terug naar overzicht

Opvoedingsondersteuning “Het begint bij mij”

Verdiwel en de Associatie voor Jeugd organiseren een symposium om samenwerking en afstemming tussen sociaal werk en jeugdzorg te stimuleren.
het-begint-bij-mij Uitnodiging
Een steuntje in de rug bij de opvoeding van kinderen.

Verdiwel en de Associatie voor Jeugd hebben drie Inspiratiesessies gehouden en organiseren dit jaar nog een symposium om samenwerking en afstemming tussen sociaal werk en jeugdzorg te stimuleren. Berthe Peerenboom werkt niet alleen voor de Associatie, maar is vanuit haar Maatschap Peer3 betrokken bij de ontwikkeling van het programma “Het Begint Bij Mij”, dat ouders op een laagdrempelige manier een steuntje in de rug geeft bij de opvoeding van hun kinderen. Een preventieve methodiek die je volgens Berthe overal in het land op dezelfde manier kunt aanbieden. Peer3 zoekt partners uit het veld voor wie de methodiek interessant zou kunnen zijn. Zij zijn op basis van de ervaringen met het programma tot nu toe overtuigd van de positieve impact van deze aanpak. Wellicht ook interessant voor leden van Verdiwel.

Klik hier voor meer info.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Ons adagium is: Delen & Doen!
  • Collegiale uitwisseling tijdens bijeenkomsten en op platforms.
  • Waardevolle formele en informele contacten in het hele land.
  • Verdiwel laat diversiteit floreren.
  • Verdiwel analyseert en adresseert weeffouten in sociale basis.
  • Verdiwel werkt samen met andere landelijke organisaties.
Meer informatie