Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Sofie zwaait af

haarlemeffect_sofie_vriends_foto_adriaanbacker_0687-lowres-uitsnede Nieuws
Sofie Vriends was de afgelopen twee jaar voorzitter van Verdiwel, een functie die ze met verve vervulde. Nu neemt ze afscheid om zich fulltime te richten op haar nieuwe baan als directeur bestuurder bij Stichting Kinderpostzegels. Hoe heeft Sofie haar tijd bij Verdiwel, en binnen de sociale sector, ervaren?

 

Groentje
“Ruim drie jaar geleden begon ik als directeur bestuurder bij Stichting Haarlem Effect,” vertelt Sofie. “Daarmee zette ik mijn eerste stappen in de sector van het sociaal werk. Een klein jaar daarna zag ik dat Verdiwel twee vacatures had, eentje voor penningmeester en eentje voor voorzitter. Die laatste leek mij een beetje te hoog gegrepen voor een groentje in de sector, maar dat penningmeesterschap leek mij wel wat. Ik hield er altijd al van om me met ontwikkelingen op micro- en macroniveau bezig te houden. En in de combinatie van de baan bij Haarlem Effect en een plek in het bestuur bij Verdiwel zouden die beide niveaus weer samen komen. Tot mijn verbazing werd mij gevraagd of ik voorzitter wilde worden, heel verrassend, maar vooral ook heel leuk! Nu is een frisse blik natuurlijk altijd fijn, maar toch… ik voelde me vereerd.

Een feestje
Inmiddels zijn we twee jaar verder en sla ik een nieuw pad in. Werken voor Verdiwel heb ik altijd een feestje gevonden, het is zo’n bijzondere club mensen! Heb ervaren dat de baan als directeur van een welzijnsorganisatie best complex is en veel van je vraagt. Door de open sfeer binnen Verdiwel heb ik heel veel geleerd van mijn collega bestuurders en ook steun ervaren als ik eens ergens tegenaan liep. En ik heb de bijeenkomsten vrijwel altijd inspirerend en voedend gevonden. Het is daarmee eigenlijk de goedkoopste – en prettigste – vorm van deskundigheidsbevordering binnen onze beroepsgroep.

Vernieuwing
Een groot deel van mijn tijd als voorzitter stonden ook in het teken van het bijzondere contact met Kees Neefjes. Het was een eer om samen te werken met zo’n erudiete, gedreven man, waar ik enorme waardering voor heb. Hij legde de basis voor dit netwerk. Met de komst van Monique Kuik en haar collega Roos zijn we een in een nieuwe fase beland. Samen heb ik de fase van vernieuwing van Verdiwel de afgelopen maanden nog een zetje mogen geven.

Bloeiend netwerk
Ik heb respect voor de manier waarop Verdiwel haar eigen rol kritisch durft te bekijken. Aan het begin van het onderzoek dat we aantal maanden geleden zijn gestart hebben we alles op tafel gelegd en ons serieus de vraag gesteld of er nog plek is voor Verdiwel in deze tijd. Het voortbestaan van de stichting stond niet per se voorop. Dat blijkt bij onze leden en partners echter helemaal geen vraag te zijn, uit de ruim 30 interviews blijkt dat ons bestaansrecht niet ter discussie staat. Sterker nog: er blijkt een grote behoefte te zijn aan club als de onze, die 100% voor de kwaliteit van besturen en leiderschap binnen sociaal werk gaat en staat! Met de voorlopige uitkomsten van dit onderzoek heb ik er alle vertrouwen in dat Verdiwel een bloeiend netwerk blijft.

Autonoom geluid
Maar met draagvlak alleen zijn we er niet. De uitdaging is om, samen met Sociaal Werk Nederland en de beroepsvereniging van sociaal werkers vanuit verschillende invalshoeken en checks en balances, de sector verder naar een hoger plan te tillen om tegemoet de komen aan de ingewikkelde vraagstukken die de samenleving ons voorlegt. En daar past een stevig autonoom geluid van over kwaliteit van besturen binnen het sociaal werk bij. Daaruit moet de meerwaarde van Verdiwel gaan blijken.

Eigenstandige waarde
En dan hebben we als beroepsorganisatie van directeuren en bestuurders van sociaal werk zelf nog wel een professionaliseringslag te maken. Daarbij kunnen we leren van andere sectoren als de zorg, woningbouw en het onderwijs, om de kwaliteit van besturen te definiëren en mogelijk zelfs toe te werken naar accreditatie voor ons beroep. Maar in dat proces moeten we de eigenstandige waarde van het sociaal werk wel goed blijven bewaken. Binnen andere sectoren zijn er al zoveel protocollen, wetten en bureaucratische regels, terwijl binnen onze sector nog wat meer vrijheid is om vanuit de menselijke maat te werken. Laten wie die relatieve vrijheid vooral koesteren bij het nadenken over wat kwaliteit van besturen voor de toekomst van sociaal werk moet zijn.

Oprecht geraakt
Nu ik de sector verlaat, waardeer ik des te meer de warmte, de hartelijkheid, de menselijke manier van samenwerken. Elke dag zie ik hoe mensen anderen ondersteunen bij het vinden van hun weg in deze best ingewikkelde maatschappij, op macro- en op microniveau. Dat raakt mij oprecht. Het draait om sociale rechtvaardigheid, waar we samen naartoe werken met onze ondersteuning. En dat is en blijft hard nodig.”

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie