Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Wethouder Talentontwikkeling Den Bosch gaat voortvarend te werk

wethouder-ufuk-kahya Nieuws
Talentontwikkeling en preventie. Dat zijn de centrale begrippen in het jeugdbeleid van Ufuk Khya, wethouder Talentontwikkeling in ’s-Hertogenbosch. In dat jeugdbeleid werkt de gemeente samen met maar liefst 80 organisaties, waaronder Farent, dat in Den Bosch het jongerenwerk uitvoert, getiteld PowerUp073.   

Steeds meer gemeenten onderschrijven het belang en de preventieve kant van talentontwikkeling bij jongeren. Bijzonder is dat ’s-Hertogenbosch het beleidsterrein van wethouder Ufuk Khya als ‘talentontwikkeling  aanduidt. In Tilburg is Esmah Lahlah wethouder Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Talentontwikkeling en dat is zij — net als Ufuk Khya — voor GroenLinks. 
Khya was een van de sprekers op het “Bestuurlijk congres kinder- en jongerenwerk” dat Sociaal Werk Nederland op 24 november in ’s-Hertogenbosch organiseerde. In deze stad omvat talentontwikkeling voor jeugdigen drie pijlers. De eerste is ouderbetrokkenheid, waarbij gelijkwaardigheid van de ouders en professionals het uitgangspunt is. De tweede is het toegankelijk maken van nieuwe ervaringen voor alle kinderen en jongeren. Betrokken professionals en vrijwilligers moeten hun talenten herkennen en met name in het onderwijs is ‘onderadvisering’ uit den boze. De verbinding tussen thuis, school en de wijk — de drie omgevingen waarin jongeren zich bewegen — is de derde pijler van de Bosche aanpak. 
In ‘s-Hertogenbosch zijn maar liefst 80 organisaties betrokken bij talentontwikkeling van kinderen en jongeren. ‘Dat doen we vanuit een gezamenlijke visie op talentontwikkeling,’ vertelde Khya. ‘We werken ook met gesprekstafels waaraan vertegenwoordigers van deze organisaties met elkaar in gesprek gaan: zowel bestuurders en managers als professionele jongerenwerkers en vrijwilligers, die allemaal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan talentontwikkeling van de jeugd. De lijnen zijn kort, men weet elkaar snel te vinden en de centrale vraag is steeds: wat gaan we doen?’
Het jongerenwerk van Farent, getiteld PowerUp073, is een belangrijke partner. PowerUp073 kent drie disciplines, namelijk jongerenwerk, sportwerk en individuele hulpverlening en richt zich niet alleen op kinderen en jongeren, maar ook op hun ouders en hun sociale omgeving.  

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie