisaties kunnen zowel gesubsidieerd zijn als niet gesubsidieerd. Op zo’n platform zie je overal stroompjes ontstaan. Als een inwoner via het platform een leuke klaverjasclub heeft gevonden en nog eens kijkt of er meer leuke activiteiten zijn, kan hij of zij op het Prikbord zien dat het Leger des Heils vrijwilligers zoekt en daar achteraan gaan. Om meer mensen te ontmoeten, om iets terug te doen. Met zo’n slim en gebruiksvriendelijk platform heb je per saldo meer impact met minder moeite.’

Samenindebuurt033.nl is een groot platform met honderden activiteiten en organisaties voor Amersfoort, een grote stad. Is zo’n platform ook haalbaar en betaalbaar voor een kleinere organisatie voor sociaal werk in een kleinere stad, Berny?
‘WijkConnect begon acht jaar geleden in Hoograven, een wijk in Utrecht met 15.000 inwoners. Inmiddels draait het in 80 buurten, wijken, dorpen en steden. Je kunt ook voor een dorp of een kleinere buurt met minder organisaties en activiteiten een platform opzetten. We bieden veel flexibiliteit om dat op maat te doen. Basis is het geografisch niveau. Een kleine buurt kan voor 800 euro per jaar al een platform opzetten.’

Zijn alleen organisaties voor sociaal werk jullie opdrachtgevers, of kunnen dat ook gemeenten zijn, Berny?
‘Dat kunnen inderdaad ook gemeenten zijn. Maar ook bewonersorganisaties. Als gemeenten opdrachtgever zijn, is onze voorwaarde dat het eigenaarschap bij bewoners ligt. Gemeenten kunnen financieren en faciliteren, maar moeten dan een lokale partij zoeken die onze contactpersoon is.’
Inge: ‘Voor ons was de doorslaggevende factor dat wij als organisatie eigenaar zijn, inwoners sub eigenaar en dat wij met zijn allen beheerder zijn. Zo’n traject vereist een goede samenwerking en die hadden we ook. Ik ben erg tevreden over de uitkomst en de samenwerking. Berny heeft veel tijd en energie gestoken in het meenemen van inwoners in het proces.’

Neem een kijkje op het platform! 

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie