Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Impressie Verdiwel Lab “Sociaal werk in coronacrisis”

protest-ge958e2d3a_1280 Verslag
In veel organisaties voor sociaal werk is sprake van spanningen en polarisatie

In veel organisaties voor sociaal werk is sprake van spanningen en polarisatie tussen voor- en tegenstanders van het coronabeleid onder medewerkers, vrijwilligers en inwoners. Bij sommige leden is zelfs sprake van een kleine groep medewerkers die de gevaren van corona ontkent, zich niet laat testen en zich niet aan de algemeen geldende voorzorgsmaatregelen wil houden. Hoe ga je hier als bestuurder mee om? Neem je als bestuurder een standpunt in of juist niet? Hoe zorg je voor een veilige werkomgeving? Over dit soort vragen gingen leden met elkaar in gesprek tijdens het Verdiwel Lab “Sociaal werk in coronacrisis” op 10 december.

Hieronder enkele tips die uit dit Verdiwel Lab naar voren kwamen:
Beperk je beleid tot overheidsmaatregelen: dat geeft duidelijkheid en houvast.
Als een kleine groep medewerkers zich verzet of afwijkend gedrag vertoont, ga dan als bestuurder met hen in gesprek over de diepere drijfveren die aan dat verzet of gedrag ten grondslag liggen en over het effect van hun gedrag op de organisatie.
Bij toenemende polarisatie kun je medewerkers aanspreken op professionaliteit als gezamenlijke waarde. Stel je als bestuurder neutraal op. Respecteer iedereen in haar of zijn keuze en richt de aandacht vooral op de ondersteuning van inwoners die dat nodig hebben.
Als vrijwilligers zich niet aan de voorzorgsmaatregelen willen houden, kun je daarover met hen in gesprek gaan. Vaak haal je in zo’n gesprek ‘de angel er al uit’. Als de vrijwilliger niet op andere gedachten te brengen is, kan hij of zij niet inzetbaar zijn tot de coronamaatregelen dat weer toelaten.
Stel een coronawerkgroep van medewerkers samen uit vertegenwoordigers van verschillende teams, die na iedere persconferentie van de minister-president en de minister van VWS de invoering van nieuwe voorzorgsmaatregelen voorbereidt. Daarbij kun je ook gebruik maken van een makkelijk toegankelijk draaiboek.
Een aanrader is het boek “Werk heeft het gebouw verlaten” van Jitske Kramer.
In kwetsbare wijken kun je medewerkers of vrijwilligers inzetten die inwoners informatie verstrekken over corona en vaccinatie.
Jongerenwerkers hebben in veel gemeenten laten zien dat zij rellen van jongeren kunnen voorkomen.
Verschillende leden zijn benaderd om een actieve rol te spelen als code zwart uitbreekt. Zij kunnen inwoners aansporen op elkaar te letten, de inzet van persoonlijke netwerken van zieke inwoners stimuleren en op andere manieren bijdragen aan de organisatie van informele hulp.

Verdiwel Teams Platform met open en gesloten kanalen
In Verdiwel Labs kunnen leden in groepen van maximaal twaalf deelnemers gedachten en ervaringen uitwisselen via Teams. Omdat veel gedeelde informatie vertrouwelijk is, krijgen alleen de deelnemers een verslag van zo’n sessie. Op 17 december vindt een tweede Lab plaats over deze thematiek. Het bureau werkt aan een Teams Platform dat alleen voor leden toegankelijk is. Op dit Platform komen verschillende open en gesloten kanalen. De open kanalen — bijvoorbeeld voor Ledenpeilingen — zullen voor alle leden toegankelijk zijn. Voor Verdiwel Labs richten we gesloten kanalen in, bijvoorbeeld voor deelnemers aan de beide Verdiwel Labs “Sociaal werk in coronacrisis”. Zij kunnen op dit kanaal de verslagen van de Verdiwel Labs vinden en daar informatie met elkaar delen.

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

  • Kennis
  • Ervaring
  • Intervisie
  • Expertise
  • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie