terug naar overzicht

Seminar “Terug naar de toekomst”

rob-hajer Uitnodiging
Maatschappelijke onvrede is dagelijks nieuws in de media.

Werken aan vitaal ‘samen-leven’ is hard nodig, benadrukt SCP-directeur Kim Putters. Hij ziet vijf grote maatschappelijke opgaven: 1. samenleven in verscheidenheid; 2. zinvol en volwaardig meedoen; 3. zorg en ondersteuning voor kwetsbare mensen; 4. vertrouwen in elkaar, overheid en instanties, zich gehoord voelen; 5. een evenwichtige maatschappelijke verdeling bij verduurzaming. Maar hoe doen we dat? Is er inspiratie te putten uit de historie van vormingswerk en permanente educatie? Dat zijn de centrale vragen van het seminar “Terug naar de toekomst; een intergenerationele ontmoeting over leren voor maatschappelijke opgaven van nu” op 1 april. Meer info, zie bijlage: Terug naar de Toekomst, 1 april 2022

(Op de foto: Rob Hajer (1929), een van de voortrekkers van de volkshogeschoolbeweging en de permanente educatie in Nederland.)

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Ons adagium is: Delen & Doen!
  • Collegiale uitwisseling tijdens bijeenkomsten en op platforms.
  • Waardevolle formele en informele contacten in het hele land.
  • Verdiwel laat diversiteit floreren.
  • Verdiwel analyseert en adresseert weeffouten in sociale basis.
  • Verdiwel werkt samen met andere landelijke organisaties.
Meer informatie