Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Meerderheid meisjes heeft last van psychosociale problemen

aisvri-qqj926vao8g-unsplash Nieuws
Een meerderheid van de meisjes zegt regelmatig last te hebben van psychosociale problemen. Dat blijkt uit het onderzoek “Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland HBSC 2021” van het sociaal en cultureel planbureau. HBSC is de afkorting van Health Behaviour in school-aged children.

Andere conclusies zijn dat een meerderheid van de meisjes last heeft van schooldruk en dat jongeren in lagere opleidingsniveaus met veel meer problemen worstelen dan jongeren in hoge opleidingsniveaus.

De afgelopen twintig jaar zijn zes HBSC-metingen gehouden onder schoolgaande jongeren. Uit dit brede, internationale onderzoek bleek dat Nederlandse jongeren vanaf de eerste meting in 2001 opvielen ‘door hun zeer positieve oordeel over sociale relaties met hun ouders, klasgenoten en vrienden.’ De afgelopen twintig jaar hebben jongeren meer problemen gekregen, vooral meisjes. Tussen 2009 en 2013 en tussen 2017 en 2021 steeg het aantal meisjes met emotionele problemen en psychosomatische klachten. Deze trend is tijdens de coronapandemie flink versterkt. ‘Inmiddels geeft een meerderheid van de meisjes aan regelmatig last te hebben van psychosociale problemen.’

Een andere trend is dat zowel jongens als meisjes de afgelopen twintig jaar steeds meer last kregen van hyperactiviteit en aandachtsproblemen. Volgens de onderzoekers is het aannemelijk dat de oorzaak is dat jongeren steeds meer druk door hun schoolwerk ervaren. In 2001 ondervond 16 procent van de jongeren die druk. In 2021 was dit percentrage bijna verdrievoudigd tot 45%. Opvallend is dat ook hier de meisjes slechter af zijn: 54% van hen ervaart ‘(nogal) veel’ werkdruk, terwijl dit voor 36% van de jongens geldt.

Een andere belangrijke conclusie is dat jongeren met een lager opleidingsniveau op veel gebieden meer problemen hebben. ‘Ze pesten veel vaker en worden vaker gepest, rapporteren aanzienlijk meer aandachtsproblemen, hyperactiviteit/aandachtsproblemen en sociale problemen, hebben ongezondere eetgewoonten en roken en drinken veel meer dan de jongeren in de hogere opleidingsniveaus.’ Jongeren die niet bij beide ouders wonen, scoren in bijna alle opzichten slechter dan jongeren voor wie dat wel het geval is.

Volgens de onderzoekers zijn de afgelopen jaren allerlei initiatieven genomen om de hierboven genoemde verschillen te verkleinen, maar resultaten daarvan zien zij niet terug in hun onderzoek.

De aanpak van mentale problemen en het versterken van hun mentale kracht is een van de thema’s die aan de orde komen in het Verdiwel College door Kees Kraaijeveld op 11 november, zie de agenda.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie