Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Verkenning uitbreiden van aanbod Verdiwel

lampje Uitnodiging
Hoe voegen we nog meer waarde toe aan onze vereniging?

Tijdens de ALV van 13 april jl. hebben we gesproken over het huidige aanbod van Verdiwel. We concludeerden dat we het als vereniging goed doen op de functie ‘ontmoeten, verbinden en inspireren’. We spraken ook naar elkaar toe uit dat we willen verkennen welke andere functies Verdiwel kan vervullen om hiermee nog meer waarde toe te voegen voor onze leden en potentiële leden. Denk bijvoorbeeld aan juridische ondersteuning voor directeuren/bestuurders, het vertegenwoordigen van de collectieve stem van bestuurders in het sociaal werk, of het behartigen van de belangen van bestuurders. We hebben gebrainstormd over mogelijke activiteiten zoals een buddysysteem waarbij een ervaren directeur/bestuurder aan een startende wordt gekoppeld, of individueel voordeel middels korting op boeken over leiderschap.

Wij zijn op zoek naar mensen die mee willen denken over welke functies waardevol zijn, hoe we dit kunnen realiseren en wat daarvoor nodig is. Heb je ideeën hoe we ons aanbod kunnen verbreden? Wat mis je? Welke wensen heb je? Laat het ons weten. Je kunt je bekend maken bij Monique Kuik, 06-145 91 580, of monique@verdiwel.nl.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie