terug naar overzicht

Oud-bestuurslid Marja Albers overleden

microsoftteams-image-14 Nieuws
Van 2012 tot 2017 was Marja Albers als directeur-bestuurder van Stichting Welzijn Middelburg lid en bestuurslid van Verdiwel.

Onlangs berichtte Else Lei dat Marja is overleden. Ook Else was in genoemde jaren als bestuurder van Participe in Alpen aan den Rijn bestuurslid van Verdiwel. Marja nam in 2017 afscheid van Stichting Welzijn Middelburg en werkte mee aan de fusie tot Participe.

Leden en bestuursleden van Verdiwel hebben Marja leren kennen als een betrokken bestuurder en als een energieke, lieve vrouw met een hartelijke lach. Wij hebben haar familie veel sterkte toegewenst met dit grote verlies.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Ons adagium is: Delen & Doen!
  • Collegiale uitwisseling tijdens bijeenkomsten en op platforms.
  • Waardevolle formele en informele contacten in het hele land.
  • Verdiwel laat diversiteit floreren.
  • Verdiwel analyseert en adresseert weeffouten in sociale basis.
  • Verdiwel werkt samen met andere landelijke organisaties.
Meer informatie