Uw account is nog niet geactiveerd.

terug naar overzicht

Minder werkdruk, meer werkgeluk!

gerard-boekhoff Verslag
Hoe verminder je de werkdruk en vergroot je het werkgeluk van je medewerkers? Dat was de centrale vraag in het Verdiwel Lab “Werkdruk en Werkgeluk”. Concrete tips die naar voren kwamen: gebruik weekstartmomenten, geef medewerkers ruimte en investeer in inhoud, binding en sfeer. Ook pleitten deelnemers voor onconventionele manieren om nieuwe medewerkers te werven.

Hoe verminder je de werkdruk en vergroot je het werkgeluk van je medewerkers? Dat was de centrale vraag in het Verdiwel Lab “Werkdruk en Werkgeluk”. Concrete tips die naar voren kwamen: gebruik weekstartmomenten, geef medewerkers ruimte en investeer in inhoud, binding en sfeer. Ook pleitten deelnemers voor onconventionele manieren om nieuwe medewerkers te werven.

Vragen die in dit Verdiwel Lab aan de orde kwamen, waren:

 • Hoe houd ik de spirit in verschillende teams?
 • Hoe omgaan met hybride werken? Laat je dat aan medewerkers over of stuur je daarop?
 • In hoeverre zijn mensen zelf ook verantwoordelijk voor hun werkdruk als ze veel ruimte krijgen om hun werk in te richten?
 • Hoe houd je goed gekwalificeerd personeel vast?
 • Hoe werf je goede, nieuwe medewerkers?

Tijdens het gesprek kwamen goede ervaringen en concrete tips naar voren, zoals:

 • Gebruik online weekstart momenten, en dan niet (alleen) werkinhoudelijk), maar juist ook persoonlijk.
 • Voor medewerkers is de inhoud van het werk belangrijk, evenals de binding en de sfeer. Investeer daarin.
 • Erken de professionaliteit van je medewerkers en geef hun de ruimte. Op die manier houd je ze beter vast en voorkom je te hoge werkdruk.
 • Veel medewerkers zijn corona-moe. Maar als er iets feestelijks of belangrijks gebeurt, kan de energie toch weer snel terugkomen.
 • Werk met een coronawerkgroep: de besluiten worden dan gezamenlijk genomen er je kunt op die manier de vinger aan de pols houden in alle teams.
 • Zeg als organisatie niet ja bij alles wat opdrachtgevers van je vragen.

Positieve gezondheid
Het concept van Positieve Gezondheid van Machteld Huber geniet inmiddels grote bekendheid in het hele land. Daarbij gaat het gewoonlijk om inwoners. Maar dit concept is ook bij uitstek geschikt om werkdruk te verminderen en werkgeluk te vergroten! ‘Bij Participe hebben we een medewerkers tevredenheidsonderzoek gekoppeld aan positieve gezondheid,’ licht Tineke de Haas toe. ‘Veel medewerkers hebben een inspiratiesessie Positieve Gezondheid gevolgd en waren super enthousiast! Ik zelf ook!’

Werving nieuwe medewerker
Hoe werf je nieuwe medewerkers? Dat bleek een hot item voor de deelnemers aan dit Lab. Zij pleitten ervoor om op nieuwe manieren te werven. Om professionals met verschillende opleidingen te werven, die elkaar kunnen aanvullen. ‘Je moet andersom denken,’ betoogde Gerard Boekhoff. ‘Meer uitgaan naar wat voor organisaties potentie medewerkers op zoek zijn. Wat vinden zij belangrijk? En wat past dan bij sociaal werk?’

Het Verdiwel Lab “Werkdruk en Werkgeluk” vond plaats op 25 februari van 13.00 tot 14.00 uur via Teams. Deelnemers waren: Gerard Boekhoff (De Schoor, Almere), Jan Buijze (Stichting Balans, Soest), Tineke de Haas (Participe Alphen aan den Rijn), Eufride Klein-Rouweler (Stichting Perspectief, Beuningen), Elena Nabatovam (Participe Amstelland), Gemmie Teunissen (Bindkracht10 Nijmegen) en Kees Neefjes (Verdiwel).

 

De voordelen van Verdiwel

Waarom lid worden

 • Kennis
 • Ervaring
 • Intervisie
 • Expertise
 • Versterking van de kwaliteit van besturen in het sociaal werk
Meer informatie