terug naar overzicht

Eerste pilot Verdiwel Lab “Netwerksamenwerking in sociaal domein”

lucien-peeters-2020 Verslag
Twee deelnemers presenteren een good practice of een dilemma en gaan daarover met andere deelnemers in discussie. Pieter van den Born (de SMD Zaandam) en Trix Cloosterman (Welzijn De Meierij in Meierijstad) & Erik de Rooij (Farent ’s-Hertogenbosch) verzorgden een pitch waarna deelnemers met elkaar in gesprek gingen. Bestuurslid Lucien Peeters trad op als gespreksleider.

Uit de evaluatie van de deelnemers bleek dat zij het Verdiwel Lab een handige manier vinden om laagdrempelig ervaringen uit te wisselen. Een uur vonden deelnemers te kort. Daarom is afgesproken voor een volgend webinar anderhalf uur de tijd te nemen.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Ons adagium is: Delen & Doen!
  • Collegiale uitwisseling tijdens bijeenkomsten en op platforms.
  • Waardevolle formele en informele contacten in het hele land.
  • Verdiwel laat diversiteit floreren.
  • Verdiwel analyseert en adresseert weeffouten in sociale basis.
  • Verdiwel werkt samen met andere landelijke organisaties.
Meer informatie