Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

De veerkracht van sociaalwerkorganisaties staat onder druk

afbeelding-bericht-ledenpeiling Nieuws
De ledenpeiling van Verdiwel over de (financiële) consequenties van de forse CAO-gerelateerde loonkostenstijgingen bekrachtigt de uitkomsten van het onderzoek 'Meer overleven dan innoveren' in opdracht van Sociaal Werk Nederland.

Uit de ledenpeiling blijkt dat de forse CAO-gerelateerde loonkostenstijgingen aanzienlijke gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit en operationele capaciteit van sociaalwerkorganisaties. Deze implicaties omvatten bezuinigingen en afschaling van diensten, niet-verlenging van contracten, toenemende werkdruk en mogelijke ontslagen, wat een directe impact heeft op de dienstverlening, het personeel en de regionale samenwerking. De uitkomsten staat haaks op de hoge verwachtingen van het sociaal werk in het realiseren van maatschappelijke opgaven, wat de noodzaak benadrukt voor gemeenten en het Rijk om passende maatregelen te nemen om de veerkracht van sociaalwerkorganisaties te behouden.

Klik hier voor het onderzoek van Sociaal Werk Nederland.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie