Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Opvolging Kees Neefjes

Even voorstellen….
monique-en-roos Nieuws
Zoals eerder aangekondigd gaat onze beleidssecretaris Kees Neefjes aan het einde van dit jaar met pensioen. Hij wordt de komende periode opgevolgd door Monique Kuik.

 

Monique wordt door Roos van der Kooij ondersteund bij de werkzaamheden voor Verdiwel. Kees werkt de komende maanden Monique en Roos in en is betrokken bij het programma dit jaar zoals de Verdiwel Labs en het Verdiwel College. Naast de verenigingswerkzaamheden zal Monique zich bezig houden met de doorontwikkeling van Verdiwel en de aanscherping van de koers om te werken aan een toekomstbestendig Verdiwel.

Monique Kuik

Haar loopbaan kenmerkt zich door ruim 20 jaar ervaring in diverse (leidinggevende) functies in het sociaal werk en op het snijvlak onderwijs, welzijn en zorg. Monique gelooft sterk in een samenleving waar iedereen meedoet en meetelt en geeft dat haar kinderen graag mee. Tijdens haar opleiding Pedagogiek liep Monique stage bij welzijnsorganisatie Combiwel in Amsterdam. Haar afstudeeronderzoek ging over de samenwerking tussen onderwijs en welzijn en de invloed van een goede samenwerking op de ontwikkelingskansen van kinderen. Ze draagt het sociaal werk een warm hart toe.
Als manager strategie en innovatie bij MeerWaarde in Hoofddorp was zij onder meer betrokken bij het verkrijgen van het keurmerk Sociaal Werk Nederland en de voordracht van Simone Duin als sociaal werker van het jaar in 2020. Ze was verantwoordelijk voor innovatieve aanpakken op het gebied van mentaal welzijn, eenzaamheid, vrijwilligerswerk en jeugd in het algemeen. Inmiddels is zij werkzaam bij BMC en werkt zij onder andere in opdracht van de gemeente Den Haag aan kansengelijkheid. Daarnaast heeft ze voor gemeenten onderzoek gedaan naar toekomstbestendig vrijwilligerswerk.
Monique kijkt uit naar een mooie samenwerking met leden en samenwerkingspartners. En om samen Verdiwel door te ontwikkelen en vorm te geven.

Meer weten of nieuwsgierig? Monique is bereikbaar op: 06-145 91 580.

Roos van der Kooij

In tegenstelling tot Monique is Roos kersvers aan haar loopbaan begonnen. Hiervoor heeft zij de Master Kunst, cultuur en politiek gedaan. Hier heeft zij zich vooral gefocust op de positionering van culturele instellingen binnen gemeenten en hoe dat nog wel eens kan schuren. Dit in combinatie met een bestuursjaar tijdens haar studententijd zorgen er voor dat zij zich goed bewust is van de specifieke uitdagingen voor verenigingen. Naast haar studie heeft Roos drie jaar in een klimhal gewerkt, waarbij zij onder andere klimles gaf aan kinderen van 6 tot 19 jaar. Naast het leren klimmen en waken op veiligheid heeft zij het altijd belangrijk gevonden dat de kinderen goed in hun vel zaten. Haar groepen wisten dat ze altijd een luisterend oor hadden bij haar.
Tegenwoordig is Roos werkzaam als trainee sociaal domein binnen BMC en zal zij Monique ondersteunen in haar werkzaamheden voor Verdiwel. Binnen het sociaal werk is Roos nog vrij bleu. Ze is erg enthousiast om de komende tijd zoveel mogelijk te leren over welzijnsorganisaties en sociaal werk om zo Verdiwel zo goed mogelijk tot dienst te zijn.

Vragen of opmerkingen? Stuur haar een berichtje op bel haar op: 06-57 28 80 23.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie